Lausunnonantajalle

Lausunto on oltava toimitettuna säätiöön viimeistään 15.9.2019 klo 24:00 Suomen aikaa. Lausunto tehdään lausuntojen verkkopalvelussa.

Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työn ohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto. Apurahanhakijan tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaajaansa ja kertoa lausuntotarpeesta. Huom! Tieteen apurahaa voi hakea vain yksityishenkilö. Apurahaa ei myönnetä ensimmäisen vuoden väitöskirjatyöhön.

Lausunnon voi tehdä vain verkkopalvelussa

Lausunto on oltava toimitettuna säätiöön viimeistään 15.9.2019 klo 24:00 Suomen aikaa. Lausunto tehdään  lausuntojen verkkopalvelussa. Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda tuomistoon. Lausunnon antaminen edellyttää kirjautumista palveluun. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

 

Lausunto työn edistymisestä vaaditaan, jos tekijä hakee apurahaa

  • väitöskirjatyöhön
  • taiteen tohtorintutkintoon tai
  • väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

Lausuntoa ei toimiteta, jos kyse on

  • kirjallisuuden, taiteen tai kansanvalistuksen apurahahakemuksesta
  • työryhmän tai yhteisön apurahahakemuksesta
  • matka-apurahahakemuksesta