Lausunnonantajalle

Lausunto työn edistymisestä vaaditaan, jos tekijä hakee apurahaa:

  • väitöskirjan tekemiseen tai
  • taiteen tohtorintutkintoon tai
  • väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen.
    Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työnohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto.

    Lausuntoa ei anneta, jos kyse on

  • väitöskirjatyön aloittamisesta tai
  • kirjallisuuden, taiteen tai kansanvalistuksen apurahahakemuksesta.

HUOM. Tieteiden apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt.

 

 

Lausunto annetaan verkkopalvelussa

Lausunto on annettava viimeistään 31.8.2016 lausunnonantajan verkkopalvelussa. Verkkopalvelu on avoinna 31.8.2016 klo 24.00 asti Suomen aikaa. Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda tuomistoon.

Lausunnon antaminen edellyttää kirjautumista palveluun. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.