Alfred Kordelinin palkinnot

Säätiö jakaa vuosittain neljä Alfred Kordelinin palkintoa tieteiseen, taiteisiin, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen. 30 000 euron suuruisen palkinnon voi saada yksityishenkilö tai yhteisö.

Vuodesta 1920 lähtien jaetulla palkinnolla on haluttu huomioida suomalaisia kulttuuritekoja. Vuonna 2020 palkinnon saivat kirjailija Kari Aronpuro, valokuvataiteilija Marja Pirilä, aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen ja Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori Anneli Sarhimaa.

Kirjailija Kari Aronpuro

Kari Aronpuro on tehnyt vaikuttavan uran runouden ja proosan sekä näiden kääntämisen parissa. Tuotannossaan Aronpuro tutkii runojen sekä muidenkin tekstien olemusta, niiden ilmaisukeinoja ja merkityksenmuodostuksen prosesseja. Hän käyttää mielellään valmiita, jo olemassa olevia tekstimassoja ja törmäyttää niitä toisiinsa. Hän viehättyy tarkkailemaan, kuinka ne sekä lyövät toisiaan korville että saavat uusia ja odottamattomia merkityksiä, kun ne asetetaan uuteen yhteyteen. Aronpuron runous on kaukana keskeislyriikasta: tekstien rihmastot keskustelevat keskenään ajoittain villilläkin tavalla. Samalla Aronpuro onnistuu asettamaan lukijan pohdittavaksi tärkeitä filosofisia ja poliittisia kysymyksiä. Hänen varhainen romaaninsa vuodelta 1965 Aperitiff – avoin kaupunki oli aikanaan uusi aluevaltaus kotimaisessa kirjallisuudessa. Se hämmästytti kirjallisuuskenttää oudolla rakenteellaan, mutta sen uudet painokset kuluvat ihastuneiden lukijoiden käsissä vielä tänäkin päivänä. Romaani on suomalaisen kollaasiromaanin tärkein ja keskeisin edustaja. Tapaamme siinä Aronpuron tavaramerkiksi muodostuneen ratkaisun käyttää valmista tekstiainesta luovasti ja humoristisesti. Hän oli keksinyt jo kauan ennen jälkistrukturalismia ja postmodernismia, että ”kielen sana on puoleksi jonkun toisen sana”, kirjailijan sanoja lainataksemme (Kirjaimet tulevat, 1986). Aronpuro on suomalaisen kokeellisen runouden edelläkävijöitä ja nuorempien runoilijapolvien suuri inspiroija.

Aronpuron tuotanto on monen vuosikymmenen mittainen. Kaikkiaan Aronpuro on julkaissut lähemmäs 30 runokokoelmaa, jossain määrin proosatekstejä sekä useita käännöksiä, joista viimeisin, Ezra Poundin Pisan cantot vuodelta 2018, on aivan erityinen kulttuuriteko.

Valokuvataiteilija Marja Pirilä

Marja Pirilä on omaa tietään kulkeva taiteen tekijä. Hän laajentaa valokuvan ilmaisukeinoja taiteen suuntaan omaperäisin keinoin. Hänen erikoisaluettaan on camera obscura -tekniikka, jota varioidaan monipuolisesti ja yllättävästi. Näin luoduissa valokuvissa sisätilat ja ulkotilat sulautuvat toisiinsa, ja tätä kautta maailmaan aukeaa aivan uusia ulottuvuuksia. Ajoittain Pirilä ottaa mukaan tiloissa asuvat ihmiset, välillä hän taas operoi pelkällä arkkitehtonisella tilalla ja siihen heijastamillaan kuvilla. Kyse ei ole vain teknisestä kikkailusta, sillä heijastuskuvien avulla Pirilä tutkii meidän todellisuuskuvaamme. Hän onnistuu tuomaan esiin myös arkisiin ympäristöihin kätkeytyvää taianomaisuutta. Aika ajoin Pirilä operoi neulanreikäkameralla, josta esimerkkinä on 2002–2004 toteutettu, hitaasti valotettu sarja panoraamakuvia Näsijärven vedenpinnasta. Myös valon näkyväksi tekeminen on hänen tuotantonsa keskiössä.

Vuonna 2009 valmistuneet sarjat nimeltään Minä olen I, 2006 ja Minä olen II, 2009 käsittelivät oivaltavasti minuuden ongelmaa, ihmisen kasvua ja muutosta. Pirilä muuntelee eri tavoin – muun muassa 1800-luvulla kehitellyillä tieteellisillä kuvantamiskeinoilla – itse ottamiaan valokuvia koululapsista, jotka kasvavat projektin aikana 8-vuotiaista 16-vuotiaiksi. Yhdysvaltalainen Richard Linklater tutki samankaltaista problematiikkaa paljon kansainvälistä huomiota saaneessa elokuvassaan Boyhood (2014), jossa hän kuvasi tietyn pojan kasvua 6-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Pirilän projektin kiehtova lopputulos ei jää mitenkään jälkeen yhdysvaltalaisen elokuvantekijän voimannäytöstä. Ajallinen syvyys aukeaa aivan omalla tavallaan niissä teoksissa, joissa Pirilä on puolestaan hyödyntänyt löytämiään vanhoja valokuvia. Vuosina 2012–2013 toteutetussa Milavida-sarjassa herätetään eloon Tampereen Näsinlinnan palatsin tiloihin liittyviä muistoja. Muistot keriytyvät auki vähitellen kuin Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanissa ikään.

