/ Ajankohtaista

Jyväskylän rahastossa ei hakua tammikuussa 2018

Jyväskylä yliopisto. Valokuva: Wikimedia (Tiia Monto)

Alfred Kordelinin säätiön Jyväskylän rahaston toimintamallia muutetaan, ja näin ollen apurahahakua ei järjestetä tammikuussa 2018.
– Rahaston toiminta jatkuu tulevaisuudessakin: Otamme vain tässä vaiheessa lyhyen kehittämistyöhön tarvittavan aikalisän, toteaa Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander.
Jyväskylän rahasto on perustettu 1968 ja sieltä on tuettu arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja.

Rahaston uudesta toimintamallista kerrotaan tarkemmin keväällä 2018.
Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa Jyväskylän rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, riippumaton Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Jyväskylän rahaston asiamies
kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander
marita.kajander@jkl.fi
puhelin 014 26 64040

Alfred Kordelinin säätiö
toimitusjohtaja Erik Båsk
erik.bask@kordelin.fi
puhelin 09 6840 1233