/ Ajankohtaista

Säätiöiden post doc-poolin apurahat haettavissa 15. syyskuuta asti

Säätiöiden post doc pooli järjestää syksyn apurahahaun ajalla 15.8.15.9.2022. Säätiöiden post doc -pooli järjestää vuosittain kaksi hakua, joissa kussakin jaetaan noin 35 post doc -apurahaa.

Poolin kautta myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla. Ehtona on, et ulkomainen tutkimusjakso kestää vähintään kuusi kuukautta. Post doc -apurahalla voidaan kattaa kaikki ulkomailla asumisesta tutkijalle ja tämän perheelle aiheutuvat kustannukset. Haun tulokset julkistetaan marrasjoulukuussa 2022.

Poolin apurahalla kokemusta ja verkostoja

Säätiöiden post doc-poolin syksyn 2021 hakukierroksella rahoituksen saanut, säätiön apurahansaaja arkeologisten tieteiden tohtori Aripekka Junno kertoo työskentelystään ja rahoituksen merkityksestä seuraavasti:
 

”Olen Tukholman yliopistossa väitöskirjanjälkeistä tutkimusta, eli postdocia, suorittava arkeologisten tieteiden tohtori. Alfred Kordelinin säätiö rahoittaa tutkimustani kivikautisen Suomen varhaisimmasta keramiikasta. Suomen alueella keramiikan omaksuivat täkäläiset metsästäjä-keräilijäyhteisöt yli 7000 sitten. Heille saviastioiden käyttö luultavasti merkitsi tehokkaampaa elinkeinoa ja uutta kulttuuri-identiteettiä. Muinoin keramiikan valmistus edellytti yhteistyötä, suunnittelua ja merkittävää teknistä osaamista joka oli harvinaista metsästäjä-keräilijäkulttuureissa. Keksivätpä paikalliset keramiikanvalmistajat sekoittaa saveen jopa asbestia parantaakseen astioiden kestävyyttä. Suorittamalla kemiallisia analyysejä saviastioihin käytössä muinoin taltioituneista rasva-aineksista tutkimukseni pyrkii kuvailemaan Suomen varhaisimman keramiikan käyttötarkoitusta, sekä sen omaksumisen sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia.”

”Poolin kautta saatu apuraha tutkimukselleni, tutkijayhteisölleni ja urakehitykselleni on ollut merkittävä, ja tämän rahoituksen ansiosta voimme paremmin tutkia Suomen kivikautta, sekä testata ja innovoida uusia menetelmiä tieteellisessä arkeologiassa. Poolin rahoituksen avulla lisäksi sain Ruotsissa tärkeää postdoc-tutkijan kokemusta ja pääsin verkostoitumaan Tukholmaan ja muualle ulkomaille, jossa tilaisuus osallistua paikalliseen tutkimukseen johti minulle kesäkuussa 2022 myönnettyyn Ruotsin Tiedeakatemian (Vetenskapsrådet) monivuotiseen tutkimusrahoitukseen.”


Säätiöiden post doc poolin muodostavat kaudella 20222024 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Ulla Tuomisen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Apurahapoolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava rahoitus.

Lisätiedot

Lisätietoa poolista ja hausta saa Säätiöiden post doc poolin kotisivuilta, www.postdocpooli.fi, sähköpostiosoitteesta info@postdocpooli.fi sekä koordinaattori MikkoOlavi Seppälältä, puh. 0400868 006.