Lausunto työn edistymisestä

Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työn ohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto.

Hakijalle

Lausunto työn edistymisestä vaaditaan tieteen ja taiteen (vain taidealojen tohtorintutkinto) hakemusten liitteeksi. Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työnohjaaja. Post doc -vaiheessa, jos työllä ei ole virallisesti nimettyä ohjaajaa, hyväksytään myös muun hyvin tutkimustyötäsi tuntevan henkilön lausunto. Apurahanhakijan tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaajaansa ja kertoa lausuntotarpeesta.

Lausunto toimitetaan kun haet apurahaa
  • väitöskirjatyöhön (ei ensimmäisen vuoden työskentelyyn)
  • taiteen tohtorintutkintoon tai
  • väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen
Lausuntoa ei toimiteta, kun haet
  • kirjallisuuden, taiteen (pl. taiteen tohtorin tutkinto) tai kansanvalistuksen apurahaa
  • työryhmänä tai yhteisönä
  • tutkimusvierailuun
  • matka-apurahaa

Lausunnonantajalle

Lausunnon antaa apurahanhakijan pyynnöstä työnohjaaja. Post doc -vaiheessa lausunnon voi antaa muu työn hyvin tunteva henkilö. Odota ohjattavasi/ohjattaviesi yhteydenottoa.

Milloin lausunto pitää toimittaa?

Lausunto on oltava toimitettuna lausuntojen verkkopalveluun viimeistään 15.9.2019 klo 24:00 mennessä Suomen aikaa. Myöhästyneitä lausuntoja ei voida ottaa vastaan.

Lausuntojen verkkopalvelu

Lausunto tehdään lausuntojen verkkopalvelussa täyttämällä lomake. Voit liittää lausuntosi myös erillisenä tiedostona lausuntopalvelussa tai kirjoittaa lausunnon suoraan lomakkeelle. Lausuntojen verkkopalveluun pääset myös osoitteessa www.kordelin.fi painamalla “Kirjaudu” -valikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon “Lausunnonantaja.” Kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista. Jos olet luonut aiemmin tunnukset, voit pyytää uuden salasanan.  Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakemuksen käsittelyvaiheessa. Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia.

Lausuntoa ei voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse tai tuoda toimistoon.

 

 

icon

Toimita lausunto 15.9.2018 klo 24:00 Suomen aikaa mennessä.