/ Ajankohtaista

Tutkimusapurahat ulkomaisiin yliopistoihin myönnetty

Alfred Kordelinin säätiön hallitus on 22.3.2017 myöntänyt viisi tutkimusapurahaa ulkomaisissa yliopistoissa tehtävään tutkimukseen seuraavasti:

FT Jukka von Boehm
vuoden apuraha 40 000 euroa tutkimukseen ”saksalainen ja venäläinen poliittinen massateatteri 1800-luvun lopulta 1930-luvulle”, Freie Universität Berliini

FT Anna Holm
vuoden apuraha 38 000 euroa tutkimukseen ”Nomadity as embodied absence: spatial metaphors of dislocation in contemporary fiction” Etelä-Tanskan yliopisto

YTT Bruno Lefort
11 kuukauden jatkoapuraha 45 000 euroa tutkimukseen ”The legacy of intra-societal violence on young migrants engaging with their host society” Montrealin yliopisto Kanada.

FT Pia-Maria Niemi
vuoden apuraha 38 000 euroa tutkimukseen ”monikulttuurisuutta vastustavien nuorten aikuisten radikaalien maailmankatsomusten muodostuminen”, McGill-yliopisto Kanada.

HT Sanna Tuurnas
vuoden apuraha 37 000 euroa tutkimukseen ”professionalismin legitimiteetin muutos julkisten palvelujen yhteistuotannon valossa”, Leuvenin yliopisto Belgia.

Alfred Kordelinin säätiö tukee vuosittain 300 000 eurolla humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta post doc -poolin kautta. Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat poolin keväthaussa kaikkiaan 34 tohtorille apurahoina yhteensä 1,42 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Lisäksi varattiin aikaisempien päätösten nojalla toisen vuoden apurahoina neljälle tohtorille 248 000 euroa.

Lista apurahansaajista post doc -poolin sivuilla.

Lisätiedot
Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi