/ Ajankohtaista

Säätiön tiede- ja kulttuuripalkinnot uudistuvat

Alfred Kordelinin säätiö on uudistanut tiede- ja kulttuuripalkintonsa. Palkintojen ehdokasasettelua on avattu, ja esityksen palkinnonsaajista tekee suomalaisista vaikuttajista koostuva palkintotoimikunta. Alfred Kordelinin palkinnon rahallinen arvo kasvaa nykyisestä 30 000 eurosta 50 000 euroon.

Kordelinin säätiö on kutsunut suomalaiset yliopistot, taiteilija- ja kulttuurijärjestöt sekä muita toimijoita, yhteensä 80 tahoa, ehdottamaan Alfred Kordelinin palkinnonsaajia.

Palkintotoimikunta valitaan vuosittaiNUuteen malliin kuuluu myös kuusihenkinen palkintotoimikunta, joka valitaan vuosittain. Tänä vuonna palkintotoimikuntaan kuuluvat ohjelmajohtaja Jenni Haukio, puheenjohtaja Erkki Liikanen, johtaja Ville Vilén ja professori Minna Palmroth. Toimikuntaan kuuluvat lisäksi dosentti, kauppaoikeuden yliopistonlehtori Jaana Norio sekä säätiön hallituksen puheenjohtaja ekonomi Juha Laaksonen, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta tekee ehdotuksen vuoden 2021 Alfred Kordelinin palkintojensaajista ja esittelee sen säätiön hallitukselle. Hallitus päättää palkintojensaajista kuultuaan toimikunnan esityksen.

PalkintokriteeritAlfred Kordelinin säätiö palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen.

”Kriteeristö on tarkoituksella väljähkö. Palkintokohtaiset päätösperustelut syntyvät palkintotoimikunnan sekä toimikunnan ja hallituksen keskusteluissa”, toteaa Alfred Kordlinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk.

Ehdokasasettelu alkaa 15. toukokuuta ja päättyy 15. kesäkuuta 2021.

Alfred Kordelinin palkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle, työryhmälle tai yhteisölle, jonka ehdottamisesta vastaa jokin kutsutuista tahoista. Palkintoja myönnetään kahdesta kolmeen kappaletta vuosittain.

Ketkä voivat tehdä palkintoehdotuksiaSäätiön taustayhteisöt, jotka säätiön sääntöjen mukaan nimittävät jäsenet säätiön hallitukseen sekä tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostoihin:

  • Suomalainen Tiedeakatemia
  • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
  • Helsingin yliopisto
  • Suomalais-Ugrilainen Seura
  • Taloustieteellinen Yhdistys
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • Suomen Kirjailijaliitto
  • Suomen Näyttelijäliitto
  • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
  • Suomen taideakatemia
  • Suomen Taiteilijaseura
  • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Kansalaisopistojen liitto KoL
  • Kansanvalistusseura
  • Osuustoimintakeskus Pellervo
  • Suomen Journalistiliitto
  • Suomen Kansanopistoyhdistys
  • Suomalainen Lakimiesyhdistys

Palkintoa voivat lisäksi ehdottaa kaikki suomalaiset yliopistot, säätiön luottamushenkilöt ja toimielimet (hallitus, talousvaliokunta, jaostot, toimitusjohtaja), kaupunki- ja kohderahastojen asiamiehet, säätiön henkilökunta, aiempina vuosina Alfred Kordelinin palkinnon saaneet sekä palkintotoimikunta.

Säätiö jakoi ensimmäiset kunniapalkinnot vuonna 1923. Tuolloin palkittiin 100 000 markan arvoisella huomionosoituksella säveltäjämestari Jean Sibelius.

Siirry Alfred Kordelinin palkinnot -sivuille

LisätiedoTtoimitusjohtaja
Erik Båsk
puhelin 040 825 8071