/ Ajankohtaista

Säätiöiden post doc -poolin haku avoinna

Säätiöiden post doc pooli järjestää kevään apurahahaun ajalla 1.1.31.1.2022.

Poolin kautta myönnettävät apurahat on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön ulkomailla. Ehtona on, et ulkomainen tutkimusjakso kestää vähintään kuusi kuukautta. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2022. Post doc apurahalla voidaan kattaa kaikki ulkomailla asumisesta tutkijalle ja tämän perheelle aiheutuvat kustannukset. Ohjeet kustannusarvion laatimiseksi sisältyvät hakuohjeeseen poolin kotisivuilla www.postdocpooli.fi. Säätiöiden post doc pooli järjestää vuosittain kaksi hakua, joissa kussakin jaetaan noin 35 post doc apurahaa. Syksyn 2022 apurahahaku järjestetään 15.8.15.9.2022.

Säätiöiden post doc poolin muodostavat kaudella 20222024 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, ivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Ulla Tuomisen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Apurahapoolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille yhdestä lähteestä ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava rahoitus.

Säätiöiden post doc pooli perustettiin yksitoista vuotta sitten edistämään tutkijoiden ja Suomen tieteen kansainvälistymistä. Tänä aikana pooliin kuuluvat säätiöt ovat jakaneet runsaat 30 miljoonaa euroa Suomesta ulkomaille lähteville tohtoreille. 24 hakukierroksen jälkeen apurahoja on saanut jo 660 tohtoria. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Lisätiedot

Haku ja ohjeet Säätiöiden post doc poolin kautta
www.postdocpooli.fi / info@postdocpooli.fi
koordinaattori MikkoOlavi Seppälä
puh. 0400868 006.