Tukijalle

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2§:n perusteella Alfred Kordelinin säätiön ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen. Säätiö voi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Verohallinto on nimennyt Alfred Kordelinin säätiön vuosiksi 2019-2023 vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina 2019-2023.

Tue tiedettä ja kulttuuria lahjoittamalla

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kaupunki- ja kohderahastoihin. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Kerätyt varat rahastoidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti joko yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kohdennetusti säätiön kaupunki- ja kohderahastoihin, jonka jälkeen ne jaetaan apurahoina, avustuksina ja palkintoina suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen. Säätiö ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia. Tue paikallista kulttuuria tekemällä lahjoitus kaupunkirahastoon. Lahjoittamalla kohderahastoon tuet suomalaista lasten sydäntautien tutkimusta, nuorisourheilua, kemian alan tutkimusta ja ruokakulttuuria. Katso kaupunki- ja kohderahastojen tarkemmat kuvaukset kunkin rahaston sivulta.

Lahjoitus tehdään alla olevalle tilille. Kirjoita viitteeksi:

Lahjoitus, yleinen tarkoitus
tai
Lahjoitus, rahaston nimi

Viite on tärkeä, koska viitteen perusteella säätiö ohjaa varat lahjoittajan toiveen mukaisesti.

Saajan nimi: Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto sr

IBAN  FI69 1572 3000 0318 31
BIC     NDEAFIHH

 

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräyslupanumero: RA/2019/804, alueena koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Myöntämisajankohta: 27.9.2019

Toimeenpanoaika: 27.9.2019 – 26.09.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Luvan saaja: Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr Helsinki (0221091-7)

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Kerätyt varat rahastoidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti joko yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kohdennetusti säätiön kaupunki- ja kohderahastoihin, jonka jälkeen ne jaetaan apurahoina, avustuksina ja palkintoina suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen.

Keräystavat: vedotaan yleisöön suullisesti, internet-ilmoituksin ja lehti-ilmoituksin

Yhteyshenkilö
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi