/ Ajankohtaista

Säätiöiden post doc -poolin syyshaun tulokset – Kordelinin säätiöltä apuraha kolmelle tohtorille

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 30. marraskuuta 2023 32 tohtorille noin 1,64 miljoonaa euroa. Apurahoista neljä on jatkoapurahoja ja kaksitoista kahden vuoden apurahoja. Poolin kevään hakukierrokselle osallistui 117 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää 27 prosentille hakijoista.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdenkymmenenkahdeksan hakukierroksen jälkeen jo yli 750 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Kordelinin säätiö myönsi apurahan syksyn 2023 kierroksella kolmelle tohtorille:

FT Satu Koivuhovi kuluapuraha kasvatustieteiden alan post doc -tutkimukseen: ”Oppilasvalikoinnin ja luokanmuodostuksen merkitys motivaation ja oppimisen kehityksessä” Tübingenin yliopistoon, 25.000 €

FT Ilona Bontenbal kuluapuraha sosiaalitieteiden alan post doc -tutkimukseen: ”Työllistyneiden maahanmuuttajien kotoutumisen edellytykset” Open Universityyn Englantiin, 30.000 €

FT Iida-Maria Tammi vuoden (12 kk) apuraha valtiotieteiden alan post doc -tutkimukseen: Humanitarismi ja ilmastonmuutos — avustustyön politiikat murroksessa”, Centre for Humanitarian Action (Saksaan), 46.600 €

Vuodesta 2022 alkaen post doc -poolista voi hakea rahoitusta myös entistä lyhyemmille, vähintään puoli vuotta kestäville ulkomaisille tutkimusjaksoille. Poolin seuraava hakukierros järjestetään 1.1.–31.1.2024, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset
julkistetaan huhti-toukokuussa 2024. Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2022–2024 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla
Tuomisen Säätiö.

Lisätietoja
www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi
Seppälä, puh. 0400-868 006