Marja Pirilä on valmistunut valokuvaajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1986 ja samana vuonna myös biologian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Pirilän teoksia on ollut näyttelyissä Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Teoksia on myös useissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa.

Marja Pirilä © Iris Nuutinen

Aikuiskasvatustieteen professori Jyri MannineN

Jyri Manninen on toiminut elinikäisen oppimisen hyväksi jo useiden vuosikymmenien ajan. Hän on toiminut vapaan sivistystyön tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Mannisen tieteellinen tuotanto käsittelee nimenomaan sekä vapaaseen sivistystyöhön että aikuiskasvatukseen liittyvää problematiikkaa. Aikuisiällä oppiminen, oppimisympäristöt, yliopistopedagogiikka sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ovat olleet hänen tutkimustensa keskiössä. Manninen on pyrkinyt kehittämään erilaisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia lähetysmistapoja, jotka auttaisivat aikuisopiskelijoita oppimaan niin uusia taitoja kuin uusia ajattelutapojakin. Useissa julkaisuissaan hän on selvittänyt erilaisten pedagogisten lähestymistapojen mahdollisuuksia, esimerkiksi sulautuvan oppimisen ympäristöjä eli perinteisen ja virtuaalisen oppimisympäristön moderneja yhdistelmiä. Tuoreimpiin mielenkiinnon kohteisiin kuuluu ikääntymisen ja vanhenemisprosessien vaikutuksen tutkiminen elinikäisen oppimisen pedagogisena haasteena. Vuosina 2015–2019 toteutettu laaja Opinsauna-projekti pyrki kehittämään harrastepohjaista aikuisopiskelua erilaisista sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevien aikuisten aktivoimiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnioitettavana päämääränä oli integraation ja yhteisöllisyyden tunteen parantaminen.

Jyri Manninen on toiminut Joensuussa ja Kuopiossa sijaitsevan Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professorina vuodesta 2008. Laajasti arvostettu tutkija on nostanut huomattavalla tavalla esille kansansivistyksen tärkeää roolia tietojen ja taitojen lisäämisessä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kansalaisten aktivoinnissa.

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori Anneli Sarhimaa

Anneli Sarhimaa on merkittävä Pohjois-Euroopan monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkija. Avarakatseisella ja analyyttisellä työllään hän on edistänyt Pohjois-Euroopan vähemmistökieliä koskevaa kielisosiologista ja kieliyhteisölähtöistä tutkimusta. Hänen tutkimustensa keskiössä ovat karjalan kieli ja Suomen karjalankielisten tulevaisuudennäkymät. Tutkimukset pohjaavat vahvaan kentän tuntemukseen ja työskentelyyn karjalaisyhteisön parissa. Näin Sarhimaa on tuottanut runsaasti uutta tietoa Suomen karjalaisista. Samalla hän on osoittanut suuria puutteita Suomen tämänhetkisessä kielilainsäädännössä. Hänen tutkimustyöhönsä perustuvaa kokonaisvaltaista tietoa hyödynnetäänkin sekä akateemisissa että yhteiskunnallisissa yhteyksissä.

Vähemmistökielisiä yhteisöjä koskevat kysymykset heijastavat yhteiskunnassa vallitsevaa kielipolitiikkaa laajemminkin. Sarhimaan keskeisiin ansioihin kuuluu korjaavien keinojen kehittäminen kulttuurisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Toiminnallaan hän on edistänyt merkittävästi keskustelua vähemmistökielistä ja kieliyhteisöistä, avartanut keskustelussa käytettävää käsitteistöä ja antanut näin mallia sekä tutkijoille että suomenkarjalaiselle yhteisölle.

Anneli Sarhimaa on ansioitunut määrätietoisena monialaisen tieteentekemisen ehdoilla toimivana tutkijana sekä tutkimuksen organisoijana ja verkostoijana. Sarhimaa on Mainzin yliopiston Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori Saksassa. Hän on työskennellyt Mainzissa lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ja edesauttanut suuresti suomalaisen kulttuurin näkyvyyttä Keski-Euroopassa.

Maria Ylipää

Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää luo vertaansa vailla olevaa monipuolista ja menestyksekästä uraa useilla eri foorumeilla, myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hän vaikuttaa ja vakuuttaa teatterissa, televisiossa, elokuvissa sekä äänirooleissa. Mukaan mahtuu lukuisia kiitettyjä musikaalien pääosia sekä Suomessa että Ruotsissa, mieleenpainuvimpana toki koskettava esiintyminen Kristina från Duvemålana, unohtamatta tietenkään Helsingin kaupunginteatterin Wickediä ja Svenska Teaternin Chessiä. Ylipää loistaa myös kameratöissä. Parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla -palkinto 2018 kertoo hänen ansioistaan Aallonmurtaja -sarjan pääosan perin juurin ristiriitaisena roolihahmona. Aivan tuore voitto on onnistuminen rankassa ja vaikeassa roolissa Sofi Oksasen Baby Janen filmatisoinnissa. Siinä Ylipää on päässyt toden teolla näyttämään hahmojensa ihon alle tunkeutuvan työskentelyn vakuuttavuuden. Onpa hänet nähty myös Jeesuksena Helsingin perinteikkäässä Via Crucis -spektaakkelissa. Ylipää on myös levyttänyt paljon uutta suomalaista musiikkia eri runoilijoiden teksteihin. Hän on esiintynyt lukemattomissa konserteissa ja antanut äänensä lukuisille animaatiohahmoille. Ylipään esiintyminen on aina sävykästä, vahvaa, herkkää ja korkealaatuista. Kiinnitykset ruotsalaisten ja suomenruotsalaisten suurproduktioiden päärooleihin on myös saavutus, johon harva suomenkielinen on yltänyt. Lisäksi Ylipää on pyrkinyt nostamaan keskusteluun tärkeitä eettisiä kysymyksiä muun muassa Kirkon ulkomaanavun lähettiläänä.

