Lausunnonantajalle

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja väitöskirjojen viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin eri tieteenaloille.

Apurahan, joka on myönnetty väitöskirjan loppuunsaattamiseen tulee johtaa väitöskirjan esitarkastukseen. Apurahaa voivat hakea vain yksityishenkilöt.

Huom. Säätiö tukee lääketieteessä toistaiseksi vain sydän- ja verisuonitauteja koskevaa tutkimusta myöntämällä apurahoja väitöskirjojen loppuunsaattamiseen ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin.

Ohjaajan lausunto edellytetään haettaessa apurahaa väitöskirjan viimeistelyyn

Ohjaajan lausunto vaaditaan, jos tekijä hakee apurahaa väitöskirjan viimeistelyyn. Lausunnosta tulee ilmetä apurahanhakijan väitöskirjan edistyminen ja ohjaajan arvio siitä, milloin työ on esitarkastuksessa. Apurahanhakijan tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaajaansa ja kertoa lausuntotarpeesta. Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työn ohjaaja.

lausunnosta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • hakijan työn vaihe ja edistyminen (ml. ohjaajan arvio siitä, milloin työ on esitarkastuksessa.)
  • työn ja aiheen vaikuttavuus (uutuusarvo, yhteiskunnallinen, tieteen/taiteen alan sisäinen vaikuttavuus)
  • hakijan kyky ja mahdollisuudet viedä työ loppuun

Lausuntoa ei toimiteta, jos kyse on

  • taiteen tai sivistystoiminnan apurahahakemuksesta
  • yhteisön apurahahakemuksesta
  • tutkimusvierailu -apurahahakemuksesta

 

Lausunnon voi tehdä vain verkkopalvelussa

Lausunto on oltava toimitettuna säätiöön viimeistään 22.8.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Myöhästyneitä lausuntoja ei käsitellä.

Lausunto tehdään lausuntojen verkkopalvelussa.

Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda toimistoon. Lausunnon antaminen edellyttää kirjautumista palveluun. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja käsittelevät ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat sekä säätiön toimisto ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.