/ Ajankohtaista

Kordelinilta kolmelle tutkijalle apuraha post doc -poolista

Alfred Kordelinin Säätiön hallitus on myöntänyt säätiöiden post doc -poolin vuoden 2016 syyshaussa kolmelle tutkijalle apurahan, yhteensä 136 000 euroa. Yksivuotisen apurahan saivat FT Riikka Hohti, 52 000 euroa, kasvatustieteen alaan kuuluvaan tutkimustyöhön Manchesterin Metropolitan-yliopistossa aiheesta nomadinen tutkimus lapsista ja heidän omista älylaitteistaan koulussa, FT Ilmari Ivaska, 43 000 euroa, suomen, italian ja englannin rajatun kielenkäytön tilanteita tutkivaan monitieteiseen korpustutkimukseen Bolognan yliopistossa ja FT Riikka Koulu, 41 000 euroa, virtuaalisten kryptovaluuttoihin liittyvistä oikeusturvakysymyksistä ja sääntelymahdollisuuksista Montrealin yliopistossa.

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 2.12.2016 kaikkiaan 39 tohtorille apurahoina yhteensä 1,73 MEUR ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Kordelinin säätiö myöntää vuosittain post doc -poolin kautta apurahan arviolta viidelle tutkijalle. Säätiöiden post doc -poolissa (2016–2018) mukana ovat Alfred Kordelinin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3,2 MEUR vuosittain.

Lisätiedot

Erik Båsk
toimitusjohtaja
erik. bask@kordelin.fi