Hallitus

 

 

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, YTT Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, dosentti Jaana Norio, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen.

Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen kausi alkaa 7.11. ja on kolme vuotta.

Valokuva: Meeri Utti