/ Ajankohtaista

TSV:n tiedepalkinto Hangon lintuasemalle

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) 10 000 euron tiedepalkinto on myönnetty Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ylläpitämälle Hangon lintuasemalle. Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavalla palkinnolla annetaan tunnustusta yhteisölle tai henkilölle ansioituneesta tieteellisestä toiminnasta.

TSV:n tiedepalkinto myönnetään yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan osoittanut erityistä ansiokkuutta tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ylläpitämä Hangon lintuasema palkittiin ansioituneesta työstä kansalaistiedon tuottajana, tutkitun tiedon jakajana, osaamisen siirtäjänä sekä lapsia, nuoria ja kansalaisia aktivoivana toimijana.

Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Palkintoehdotukset valmistelee rahaston toimikunta, johon kuuluu edustajia Tieteellisten seurain valtuuskunnasta ja Alfred Kordelinin säätiöstä. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti palkinnonsaajasta 4. maaliskuuta 2021.

Kansalaistiedon tuottaja ja avoimen tieteen edistäjä

Tringan ylläpitämällä Hangon lintuasemalla Hangon Uddskatanilla, Suomen mantereen eteläisimmässä kärjessä, on vapaaehtoisvoimin tutkittu ja seurattu lintujen muuttoa jo yli 40 vuoden ajan. Seurannan tuloksena on kerätty ainutlaatuinen tieteellinen havaintosarja, jota on hyödynnetty useissa tieteellisissä julkaisuissa, väitöskirjoissa, opinnäytetöissä ja uhanalaisen lajien suojelutyössä. Aseman havaintoaineisto on vapaasti kaikkien tutkijoiden ja lintuharrastajien käytettävissä. Aineisto on koottu Haahka-muuttolintuselaimeen, jossa lintujen muuttoa ja esiintymistä voi tarkastella havainnollisten lajikohtaisten kuvaajien, tekstien ja kuvien avulla kolmella eri kielellä.

Perinteisen ornitologian lisäksi asema on viime vuosina panostanut kansalaistieteeseen kouluttamalla uusia havainnoitsijoita ja kertomalla havainnoinnista vierailijaryhmille, koululaisista yritysryhmiin. Yhdistyksen toiminnan yksi tärkeimmistä osa-alueista on nuorisotoiminta ja erityisesti Hangon lintuasemalle tehtävät nuorisoretket, jotka ovat jo usean vuosikymmenen ajan olleet nuorten lintuharrastajien tärkeä astinlauta tieteellisen lintuhavainnoinnin maailmaan ja luonnontieteellisen tutkimusaineiston keräämiseen. Hangon lintuasema viestii myös säännöllisesti ajankohtaisista muuttoilmiöistä sosiaalisessa mediassa.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry on lintuharrastajien yhdistys Uudellamaalla. Yhdistys on perustettu 1974 ja siihen kuuluu yli 3000 jäsentä. Tringan tarkoitus on edistää ja kehittää lintuharrastusta, linnuston- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys julkaisee neljästi vuodessa Tringa-lehteä.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria vuosittain noin viidellä miljoonalla eurolla. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on yksi kuudestatoista Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.

Lisätietoja
Kati Ruuth-Chappuis
TSV:n rahaston asiamies
Hallinnon assistentti
Tieteellisten seurain valtuuskunta
kati.ruuth-chappuis@tsv.fi / (09) 2286 9225

Erik Båsk
toimitusjohtaja
Alfred Kordelinin säätiö
erik.bask@kordelin.fi / 040 825 8071