Hallitus

 

Juha Laaksonen (pJ)

 

Jukka Seppälä

 

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

  Ville Lukkarinen

Pirjo Lyytikäinen

Hannu Riikonen

Ari Kohonen

Jaana Norio

Jouni Partanen

 


Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, YTT Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, dosentti Jaana Norio, professori Jouni Partanen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen. Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen kausi alkaa 7.11. ja on kolme vuotta.