/ Ajankohtaista

Päähaku 2022 käynnistyi

Alfred Kordelinin säätiön päähaku käynnistyi maanantaina 1. elokuuta. Haku päättyy maanantaina 15. elokuuta 2022 klo 24 Suomen aikaa.  Apurahahakemuksia voi laatia ja lähettää apurahojen verkkopalvelussa ainoastaan hakuaikana.

Apurahat akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn 24 eri tieteenalalle

Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt väitöskirjojen loppuunsaattamiseen, aloittavat post doc-tutkijat sekä tutkijat edellisiin liittyviin tutkimusvierailuihin. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha väitöskirjan viimeistelyyn on 26 000 euroa ja post doc -tutkimuksen käynnistämiseen 30 000 euroa . Ohjaajan lausunto on toimitettava apurahapalvelun kautta viimeistään viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen, maanantaina 22.8. klo 24 Suomen aikaa. Ole hyvissä ajoin yhteydessä ohjaajaasi!

Yksityiskohtaiset ohjeet ja apurahahakemusten arviointikriteerit löydät täältä.

Apurahat ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn

Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt ja yhteisöt tiettyä tarkoitusta varten eri taiteenaloille. Apurahatyön lopputuloksena syntyy esimerkiksi tapahtuma, teos tai näyttely. Yksityishenkilöt voivat lisäksi hakea henkilökohtaista apurahaa taiteenalojen tohtorintutkintoon. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi esittävät taiteet, elinikäinen oppiminen) voi hakea apurahaa vain, jos hakijana toimii yhteisö. Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha on 26 000 euroa, ja yhteisöille myönnettävä kohdeapuraha 35 000 euroa.

Alakohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit löydät täältä.

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
toimisto@kordelin.fi
puhelin: 050 439 3661