Lausunnonantajalle

Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työn ohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto.

Lausunto apurahahakemukseen edellytetään tieteen ja taiteenalojen tohtorintutkintojen hakemukseen. Lausunnosta tulee ilmetä apurahanhakijan väitöskirjan/tutkimuksen edistyminen sekä se, missä vaiheessa hakijan työ on. Apurahanhakijan tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaajaansa ja kertoa lausuntotarpeesta. Huom! Tieteen apurahaa voi hakea vain yksityishenkilöt.

Väitöskirja-apurahaa voi hakea, jos väitökirjatyötä on jäljellä enintään vuosi.

Lausunto työn edistymisestä vaaditaan, jos tekijä hakee apurahaa

  • väitöskirjatyöhön
  • taiteen tohtorintutkintoon tai
  • väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

Lausuntoa ei toimiteta, jos kyse on

  • kirjallisuuden, taiteen tai kansanvalistuksen apurahahakemuksesta
  • työryhmän tai yhteisön apurahahakemuksesta
  • matka-apurahahakemuksesta

lausunnosta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • hakijan työn vaihe ja edistyminen (esim. onko hakija julkaissut, viimeisteleekö väitöskirjaa, ja kuinka monta vuotta väitöskirjatyötä on jäljellä)
  • työn ja aiheen vaikuttavuus (uutuusarvo, yhteiskunnallinen, tieteen/taiteen alan sisäinen vaikuttavuus)
  • hakijan kyky ja mahdollisuudet viedä työ loppuun

Lausunnon voi tehdä vain verkkopalvelussa

Lausunto on oltava toimitettuna säätiöön viimeistään 22.8.2022 klo 24.00 Suomen aikaa. Myöhästyneitä lausuntoja ei käsitellä. Lausunto tehdään lausuntojen verkkopalvelussa.

Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda tuomistoon. Lausunnon antaminen edellyttää kirjautumista palveluun. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja käsittelevät ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat sekä säätiön toimisto ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.