Lausunnonantajalle

Lausunto työn edistymisestä vaaditaan, jos tekijä hakee apurahaa:

  • taiteen tohtorintutkintoon tai
  • väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen.
    Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työnohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto.Lausuntoa ei anneta, jos kyse on
  • kirjallisuuden, taiteen tai kansanvalistuksen apurahahakemuksesta.

HUOM. Tieteiden apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt. Apurahaa ei myönnetä ensimmäisen vuoden väitöskirjatyöhön.

 

 

LausunNon voi tehdä vain verkkopalvelussa

Lausunto on oltava toimitettuna säätiöön viimeistään 31.8.2017 klo 24:00 Suomen aikaa. Lausunto tehdään verkkopalvelussa. Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda tuomistoon.

Lausunnon antaminen edellyttää kirjautumista palveluun. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.