/ Ajankohtaista

Kordelinin Jaakko Kolmosen rahaston ruokakulttuuripalkinnot jaettu

Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston neljä ruokakulttuuripalkintoa, yhteensä 12 000 euroa, jaettiin torstaina 4.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa Kevätmessuilla.

Palkinnon saivat Pekka Heikkisen leipomo, Illallinen taivaan alla -tapahtuma, Kouluruoka- ja makuaakkoset -diplomit sekä Ruokavisa. ”Tämän vuoden palkitut ovat ansiokkaasti edistäneet suomalaista ruokakulttuuria joko valtakunnallisesti tai paikallisesti. Lisäksi tänä vuonna halusimme antaa tunnustusta lasten ja nuorten ruokakasvatusta edistäneille”, toteaa Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston asiamies Petri Kolmonen.

Kuva: Yhteismaa ry. Yhteismaa ry:n Illallinen taivaan alla tapahtuma 12.6.2016 Helsingissä Esplanadilla.

Pekka Heikkisen leipomon maankuulu puu-uunileipä ja leipomon kolmannen polven edustajan Kaija Marinin elämäntyö kainuulaisen leipäkulttuurin edistämiseksi, 3 000 € (Pekka Heikkisen Leipomo)

Puu-uunileipää on leivottu käsin sukupolvelta toiselle siirtyneellä ammattitaidolla kotimaisista jauhoista miltei 100 vuotta vanhaan juureen. Taikinajuuren toi mukanaan leipomoon vuonna 1915 työhön tullut arkangelilainen leipuri. Juurta hoidetaan edelleen päivittäin. Se on leipomon aarre. Merkittävän elämäntyön leipomon ja kainuulaisen leipäkulttuurin eteen on tehnyt leipomon kolmannen polven edustaja Kaija Marin o.s. Heikkinen (s.1951). Oman leipomon ja sen myymälän luotsaamisen lisäksi Kaija Marin on tehnyt ansiokasta työtä kainuulaisen leipäkulttuurin tunnetuksi tekemiseksi koko maassa.

Ruokavisa – ruokaketju tutuksi kilpaillen, 3 000 € (Ruokatieto Yhdistys ry)

Ruokavisa tutustuttaa nuoret ruokaketjuun pellolta pöytään, jotta heistä kasvaisi vastuullisesti kuluttavia ja ruuantekijöitä arvostavia aikuisia. Visa opastaa ruuan vastuullisuuden ulottuvuuksiin, joita ovat ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus. Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka ovat tuottaneet Ruokatieto, MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Ruokavisaa on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. Siinä on käsitelty ruokaketjun vastuullisuuden ulottuvuuksia vuosittain eri teemoja painottaen. Ruokavisa koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailun alkueristä ja loppukilpailusta, jossa ratkaistaan Ruokavisan voittaja vuosittain.
Illallinen taivaan alla -tapahtuma – yhteisen pöydän äärellä, 3 000 € (Yhteismaa ry)

Illallinen taivaan alla -tapahtuman houkuttelee ihmiset syömään yhteisten ruokapöytien ääreen. Tapahtumassa houkutellaan ihmisiä yhteiselle suurillalliselle, kutsumaan mukaan ystävät ja pakkaamaan koriin ruoat, juomat sekä astiat. Tapahtuman takana on Yhteismaa ry, joka on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset -diplomit – ruokakasvatusta kouluihin ja päiväkoteihin, 3 000 € (Ammattikeittiöosaajat ry)

Molemmat diplomit edistävät ravitsemussuositusten jalkauttamista, ruokakasvatuksen käytännön toteuttamista koulu- ja päiväkotiympäristössä sekä myönteistä ruokapuhetta. Diplomisuorituksia on juhlittu sadoissa kouluissa ja päiväkodeissa kautta maan ja samalla kohotettu ruuan ja sen tekijöiden arvostusta. Diplomi ansaitaan, kun ravitsemusasiat ovat kunnossa, koulussa huolehditaan, että kaikki osallistuvat ruokailuun ja että ruoka on kestävästi sekä ympäristöasiat huomioiden hankittu, valmistettu ja tarjoiltu.

Palkinnonsaajat valitsi rahaston toimikunta. Jaakko Kolmosen rahasto palkitsee henkilöitä, ilmiöitä ja toimijoita, jotka ovat merkittävästi edistäneet suomalaista ruokakulttuuria omalla alueellaan tai alallaan.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin 5 miljoonaa euroa. Jaakko Kolmosen rahasto on yksi viidestätoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.

 

Lisätiedot

Petri Kolmonen
Jaakko Kolmosen rahaston asiamies
p. 0500 433 383

Erik Båsk
Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja
p. 040 825 8071

Kaija Marin
Pekka Heikkisen leipomo
p. 044 288 5252

Tanja Jänicke
Yhteismaa ry
p. 050 382 0333

Tiina Lampisjärvi
toiminnanjohtaja
Ruokatieto Yhdistys ry
p. 040 722 2424

Marjut Huhtala
toiminnanjohtaja
Ammattikeittiöosaajat ry
p. 050 341 3957