Ismo-Pekka Heikinheimo

Tanssitaiteilija, koreografi Ismo-Pekka Heikinheimo tunnetaan taiteellisesta rohkeudesta sekä rajoja rikkovasta yhteistyöstä visuaalisten taiteiden kanssa. Hänen koreografioidensa omaperäinen liikekieli syntyy vuorovaikutuksessa arkkitehtuurin tai varta vasten rakennetun esitysympäristön kanssa. Näin tanssi vaikuttaa kasvavan orgaanisesti ympäristön synnyttämistä impulsseista. Sarjassa Anybody’s Architecture (2017–2019) soolotanssijat jäsentävät suhdettaan tilaan pieteetillä valituissa arkkitehtonisissa kohteissa, jotka voivat olla niin historiallisia monumentaalitiloja kuin upouusia rakennuksiakin. Vaikuttavan energinen ja jopa animaalinen ilmaisu ei ole pelkkä itseisarvo sinänsä vaan tapa kohdata vaihtuvia ympäristöjä kehollisesti ja tehdä taideteosanalyysejä tanssin ruumiillisin keinoin. Heikinheimo on valmistunut tanssijaksi London Contemporary Dance Schoolista 1989 ja taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta 2014. Hänen yli viittäkymmentä teostaan on esitetty useissa maissa ympäri maailmaa. Heikinheimo on toiminut nykytanssin lehtorina Teatterikorkeakoulussa 1996–2001. Hän on suositun Tanssin Aika -festivaalin perustaja. Nykyisin hän toimii Ismo Dance Companyn taiteellisena johtajana.

Harri Vasander

Suometsätieteen professori Harri Vasander on tieteen moniottelija ansioitunut luonnontieteilijä. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tutkimisen lisäksi hän vaikuttaa tietokirjailijana sekä suomalaisen kulttuurin ja perinteiden vaalijana. Vasanderin tutkimusaiheet liittyvät ennen kaikkea soiden ekosysteemeihin ja ympäristönmuutosten vaikutukseen. Vasander on selvittänyt luonnontilaisten ja ojitettujen soiden dynamiikkaa niin Suomessa kuin Indonesiassa. Tältä pohjalta hän on ottanut asiantuntevasti kantaa Suomen soiden käyttöön – aihe, joka on tunnetusti kiivaan keskustelun kohteena. Soiden ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys on suuri. Suomi tiedetään maailman soisimmaksi valtioksi. Maapinta-alastamme 1/3 on soita, ja niistä yli puolet on ojitettu metsänkasvatusta varten. Harri Vasander on ollut ideoimassa erilaisia taiteellisia ja elämyksellisiä tapahtumia, jotka ovat tehneet tunnetuksi soiden luontoa ja soihin liittyvää suomalaista kulttuuria. Hän on ollut myös elvyttämässä Venäjälle suuntautuneiden suomalaisten tutkimusretkien legendaarista perinnettä. Vaikuttavan tieteellisen julkaisutoiminnan ohella Vasander on julkaissut yli 30 suoluonnon opaskirjaa (esimerkiksi Suotyypit ja turvekankaat vuodelta 2018 yhdessä Jukka Laineen ym. kanssa) sekä ollut mukana laatimassa englanninkielistä opasta rahkasammalista, jota monet tutkijat ovat pitäneet parhaana tähän päivään mennessä tehtynä rahkasammalkirjana.

Kuva: Vuokko Salo

Pasi Heikura

Toimittaja, tietokirjailija, humoristi ja muusikko Pasi Heikura on jo kolmen vuosikymmenen ajan avannut arvaamattomia näkymiä suomen kielen piilevään rikkauteen samoin kuin sen kummallisuuksiinkin. Heikuran tuottamat tietokirjat, lyriikka ja radio-ohjelmat osoittavat, kuinka arkaaisten ilmausten, ennen kuulumattomien uudissanojen ja yllättävien sananvalintojen ilotulituksesta syntyy ajassa elävää äidinkieltä. Heikuran humoristinen, nokkelan älykäs ja silti kansantajuinen tapa ilmaista sanottavansa kiehtoo niin kielitieteilijää kuin maallikkoakin. Yle Radio 1:n Aristoteleen kantapää, jota Heikura toimittaa yhdessä Tina Cavénin kanssa, on kieltä ja sen käyttöä käsittelevä radio-ohjelma, joka laajenee muidenkin kielten kuin suomen piirteiden oivaltavaan tarkasteluun. Aristoteleen kantapää ei aliarvioi kuulijaansa eikä häpeile tarkkojen historiallisten faktojen esiintuontia, mutta tekee tämän vähintäänkin piilohauskasti, joten pölyttyneisyys on ohjelmasta kaukana. Lähes huomaamatta se aktivoi kuulijoitaan havainnoimaan omaa kieliympäristöään ja sen kautta myös omaa kielenkäyttöään. Alivaltiosihteeri-ohjelmassa on puolestaan saatu nauttia Heikuran, Simo Frangénin ja Jyrki Liikan toteuttamista palindromeista. Niihin liittyvä tuorein julkaisu on yhdessä Simo Frangénin kanssa tehty ABCBA-kirja. Alivaltiosihteerin palindromiopas (2019). Heikuran kieliakrobatiaa voi ihmetellä myös hänen hulvattomissa sarjakuvissaan ja sanoituksissaan. Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Elävä kieli toimii välttämättömänä kasvualustana elävälle kulttuurille. Heikuran käyttämien medioiden moninaisuus ja hänen tuotantonsa saatavuus palvelevat mitä parhaimmalla tavalla kansanvalistuksellisia ja sivistyksellisiä päämääriä.

