Hallitus

 

Juha Laaksonen (pJ)

 

Jukka Seppälä

 

Lauri Tuomi

  Ville Lukkarinen

Pirjo Lyytikäinen

Hannu Riikonen

Ari Kohonen

Janne Salminen

Jouni Partanen

 


Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, toimitusjohtaja Lauri Tuomi, professori Taina Pihlajarinne (syksyllä 2022 varajäsen professori Janne Salminen), professori Jouni Partanen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen. Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen kausi alkaa 7.11. ja on kolme vuotta.