Hallitus

 

Jäsenet

KTT Mikko Kosonen (pj.)
professori Jukka Seppälä (vpj.)
kirjailija Paula Havaste
toimitusjohtaja Lauri Tuomi
professori Taina Pihlajarinne
professori Jouni Partanen
professori (emerita) Anna Mauranen
professori Ville Lukkarinen
diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen

Säätiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 7.11 ja päättyy 6.11.