Näin hakemuksesi etenee

  Hakuajan päättymisen jälkeen

Kun hakuaika on päättynyt, hakemuksesi siirtyy arviointiin. Säätiön toimisto tarkistaa, että käyttöselvitys edellisestä Kordelinilta saadusta apurahasta on toimitettu säätiölle. Hakemusten arviointi käynnistyy syyskuun alussa ja kestää runsaan kuukauden.

  APURAHAHAKEMUKSEN Arviointi

Säätiön tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostoissa toimivat 21 asiantuntijaa arvioivat apurahahakemukset. Tieteen asiantuntija on tyypillisesti yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa toimiva professori. Kulttuurin asiantuntijat ovat esimerkiksi ammattitaiteilijoita, toimittajia tai järjestöjen johtajia. Käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita silloin, jos jaostoista ei löydy asiantuntemusta hakemusten arviointiin.

Elokuun haussa säätiöön lähetetään joka vuosi runsas 3 000 apurahahakemusta.

Ilmoitamme asiantuntijoille alakohtaisen euromääräisen jakovaran kyseisenä vuonna. Asiantuntija tekee apurahaesityksensä näissä puitteissa. Asiantuntija arvioi jokaisen apurahahakemuksen ja sen liitteet. Hän kirjoittaa perustelun jokaisesta myönnettäväksi ehdottamastaan apurahasta jaoston arviointikokousta varten. Kokonaisarvioon vaikuttaa työsuunnitelman, ansioluettelon, muiden liitteiden sekä lausuntojen lisäksi se, millaisen kokonaisuuden kunkin alan hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan myös suhteessa toisiinsa. Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen arvioi yksi asiantuntija. Aloilla joihin hakemuksia tulee paljon – esimerkiksi kuva- ja näyttämötaiteessa, musiikissa ja tietokirjallisuudessa – hakemuksia on arviomassa useampi asiantuntija, yleensä työpari.

Apurahahakemukset arvioiva asiantuntija ei saa olla päättämässä apurahaesityksestä, jos hän on esteellinen. Jos hakijana asiantuntijan perheenjäsen, muu lähisukulainen, muu erityisen läheinen henkilö, asiantuntijan määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö, oma taustaorganisaatio tai esimerkiksi väitöskirjaohjattava viimeisen kolmen vuoden sisällä, on asiantuntijan ilmoitettava esteellisyydestään apurahahakemusten arviointipalvelussa. Esteellisyystapauksissa hakemuksen arvioi toinen säätiön valitsema asiantuntija. Asiantuntijoilla on vaitiolovelvollisuus: Luottamuksellisia tietoja ei saa kertoa ulkopuolisille toimen aikana eikä sen jälkeen.

Jaostot kokoontuvat lokakuun puolivälissä, jolloin asiantuntijat esittelevät sekä näkemyksensä apurahahakemuksista kokonaisuutena että jokaisen myönnettäväksi ehdottamansa apurahan. Lopuksi jaostot tekevät esityksen myönnettävistä apurahoista säätiön hallitukselle, joka päättää apurahoista. Emme julkista hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden nimiä. Pyrimme tällä varmistamaan, että asiantuntijoilla on mahdollisuus keskittyä apurahahakemusten arviointiin.

  Päätökset

Alfred Kordelinin säätiön hallitus kokoontuu lokakuussa käsittelemään asiantuntijoiden esitykset apurahansaajiksi ja päättää apurahansaajista. Tämän jälkeen ilmoitamme jokaiselle hakijalle apurahapäätöksen sähköpostitse. Julkaisemme apurahansaajat (tekijä, työn tarkoitus, summa) säätiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuillamme.

   palaute apurahahakemuksista

Kordelinin säätiö saa vuosittain useita tuhansia hakemuksia, ja hyviä hakijoita on paljon. Tämän vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta antaa palautetta hakemuksista tai perustella yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Palaute vuoden 2019 apurahahakemuksista

Saamme apurahanhakijoilta vuosittain jonkun verran viestejä, joissa meiltä pyydetään palautetta elokuun hakuun lähetetyistä hakemuksista. Vastaamme toiveeseen yleispalautteella. Se on koostettu apurahahakemukset syyskuussa 2019 arvioineiden eri alojen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta.Valtaosa kommenteista soveltuu ohjeiksi ja omaksuttaviksi sekä tieteen että kulttuurin hakijoille. Kannattaa siis tutustua molempiin!

Tutustu palautteeseen (pdf)

Oliko koosteesta sinulle hyötyä? Löysitkö vastauksia etsimiisi kysymyksiin? Auta meitä kehittämään palveluamme ja kerro näkemyksesi toimisto@kordelin.fi.