/ Ajankohtaista

Haku alkoi: Apurahat Suomesta ulkomaille lähteville tutkijoille

Säätiöiden postdoc-poolin hakukierros järjestetään 15.8.-15.9.2016. Apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville hiljattain väitelleille tutkijoille vähintään yhden lukuvuoden ajaksi. Myös useampivuotisia apurahoja voidaan myöntää.

Hakijan tohtorintutkinnosta on pääsääntöisesti kulunut korkeintaan neljä vuotta. Ei-väitellyt tutkija voi hakea, mikäli hän on saanut väittelyluvan.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Lisäksi voidaan myöntää apuraha ulkomailla työskentelystä aiheutuviin kuluihin, kuten matka- ja muuttokustannukset sekä koulumaksut ja vakuutukset. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon. Apurahaa ei myönnetä jo toteutuneiden kulujen kattamiseen eikä tulonmenetyksien korvaamiseen.

Säätiöiden post doc -pooli edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä. Kordelinin säätiö mahdollistaa  poolin kautta vuosittain neljästä viiteen tutkijan ulkomaanjakson.

Katso hakuohje postdoc-poolin sivuilta.

Lisätiedot
Mikko Olavi-Seppälä
mikko-olavi.seppala@postdocpooli.fi