Tukijalle

Tue tiedettä ja kulttuuria lahjoittamalla

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia päärahastoon sekä kaupunki- ja kohderahastoihin. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Kerätyt varat rahastoidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti joko yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kohdennetusti säätiön kaupunki- ja kohderahastoihin, jonka jälkeen ne jaetaan apurahoina, avustuksina ja palkintoina suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen. Säätiö ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia. Tue paikallista kulttuuria tekemällä lahjoitus kaupunkirahastoon. Lahjoittamalla kohderahastoon tuet suomalaista lasten sydäntautien tutkimusta, nuorisourheilua, kemian alan tutkimusta ja ruokakulttuuria. Katso kaupunki- ja kohderahastojen tarkemmat kuvaukset kunkin Kaupunki- ja kohderahastot -sivulta.

Lahjoitus tehdään tilille kullekin rahastolle kohdennetulla viitteellä. Kirjoita viitteeseen rahasto tai tarkoitus, johon toivot lahjoituksen kohdennettavan. Alfred Kordelinin säätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä, voimassa oleva rahankeräyslupa RA/2018/827.

Saajan nimi: Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto sr

IBAN  FI69 1572 3000 0318 31
BIC     NDEAFIHH
Viite: Lahjoitus, Rahaston nimi tai tarkoitus, johon lahjoitus tehdään

 

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräyslupanumero: Suomi RA/2018/827, alueena koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Myöntämisajankohta: 20.9.2018
Toimeenpanoaika: 20.9.2018-19.09.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Luvan saaja: Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr Helsinki (0221091-7)

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Kerätyt varat rahastoidaan lahjoittajan toiveen mukaisesti joko yleisesti säätiön tarkoituksen mukaisesti tai kohdennetusti säätiön kaupunki- ja kohderahastoihin, jonka jälkeen ne jaetaan apurahoina, avustuksina ja palkintoina suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen.

Keräystavat: vedotaan yleisöön internet-ilmoituksin ja lehti-ilmoituksin

Yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi

Alfred Kordelinin säätiö testamentin- ja lahjansaajana

Perintö- ja lahjaverolain 1 luvun 2§:n perusteella Alfred Kordelinin säätiön ei ole perintö- tai lahjaverovelvollinen.