Hallitus

 

Jäsenet

ekonomi Juha Laaksonen (pj.)
professori Jukka Seppälä
kirjailija Paula Havaste
toimitusjohtaja Lauri Tuomi
professori Taina Pihlajarinne (varajäsen professori Janne Salminen 31.8.2023 asti)
professori Jouni Partanen
professori (emerita) Anna Mauranen
professori Ville Lukkarinen
diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen

Säätiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet nimittävät Suomalainen Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön hallitus sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot.
Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 7.11 ja päättyy 6.11.