Palkinnonsaajat Harri Vasander, Ismo-Pekka Heikinheimo ja Pasi Heikura. Kuvasta puuttuu Maria Ylipää. Kuvaaja: Minna Kurjenluoma

Riina Katajavuori

Riina Katajavuori on monipuolinen ja lahjakas kirjailija, joka on kirjoittanut runoutta, proosaa ja lastenkirjoja. Hänen runojaan on käännetty lähes 30 kielelle, ja hänen lastenkirjojaan on käännetty saksaksi ja tanskaksi. Vastikään ilmestynyt runokokoelma Maailma tuulenkaatama (2018) on jo saanut hyvän vastaanoton. Se löytöretkeilee kapteeni James Cookin jalanjäljissä ympäri maailmaa, joka on muuttunut huomattavasti pienemmäksi ja haavoittuvammaksi sitten Cookin 1700-luvun, vaikka asenteet maailman tilaa kohtaan eivät aina olekaan muuttuneet. Paljon huomiota herättänyt romaani Wenla Männistö (2014) päivittää Kiven Seitsemän veljeksen itseään etsivien nuorten aikuisten kohelluksen omaan aikaamme, jota epävarmuus ja juurettomuus määrittävät. Tämä tapahtuu oivaltavasti naisten näkökulmaan tarkentaen. Hervoton ja yllättävä huumori sekä kutkuttavat parodiset ratkaisut leimaavat näitäkin Katajavuoren teoksia. Katajavuoren parodisessa otteessa on kuitenkin aina asioiden tilasta aidosti huolestunut pohjavire. Vaivihkaiset kirjallisuusviittaukset osoittavat huumorin alle kätkeytyvän perimmäisen traditiotietoisuuden. Katajavuori puhuttelee teoksillaan laajaa yleisöä lapsista aikuisiin ja uudistaa raikkaalla tavalla suomenkielisen runon ja proosan kenttää. Katajavuori kasvattaa myös aivan uutta lukijapolvea sympaattisilla ja kieleltään rikkailla lastenkirjoilla.

Taiteilijaryhmä IC-98

Visa Suonpää ja Patrik Söderlund muodostavat taiteilijaryhmä IC-98:n. Parivaljakko toteuttaa tekemisiään installaatioina, animaatiofilmeinä, piirroksina ja painotuotteina. Teknisesti vaativimpien teosten taustalla on laaja avustajajoukko. IC-98:n tunnetuin teos on aidattu ja maatumaan jätetty Kronoksen talo Pöytyällä. Maatilan pihapiiri on palautettu takaisin alkuperäiselle omistajalleen, maapallolle. IC-98 ponnistaa hyvinkin teoreettisesta yhteiskuntafilosofiasta, mutta tutkivaasenne muuntuu hämmästyttävän vaikuttaviksi kuvataiteellisiksi ilmaisuiksi. Lähtökohtana on useimmiten luonnon ja kulttuurin vaikeasti jäsentyvä suhde. Taitavien teknisten installaatioiden avulla pitkän aikajänteen hitaat muutokset tulevat kouriintuntuvan käsitettäviksi. IC-98:lla ihmisen ja luonnon suhteen pohdinta kääntyy helposti ympäristötuhon ja ihmisen jälkeisen maailman kuvitelmiin. Vaikka ihminen on vain lyhytaikainen vierailija maapallolla, hän on onnistunut jättämäänsiihen kohtalokkaat, koskaan katoamattomat jälkensä. IC-98:n teosten mustavalkoisessa maailmassa asiat eivät ole kuitenkaan täysin mustavalkoisia. Teosten kokonaisvaltainen, kosminen perspektiivi näyttää vaikuttavasti, kuinka kaikki elollinen on ollut ja tuleekin olemaan jatkuvan muodonmuutoksen tilassa. IC-98:n kurkotukset maailmaan, josta ihminen on poistunut, pohjaavat länsimaisen dystooppisen ajattelun perinteen vankkaan hallintaan. IC-98:n profetiat eivät irtoa kriittisen yhteiskunta-ajattelun pitkästä jatkumosta vaan rikastuttavat sitä oivaltavin visuaalisin keinoin. Syvä paneutuminen sekä taustatyöhön että käytännön toteutukseen kannattelevat IC-98:n animaatioiden ja installaatioiden välittämää subliimin melankolista tunnelmaa.

