Näin hakemuksesi etenee

Alfred Kordelinin säätiön apurahanhaku-prosessi sisältää kolme vaihetta: hakemuksen tarkastaminen, arviointi ja rahoituspäätös. Elokuussa apurahaa voi hakea tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen. Kunkin alan sisälle on määritelty tarkemmat hakukohteet.

 

  Hakuajan päättymisen jälkeen

Kun hakuaika on päättynyt, toimiston työntekijät tarkastavat, että hakemus täyttää sille asetetut muodolliset vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että hakemus sisältää vaadittavat liitteet, ja käyttöselvitys edellisestä Kordelinilta saadusta apurahasta on toimitettu. Hakija on hakukelpoinen: esimerkiksi post doc -tutkimuksessa väitöskirjan valmistumisesta voi olla kulunut enintään viisi vuotta poislukien mm. perhevapaat. Lisäksi varmistamme, että hakemus on osoitettu oikeaan hakualaan ja tulee siten asianmukaisesti arvioiduksi. Hakemusten arviointi käynnistyy syyskuun alussa ja kestää runsaan kuukauden. Elokuun haussa säätiöön lähetetään joka vuosi noin 4 000 apurahahakemusta.

 

  APURAHAHAKEMUKSEN Arviointi

Säätiön tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostoissa toimivat 21 asiantuntijaa arvioivat apurahahakemukset. Tieteen asiantuntija on tyypillisesti yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa toimiva professori. Kulttuurin asiantuntijat ovat esimerkiksi ammattitaiteilijoita, toimittajia tai järjestöjen johtajia. Käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita silloin, jos jaostoista ei löydy asiantuntemusta hakemusten arviointiin.

Asiantuntija arvioi jokaisen apurahahakemuksen ja sen liitteet. Hän kirjoittaa perustelun jokaisesta myönnettäväksi ehdottamastaan apurahasta jaoston arviointikokousta varten. Kokonaisarvioon vaikuttaa työsuunnitelman, ansioluettelon, muiden liitteiden sekä lausuntojen lisäksi se, millaisen kokonaisuuden kunkin alan hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan myös suhteessa toisiinsa. Tavallisesti hakemuksen tieteellistä tai taiteellista ansiokkuutta ja edellytyksiä hankkeen toteuttamiseen arvioi yksi asiantuntija. Aloilla joihin hakemuksia tulee paljon – esimerkiksi kuva- ja näyttämötaiteessa, musiikissa ja tietokirjallisuudessa – hakemuksia on arviomassa useampi asiantuntija, yleensä työpari.

Apurahahakemukset arvioiva asiantuntija ei saa olla päättämässä apurahaesityksestä, jos hän on esteellinen; esimerkiksi ehdottamalla apurahaa yhteisölle, jossa hän on johtavassa asemassa. Jokainen asiantuntija tarkistaa esteellisyydet ja ilmoittaa ne säätiölle. Esteellisyydet kirjataan jaoston kokouspöytäkirjaan ja niistä ilmoitetaan myös hallitukselle. Esteellisyystapauksissa hakemuksen arvioi toinen säätiön valitsema asiantuntija. Asiantuntijoilla on vaitiolovelvollisuus: Luottamuksellisia tietoja ei saa kertoa ulkopuolisille toimen aikana eikä sen jälkeen.

Jaostot kokoontuvat lokakuun puolivälissä, jolloin asiantuntijat esittelevät sekä näkemyksensä apurahahakemuksista kokonaisuutena että jokaisen myönnettäväksi ehdottamansa apurahan. Lopuksi jaostot tekevät esityksen myönnettävistä apurahoista säätiön hallitukselle, joka päättää apurahoista. Emme julkista hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden nimiä. Pyrimme tällä varmistamaan, että asiantuntijoilla on mahdollisuus keskittyä apurahahakemusten arviointiin.

 

  Päätökset

Alfred Kordelinin säätiön hallitus kokoontuu lokakuussa käsittelemään asiantuntijoiden esitykset apurahansaajiksi ja päättää apurahansaajista. Tämän jälkeen ilmoitamme jokaiselle hakijalle apurahapäätöksen sähköpostitse. Julkaisemme apurahansaajat (tekijä, työn tarkoitus, summa) säätiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuillamme.

 

  Apurahapäätöksen perustelut

Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma ja hanke on säätiön tarkoituksen mukainen. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan, konkreettiseen lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa hankkeen talousarvio on laadittu huolellisesti. Asiantuntijat noudattavat alakohtaisia myöntökriteereitä, jos alalle on sellaisia määritelty.

Kordelinin säätiö saa vuosittain useita tuhansia hakemuksia, ja hyviä hakijoita on paljon. Tämän vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta antaa palautetta hakemuksista tai perustella yksittäisiä apurahapäätöksiä. Julkaisemme vuosittain marraskuussa yleisen palautteen elokuun hakukierroksen hakemuksista.

 

palaute elokuu 2019 apurahahakemuksista

Saamme apurahanhakijoilta vuosittain jonkun verran viestejä, joissa meiltä pyydetään palautetta elokuun hakuun lähetetyistä hakemuksista. Koska emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä emmekä voi antaa palautetta kaikkiin hakemuksiin (apurahahakemuksia 2019 elokuun haussa 3 743) vastaamme toiveeseen yleispalautteella. Se on koostettu apurahahakemukset syyskuussa 2019 arvioineiden eri alojen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta.Valtaosa kommenteista soveltuu ohjeiksi ja omaksuttaviksi sekä tieteen että kulttuurin hakijoille. Kannattaa siis tutustua molempiin!

Tutustu palautteeseen (pdf)

Oliko koosteesta sinulle hyötyä? Löysitkö vastauksia etsimiisi kysymyksiin? Auta meitä kehittämään palveluamme ja kerro näkemyksesi toimisto@kordelin.fi.