Hallitus

 

Laaksonen

 juha laaksonen (pj.)

 

markku leskelä

 

Kaisa Väyrynen

Kaisa Väyrynen

Norio-Timonen

JAANA NORIO-TIMONEN

Saarinen

sirkka saarinen

Pirjo Lyytikäinen

Ville Lukkarinen

Hannu Riikonen

Ari Kohonen

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen  (pj.), professori Markku Leskelä, opetusneuvos Kaisa Väyrynen, dosentti Jaana Norio-Timonen, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen.

Valokuvat: Meeri Utti

 Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen kausi alkaa 7.11. ja on kolme vuotta.