 

Hannu Salmi

Akatemiaprofessori Hannu Salmi on laaja-alainen tutkija, kirjoittaja ja kulttuurivaikuttaja. Hän on uranuurtaja kotimaisen audiovisuaalisen kulttuurin historian tutkijana. Salmi on muutenkin ansioitunut populaari- ja mediakulttuurin yllättävän pitkän historian selvittäjänä. Hän on kirjoittanut tekniikan historian kuriositeeteista, kuten junista ja elokuvista, joista on myöhemmin tullut keskeisiä elementtejä länsimaisessa todellisuudessa. Omimmalla alueellaan Salmi on käsitellessään 1800-luvun varhaisia mediailmiöitä kuten Niccolo Paganinia tai silloisia vastavirtaan ajattelijoita kuten Richard Wagneria. Hän on kuitenkin tutkinut myös abstraktimpia ilmiöitä kuten tilan, liikkeen ja eriaikaisuuden historiaa. Hannu Salmi on tuonut esiin kulttuurin arkipäiväisiltä näyttäviä ilmiöitä, ajattelutapojen, mielenmaisemien ja tunteiden historiaa. Hän analysoi oivaltavasti kulttuurin eri osa-alueiden ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisiä suhteita. Lähteinään Salmi käyttää luovasti kaunokirjallista ja visuaalista aineistoa kirjallisen materiaalin ohella. Salmi on valistanut kiitettävästi kotimaista lukijakuntaa suomenkielisillä tutkimuksillaan ja tietokirjoillaan, mutta hän on julkaissut merkittäviä teoksia myös saksaksi ja englanniksi. Salmi on myös aktiivinen keskustelija. Hänen asiantuntemustaan käytetään tiedotusvälineissä usein erityisesti nykykulttuurin ilmiöitä käsiteltäessä.

Suomi-koulujen tuki ry

Suomi-koulut ovat suomen kielen ja kulttuurin vaalijoita vankalla 60 vuoden kokemuksella. Tällä hetkellä noin 140 koulussa opiskelee yli 4000 lasta ja nuorta 45 eri maassa, kaikissa maanosissa. Suomi-koulut antavat täydentävää opetusta väliaikaisesti ja vakinaisesti ulkomailla asuville kouluikäisille ylläpitääkseen ja vahvistaakseen heidän äidinkielen osaamistaan. Samalla koulut perehdyttävät laajemminkin Suomen historiaan ja kulttuuriin, sillä suomi ei välttämättä ole kaikkien oppilaiden ykköskieli. Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvuus on tärkeä selviytymisen ja jaksamisen lähde vieraassa ympäristössä eläville lapsille ja nuorille. Tässä Suomi-koulut tekevät arvokasta ja korvaamatonta työtä. Koulut toimivat myös tärkeinä kohtaamispaikkoina lasten vanhemmille. Suomi-koulut rohkaisevat ja motivoivat vanhempia suomen kielen käyttöön ja sen arvostamiseen. Näin ne ovat tärkeänä tukena lasten kielellisessä kehityksessä sekä kasvatuksessa aitoon monikielisyyteen. Suomi-koulut toimivat vapaaehtoisvoimin. Vuosittaiset koulutuspäivät ja opetussuunnitelmat takaavat opetuksen yhdenmukaisen tasokkuuden. Ympäri maailmaa vaikuttava kunnianhimoinen ruohonjuuritason kulttuurinen kasvatustyö jää kotimaassa helposti huomiotta.

SARAH BUTCHER

PhD Sarah Butcher on toiminut vuodesta 2016 Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professorina erikoisalanaan virustutkimus. Hänen tutkimuksessa käyttämänsä pakaste-elektronimikroskopian menetelmä, cryo-EM, on mullistanut virusten rakenteiden tutkimuksen. Tämä on mitä ajankohtaisinta, sillä kemian Nobel-palkinto 2017 myönnettiin juuri cryo-EM -menetelmän keksijöille. Tällä hetkellä Butcher tutkii, voisiko muun muassa nuhakuumetta ja hepatiitti A:ta aiheuttavista picornaviruksista tunnistaa rakenteita, joita voisi käyttää antiviraalisten aineiden tunnistuskohtina. Onnistuessaan tämä voisi johtaa lääkkeisiin, joilla voisi torjua monia yleisimpiä tautejamme. Butcher on julkaissut yli 100 vertaisarvioitua artikkelia erittäin arvostetuissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Butcher on myös arvostettu opettaja. Hän on esimerkiksi opettanut cryo-EM:n käyttöä EMBO:n (European Molecular Biology Organization) kansainvälisillä kursseilla Nobel-palkinnon saaneiden tutkijoiden kanssa. Sarah Butcherin tutkimus edustaa erinomaisella tavalla korkean tason rakennebiologian alan perustutkimusta, joka samalla tuottaa suoraa yhteiskunnallista hyötyä edistämällä tietämystämme virustaudeista ja niiden torjunnasta.

ELINA GRUNDSTRÖM

Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grundström aloitti Julkisen sanan neuvoston ensimmäisenä kokopäivätoimisena puheenjohtajana 2016. Hän on myös ensimmäinen nainen tässä tehtävässä. Grundström on toiminut linjakkaasti hyvän journalistisen tavan edistämiseksi. Hän on edustanut media-alan kenttää ponnekkaasti mutta rauhallisesti kiivaimpienkin kriisien keskellä. Grundström on tarttunut varmaotteisesti kysymyksiin totuudenmukaisen ja kriittisen tiedonvälityksen puolesta. Grundströmin uusimmat tietokirjat – Musta orkidea (2013) ja Malminetsijät (2016) – kasvavat hienosti yksittäistapauksista taloudellisia ja poliittisia valtarakenteita eritteleväksi yhteiskuntakritiikiksi. Elina Grundström ansaitsee tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä objektiivisuuteen pyrkivän tiedon, demokraattisten arvojen sekä ihmisoikeuksien puolustamisessa.

