/ Ajankohtaista

Kordelinin säätiöltä 50 000 euron palkinnot Roope Uusitalolle, Kaari Utriolle ja arkkitehtitoimisto Livadylle

Julkistalouden professori Roope Uusitalo, kirjailija Kaari Utrio ja arkkitehtitoimisto Livady ovat saaneet tämänvuotiset Alfred Kordelinin -palkinnot.  Palkinnonsaajat valitsi toimikunta, johon kuuluivat ohjelmajohtaja Jenni Haukio, puheenjohtaja Erkki Liikanen, johtaja Ville Vilén, professori Minna Palmroth, hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen (pj.) sekä dosentti Jaana Norio. Kunkin palkinnon arvo on 50 000 euroa.

Roope UusitaloJulkistalouden professori Roope Uusitalolle myönnetään Alfred Kordelinin -palkinto hänen poikkeuksellisista yhteiskunnallisista ansioistaan.  Uusitalolla on työssään Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana ollut keskeinen rooli tutkimustietoon pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomisessa talouspoliittiseen keskusteluun. Toimikunta kiittää Uusitaloa siitä, että hänen ansiostaan talouspolitiikan valmistelu ja päätöksenteko on Suomessa parantunut.  Tutkimustietoon pohjautuvasta vuorovaikutuksesta hyvä esimerkki on Talouspolitiikan arviointineuvoston (2017) esille nostama havainto, että suuri osa pelkän peruskoulun suorittaneista on työelämän ulkopuolella, ja arvio siitä, miten oppivelvollisuuden pidentäminen voisi ongelmaa korjata.  Uusitalo on myös ahkera tiedon popularisoija, ja hänen yleistajuisten kirjoitustensa ansiosta talouspolitiikan asiasisältöjen on mahdollista avautua myös kansalaisille.

Kaari Utrio
Kaari Utrion elämäntyö kirjailijana, kustantajana ja yhteiskunnallinen vaikuttajana on vertaansa vailla. Utrio tunnetaan parhaiten poikkeuksellisen laajan lukijakunnan keränneistä historiallisista romaaneistaan.  Toimikunta kiittää palkintoperusteluissaan sitä, että Utrio on työllään raivannut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille. Varsinkin kirjailijanuran alkuaikoina kriitikot suhtautuivat nuivasti naisen kirjoittamiin ja naisten suosimiin romaaneihin. Utrio on rohkeasti ja johdonmukaisesti taistellut tasa-arvon puolesta. Hänen esiin nostamansa aiheet ovat herättäneet paljon keskustelua siitä, mikä menneisyydessä on muistamisen ja tutkimisen arvoista. Palkintotoimikuntaan teki vaikutuksen Utrion harvinaisen laaja osaaminen: Hän on tehnyt merkittävää työtä myös kustantajana edesmenneen puolisonsa Kai Linnilän kanssa. Amanita-kustantamo on julkaissut laadukasta kirjallisuutta lukuisilta eri aloilta.

Arkkitehtitoimisto LivadyArkkitehtitoimisto Livadyn työssä perinteisten rakennuskohteiden korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen ja käsityötaito nousevat komeasti esille, toteaa toimikunta palkintoperusteluissaan. Arkkitehtitoimiston työ ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkkojen kattotuolien korjaamisesta suojeltujen rakennusten rakennushistoriaselvitysten tekemiseen. Erityisen arvokkaana toimikunta pitää sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. Oikein huollettuina ja korjattuina rakennukset eivät vääjäämättä tule purkuikään missään elinkaarensa vaiheessa.

Palkintojen ehdottaminen ja palkittavien valintaPalkintoesityksiä voivat tehdä suomalaiset yliopistot sekä taiteilija- ja kulttuurijärjestöt, aikaisemmat palkinnonsaajat ja Alfred Kordelinin säätiö, yhteensä 80 tahoa.  Säätiön hallitus valitsee palkintotoimikunnan jäsenet. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi saatiin yhteensä 76. Toimikunta tutustui kaikkiin saamiinsa esityksiin ja valitsi kolme palkinnonsaajaa. Alfred Kordelinin palkinnon arvo on 50 000 euroa. Palkintoja myönnetään vuosittain kahdesta kolmeen kappaletta.

PalkintokriteeritAlfred Kordelinin säätiö palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

Alfred Kordelinin -palkinto myönnettiin 21. kertaa.

Säätiö jakoi 3,7 meur apurahojaPalkintojen lisäksi Alfred Kordelinin säätiö on jakanut elokuun päähaun (2021) kautta 3,7 miljoonaa euroa tieteeseen, taiteeseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

LisätiedotErik Båsk, toimitusjohtaja
Alfred Kordelinin säätiö
040 825 8071