/ Ajankohtaista

Tammikuun haku käynnistyi

Tammikuussa 2024 haettavissa ovat suuret kulttuurihankkeet -rahoitus kaksivuotisiin hankkeisiin sekä säätiön kaupunki- ja kohderahastojen pienemmät apurahat. Haut päättyvät keskiviikkona 31.1.2024 klo 16.00 Suomen aikaa.

Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa rekisteröitymällä hakijaksi ja täyttämällä sähköinen lomake. Päätökset tammikuun hausta tehdään huhtikuun 2024 alussa. Säätiön toimisto palvelee maanantaista perjantaihin sähköpostitse ja puhelimitse klo 9–16.

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mittava kulttuurihanke joko rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen päärahoittajana. Rahoitus on kaksivuotinen, ja sen määrä on yhteensä 100 000–300 000 euroa. Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Tukea haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. Tuen käyttöaika on vuosittain 1.4.–31.3. Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -rahoituksen suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija kertoo hakulomakkeessa sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle haettavan summan.

Lue lisää ja tutustu hakuohjeisiin: Apurahat | Suuret kulttuurihankkeet
Katso myös: Usein kysytyt kysymykset

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja kahdeksan kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä. Vuonna 2024 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 0,2 MEUR. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Osalla rahastoista on vuosittain vaihtuva painotus.

Lue lisää ja tutustu kunkin rahaston hakuohjeisiin: Apurahat | Kaupunki- ja kohderahastot

Rahastot, joissa haku tammikuussa 2024

Huittisten rahasto
Jyväskylän rahasto
Lappeenrannan rahasto
Savonlinnan rahasto
Nokian rahasto
Raahen rahasto
Rauman rahasto
Seinäjoen rahasto

Gust. Kompan rahasto (kemia)
Helinä Wähän rahasto (lääketiede, lastenkardiologia)
Viron rahasto (suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus ja suomalaisen kirjallisuuden virontaminen)

Post doc-poolin keväthaku

Säätiöiden post doc -poolin keväthaku on avoinna 1.1.–31.1.2024. Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään yhden lukuvuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Perustelluista syistä voidaan tukea myös lyhyempiä, vähintään 6 kuukauden ulkomaisia tutkimusjaksoja sekä myöntää täydentävää rahoitusta.

Myönteiset päätökset apurahasta ilmoitetaan saajille heti päätöksenteon jälkeen. Apurahan saajien nimet julkistetaan poolin kotisivuilla sekä myönnön tehneen säätiön oman käytännön mukaan.

Haku ja ohjeet: www.postdocpooli.fi

Lisätiedot

Suuret kulttuurihankkeet
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo
puhelin 050 433 0655
marita.seitsalo@kordelin.fi

toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat
Rahaston asiamies tai Alfred Kordelinin säätiön toimisto
puhelin 050 439 3661
toimisto@kordelin.fi