/ Ajankohtaista

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 29 tohtorille noin 1,27 miljoonaa euroa

Säätiöiden post doc pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 30. marraskuuta 2022 29 tohtorille noin 1,27 miljoonaa euroa.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 101 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää miltei 29 prosentille hakijoista. Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdenkymmenenkuuden hakukierroksen jälkeen jo 700 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden
lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Vuodesta 2022 alkaen post doc poolista voi hakea rahoitusta myös entistä lyhyemmille, vähintään puoli vuotta kestäville ulkomaisille tutkimusjaksoille. Poolin seuraava hakukierros järjestetään 1.1.31.1.2023, jolloin jaettavana on noin 1,7 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2023. Säätiöiden post doc pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito tai koulumaksut.

Säätiöiden post doc pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 20222024 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto,
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Syksyn 2022 apurahansaajat

Lisätietoja
www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi
koordinaattori Mikko
Olavi Seppälä
puh. 0400868 006