KARI KLEMELÄ

Suomentaja Kari Klemelä tekee arvokasta kulttuurityötä kääntäessään suomen kielelle kauno- ja tietokirjallisuutta eteläslaavilaisista kielistä sekä venäjästä. Hänen ansiostaan olemme saaneet suoria suomennoksia sloveenin, kroatian, makedonian, bosnian ja serbian kielistä. Näin myös jugoslavialaisen Nobel-ehdokas Danilo Kišin teokset ovat löytäneet suomalaislukijansa. Slaavilaisten kielten ohella Klemelä on kääntänyt ruotsista, englannista, ranskasta ja saksasta. Käännöskirjallisuuden osuus tiedon ja sivistyksen levittäjänä on merkittävä. Tällöin suomentajan taito on ratkaisevassa asemassa, minkä helposti unohdamme. Suomentaja analysoi, tulkitsee ja muuntaa tekstin ymmärrettäväksi mahdollisesti aivan toista kielellistä kulttuuria edustavalle lukijalle. Kaunokirjallisuuden suomentajaa on kiittäminen siitä, että hän tutustuttaa lukijan uusiin maailmoihin, joihin tällä ei muuten olisi sisäänpääsyä. Klemelä tekee tämän varmaotteisesti ja korkeatasoista kirjallista kykyä osoittaen.

Alfred Kordelinin säätiön vuosijuhla Helsingissä maanantaina 6. marraskuuta 2017.

ANSSI LASSILA

Arkkitehti Anssi Lassila kuuluu niihin harvoihin nuoremman polven suunnittelijoihin, jotka ovat onnistuneet raivaamaan itselleen omannäköisensä tilan rakennusalan tehokkaaksi jalostetussa kentässä. Hänen arkkitehtoninen otteensa on omaperäinen ja silti selkeä. Rakennukset ovat veistoksellisia, niiden sisätilat dynaamisia, mutta ne välttävät halpoja wau-vaikutelmia. Lassilan ensimmäinen merkittävä suunnitelma, Kärsämäen paanukirkko (2004), rakennettiin osin talkootyönä 1700-luvun rakennusmenetelmin. Lassila tutki vanhojen kirvesmiesten kanssa entisiä puurakennustekniikoita. Hän oli oikeutetusti ihmetellyt sitä, miten jotkin rakennustekniset ratkaisut voivat kestää 200 vuotta, kun niin monet modernit ratkaisut tulevat tiensä päähän muutamassa kymmenessä vuodessa. Lonnan saaren tuore saunarakennus (2017) Helsingissä jatkaa hienosti paanukirkon hirsirakennusperinteitä kunnioittavaa linjaa. Kirkkosuunnittelutoiminta jatkuu komeasti Klaukkalan, Kuokkalan, Suvelan ja Tikkurilan kirkoissa. Puurunkoiset asuinkerrostalot ovat nekin herättäneet ansaittua huomiota. Lassilan suunnittelutyötä leimaa rakennuspaikan historiallisen kontekstin herkkä huomioon otto, käytettyjen materiaalien ekologisuus ja lopputuloksen voimakas materiaalin tuntu. Hänen suunnittelemansa rakennukset ovat tämän päivän arkkitehtuuria, mutta ne ponnistavat juurevasti suomalaisen rakennusperinnön pohjalta.

KAISA HÄKKINEN

Kaisa Häkkinen on suomalainen professori ja kielitieteilijä. Hän on työskennellyt Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina ja opettanut suomen kieltä ja kielikunnan historiaa. Elokuussa 2015 Häkkinen jäi eläkkeelle suomen kielen oppiaineen esimiehen ja suomen kielen professorin virasta. Kaisa Häkkinen on erittäin ansioitunut suomen kirjakielen ja sukukielten tutkija ja popularisoija. Kansanvalistuksen palkinnon perusteluna on erityisesti suomen kielen etymologian avaaminen suurelle yleisölle. Monet hänen julkaisuistaan avaavat suomen kielen alkujuuria tavallista kansaa kiinnostavalla tavalla. ”Linnun nimi” on yksi ihastuttavimmista julkaisuista, jossa avataan lintujemme nimistön alkuperä. Kirja oli vuonna 2005 Tieto Finlandia-palkintoehdokkaana. Kaisa Häkkinen on aina tullut ulos yliopiston muurien sisältä, hän on ollut ja on edelleen kysytty ja väsymätön esitelmien pitäjä vapaan sivistystyön oppilaitosten ja järjestöjen tilaisuuksissa. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aattona esitän palkintoa äidinkielemme alkujuurille. Häkkisen mielenkiinnon kohteita ovat muun muassa suomen kirjakielen ja sen sukukielten historia, etymologia sekä fennistiikan ja fennougristiikan oppihistoria. Häkkinen on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja ja suomen kielen oppikirjoja. Häkkinen on tunnettu tieteen popularisoija. Hän kirjoittaa lehtiin kolumneja, käy pitämässä esitelmiä, vastailee sanastoa koskeviin kysymyksiin ja kirjoittaa tarvittaessa vaikkapa Aku Ankkaa agricolalaisittain. Vuonna 2005 Häkkinen palkittiin valtion tiedonjulkistamispalkinnolla kirjastaan Linnun nimi. Hän on saanut myös Suomen tietokirjailijat ry:n tietokirjailijapalkinnon sekä Elias Lönnrot -palkinnon. Vuonna 2007 Professoriliitto valitsi hänet Vuoden Professoriksi. Kirjoittamistaan kirjoista Häkkinen pitää suosikkinaan juuri Linnun nimi -kirjaa.

