/ Ajankohtaista

Apurahamuistoni

Vuonna 2020 on kulunut 100 vuotta Alfred Kordelinin säätiön toiminnan aloittamisesta. Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja kansanvalistusta.

Juhlavuosi käyntiin muistitietokeruULLA ”Apurahamuistoni”

Joka vuosi tuhannet tutkijat, taiteilijat ja kulttuurin tekijät hakevat apurahaa suomalaisilta apurahasäätiöiltä. Myönnetyillä apurahoilla tehdään ainutlaatuista työtä. Toisaalta monet joutuvat pettymään, sillä apurahoja on mahdollista myöntää vain murto-osalle hakijoista. Keräämme muistoja ja kokemuksia apurahojen hakemisesta ja saamisesta. Kirjoitus voi koskea minkä tahansa suomalaisen säätiön apurahaa, ja apuraha voi olla miltä tahansa alalta. Säätiön nimeä ei tarvitse mainita. Keruun järjestää Alfred Kordelinin säätiö yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Svenska Litteratursällskapetin, Suomen Kulttuurirahaston, Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Svenska Kulturfondenin kanssa. Tuloksista tiedotamme keväällä 2021. Palkitsemme parhaat kirjoitukset rahapalkinnoilla. Suomenkieliset kirjoitukset arkistoidaan SKS:n ja ruotsinkieliset SLS:n arkistoon.

Jätä jälkesi kansakunnan muistiin ja kerro tarinasi. Ohjeita tarinan kirjoittamiseen keruuesitteestä. Lisätietoja keruusta: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240 /keruu@finlit.fi