Hallitus

 

Laaksonen

 juha laaksonen (pj.)

 

Jukka Seppälä

 

  Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

Norio-Timonen

JAANA NORIO

Saarinen

sirkka saarinen

Pirjo Lyytikäinen

Ville Lukkarinen

Hannu Riikonen

Ari Kohonen

 

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, dosentti Jaana Norio, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen.

Valokuvat: Meeri Utti

 

 Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen kausi alkaa 7.11. ja on kolme vuotta.