RAULI VIRTANEN

Toimittaja Rauli Virtanen on lähes 50 vuoden ajan raportoinut suomalaisille ulkomailta. Virtasen uutisoinnissa etusijalla ovat olleet eri aikojen kriisipesäkkeet, eri puolilla maailmaa tapahtuneet poliittiset liikehdinnät sekä sodat Vietnamin sodasta lähtien, ja Virtanen on kulloinkin useimmiten ollut itse tapahtumapaikan päällä. Hän on myös reportterina vieraillut 1990-luvun loppuun mennessä silloin maailman jokaisessa 194 itsenäisessä valtiossa. Virtasen veri veti – aluksi seikkailuun – jo parikymppisenä vuonna 1968 rahtilaivalla Rioon. Kymmenen kuukauden pituiseksi venynyt seikkailu johti lopulta New Yorkiin, ja matkan varrelta hän jo lähetti juttuja maakuntalehtiin. Määrätyllä tavalla Virtanen yhtenä harvoista journalisteista tuolloin avasi suomalaisille maailmaa aikana, jolloin uutisointi oli rajattua pelkästään jo teknisesti – nykyisiin välineisiin verrattuna. Eikä toimittajien matkustaminen edes rauhallisiin siviilikohteisiin ollut lainkaan nykyisen kaltaista – yleistä. Virtanen oli yksi tärkeä tienraivaaja 1970-luvulta lähtien.Virtanen on yksi kokeneimmista edelleen aktiivisista ulkomaantoimittajistamme, ellei kokenein. Hänen elämäntyönsä on vertaansa vailla. Hän on työskennellyt johtavissa suomalaisissa viikkolehdissä ja televisiokanavilla sekä sanomalehdissä, tehnyt juttuja vapaana toimittajana ja hänen journalistinen uransa on hyvin laaja-alainen. Virtanen on palkittu Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla sekä Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlavuoden säätiön palkinnolla. Virtasen uran eräänä kruununa voitaneen pitää kutsua Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön vierailevaksi professoriksi 2015 -16. Virtanen palasi samaan tiedeyhteisöön, josta 1970 lähti maailman houkuttelemana. Nyt hän vuoden aikana siirsi kokemusmaailmaansa tuleville toimittajille, mahdollisille ulkomaanreporttereille, ja heille järjestyi Virtasen ideoimana ja johdolla – osin myös Alfred Kordelinin Säätiön tuella – työpajatyyppinen opintomatka Afrikkaan. Virtanen on Apu -lehden haastattelussa kesäkuussa 2015 todennut, että ”Kaikki se, mitä maailmassa näet, muuttuu osaksi sinua.” Lukemattomat taistelutantereet käynyt Virtanen on tunnettu sotakirjeenvaihtajana, mutta itse hän toivoisi itsestään käytettävän ammattinimikettä rauhankirjeenvaihtaja. Rauli Virtaselle Alfred Kordelin Palkinto on myös tunnustus elämäntyöstä, joka tosin tiedonhaluisen kansamme onneksi yhä jatkuu. Rauli Virtanen täyttää säätiön perustajan Alfred Kordelinin johtavan ajatuksen suomalaiskansallisille kulttuurityölle suotavasta tuesta ”työn sisälliseksi voimistamiseksi ja syventämiseksi”, – ja Virtasen kohdalla erityisesti suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä sekä toiminnasta maailman tapahtumien uutisoinnissa ja journalistisessa avaamisessa.

Alfred Kordelinin säätiön myöntämät palkinnot jaettiin sunnuntaina 6. marraskuuta. 2016 säätiön vuosijuhlassa Helsingissä. Palkinnon saajat kuvataiteilija Antti Tanttu (vas), suomen kielen professori, emerita Kaisa Häkkinen sekä toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen säätiön vuosijuhlassa sunnuntaina Helsingissä.

ANTTI TANTTU

Antti Tanttu (s.1963) on näkemyksellinen kuvataiteilija, joka on jo 30 vuoden ajan tuonut nähtäväksemme hämmästyttävän hienoja puupiirroksia. Tanttu luo yksinkertaisilla välineillä voimallisia kuvia. Hänen teoksensa vievät meidät taiteentekemisen perusasioiden äärelle. Tantun käsittelyssä puupiirros, grafiikan arkaaisin menetelmä, säilyttää yhteytensä perinteeseen mutta kurkottaa samalla uudenlaisiin ulottuvuuksiin. Tanttu kaivertaa puuta ja painaa vedoksensa käsin. Näin syntyvät teokset ovat kuitenkin pääsääntöisesti uniikkeja, sillä Tanttu yhdistää graafisiin menetelmiin piirustusta ja maalausta. Näin hän kehittelee hienosti eteenpäin väripuupiirroksen mahdollisuuksia. Teokset ovat suurikokoisia ja näyttäviä. Ne ovat abstrakteja, puoliabstrakteja ja – vuosien myötä yhä useammin – esittäviä. Tantun aiheina ovat useimmiten ihmisen eksistentiaaliset tunnot, unet ja muistot. Hän käsittelee ihmisen osaa kehittelemiensä arkkityyppisten kuvastojen kautta. Kauhistuttava ja humoristinen käyvät niissä vuoropuhelua. Teosten merkitykset eivät koskaan ole ilmeisiä, vaan työt jäävät kutkuttavan arvoituksellisiksi ja monimerkityksisiksi. Tantun kuvamaailman kauneus on jylhää ja ankaraa, mutta katsojaa palkitsevaa. Vähistä elementeistä syntyy vakuuttavia kokonaisuuksia. Varmaotteinen piirtäjä osaa karsimisen taidon. Tanttu on kunnostautunut myös joidenkin yhtä vähäeleisten videoteosten tekijänä. Antti Tanttu on osallistunut lukuisiin yhteis- ja yksityisnäyttelyihin vuodesta 1986 lähtien. Hän toimi Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorina vuosina 2004–2009.

