Tukijalle

Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja.

Alfred Kordelinin säätiöllä on lisäksi yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä.

Säätiö testamentin- ja lahjansaajana

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2§:n perusteella Alfred Kordelinin säätiön ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen. Säätiö voi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia.

Verohallinto on nimennyt Alfred Kordelinin säätiön vuosiksi 2019–2023 vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi. Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina 2019–2023.