MARKUS JÄNTTI

Julkistalouden professori Markus Jäntti (s. 1966) on köyhyyden, eriarvoisuuden ja taloudellisen liikkuvuuden tutkija. Erityisesti häntä kiinnostaa perhetaustan vaikutus taloudelliseen liikkuvuuteen. Jäntti on taloustieteen huippujournaleissa julkaiseva ahkera ja antaumuksellinen tutkija, joka on nyt ehkä uransa tuotteliaimmassa vaiheessa. Jo heti väittelynsä jälkeen hän julkaisi paljon referoidun tutkimuksen eräässä taloustieteen kiistattomista ykköslehdistä, American Economic Review´ssä. Tässä vertailevassa tutkimuksessa USA:n ja Ruotsin ylisukupolvisesta taloudellisesta liikkuvuudesta hän osoitti yhdessä taloustieteen professori Anders Björklundin kanssa vääräksi yleisen luulon, jonka mukaan taloudellinen liikkuvuus olisi USA:ssa suurempaa kuin muissa rikkaissa maissa. Tämän jälkeen Jäntti on julkaissut kymmeniä tutkimuksia taloustieteen parhaissa lehdissä käyttäen paljon kansainvälisiä vertailuaineistoja. Eräs osoitus kansainvälisestä arvostuksesta on hänen laaja katsauksena taloudellisesta liikkuvuudesta alan merkittävässä käsikirjassa. Jäntti osallistuu myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun – hän ei pelkää ottaa kantaa ollen usein toisinajattelija taloustieteilijöiden keskuudessa. Jäntti väitteli valtiotieteen tohtoriksi Åbo Akademissa 1993 arvosanalla ”laudatur”. Väittelyn jälkeen hän työskenteli Åbo Akademin projektitutkijana, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijana sekä Suomen Akatemian vanhempana tutkijana. Tilastokeskuksen tieteellisenä johtajana Jäntti toimi vuosina 2001–2003. Jäntin professuuri on jaettu Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kesken. Hänet kutsuttiin tähän tehtävään Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professuurista, jossa hän toimi 2009 – 2015. Tätä ennen hän toimi professorina 2003 – 2009 Åbo Akademissa ja 2000 – 2003 Tampereen yliopistossa sekä 1996 – 1997 Michiganin yliopiston vierailevana professorina. Jäntti on myös toiminut tutkimusjohtajana Luxemburg Income Study -tutkimuslaitoksessa. Saadessaan nimityksen vakinaiseen professuuriin Tampereelle Jäntti oli vasta 34-vuotias.

Jari yli-kauhaluoma

Farmasian professori Jari Yli-Kauhaluoma on muun muassa osoittanut, että koivun ja havupuiden terpeeneistä voisi kehittää lääkeaineita infektioiden ja syövän hoitoon. Yli-Kauhaluoman tutkimukset ovat antaneet tietoa siitä, miten lääkekehityksessä voitaisiin ottaa käyttöön ympäristöä säästäviä menetelmiä, jotka pohjautuvat luonnosta saataviin lähtöaineisiin, esimerkiksi puun kuoren terpeeneihin ja merieliöiden sisältämiin yhdisteisiin.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys on luonut Etelä-Savoon monipuolisen ja vireän kulttuurielämän. Puhallinorkestereita lakkautetaan, mutta Rantasalmi marssii vahvasti vastavirtaan. Yhdistys lähentelee 3 800 asukkaan kunnassa tilastollista mahdottomuutta: kahdeksassa orkesterissa sekä nuoriso- ja lastenteattereissa on tällä hetkellä mukana 120 soittajaa ja musikaaleissa noin 70 harrastajaa.

Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseura on onnistunut sekä tuottamaan ja välittämään akateemisesti korkeatasoista tutkimustietoa että kokoamaan saman pöydän ääreen tutkijat, virkamiehet, nuorisotyöntekijät ja opettajat keskustelemaan nuorten asioista.

Laura Ruohonen

Laura Ruohonen on tunnettu muun muassa Kansallisteatteriin tekemistään näytelmistä Luolasto, Sotaturistit ja Kuningatar K. Myös KOM-teatterin Suomies ei nuku -näytelmä herätti aikanaan paljon huomiota. Ruohosen näytelmiä on käännetty yli 20 kielelle.

Kuva: Meeri Utti

PROFESSORI RAIJA SOLLAMO

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista Raamatun alkukielten tutkimuksessa, akateemisen työyhteisön kehittämisessä sekä kamppailussa avaran, rajoja rikkovan näkemyksen ja käytännön puolesta.

Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä

30 000 euroa tunnustuksena suurista ansioista monipuolisena kuvanveistäjänä, muun muassa herkkien ja taidokkaiden ”peltilehmien”, autonromuista hitsattujen ilmeikkäiden nautaveistosten luojana.

Professori Jaakko Aspara

20 000 euroa kannustuksena aktiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tieteelliseen työhön muun muassa uusien liiketoimintamallien ja markkinadynamiikan tutkimuksessa.

Kirjailija Jaakko Yli-Juonikas

20 000 euroa kannustuksena kirjallisuuden ilmeen ja keinojen kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen intensiivisin ja koskettavin teoksin.