/ Ajankohtaista

Tutkimusapurahat ulkomaisiin yliopistoihin myönnetty

Alfred Kordelinin säätiön hallitus on 23.3.2018 myöntänyt kaksi tutkimusapurahaa ulkomaisissa yliopistoissa tehtävään tutkimukseen seuraavasti:

KT Johanna Sitomaniemi-San
vuoden jatkoapuraha 72 000 euroa tutkimukseen ”Kuinka meistä tuli uteliaita: Uteliaisuusdiskurssien ’nykyisyyden historia’”, Wisconsinin yliopisto Yhdysvallat.

FT Matias Slavov
vuoden jatkoapuraha 70 000 euroa tutkimukseen “Humen luonnonfilosofia ja fysikaalisen tieteen filosofia”, Kalifornian yliopisto, Kanada.

Alfred Kordelinin säätiö tukee vuosittain 300 000 eurolla humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta post doc -poolin kautta. Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat poolin keväthaussa kaikkiaan 32 tohtorille apurahoina yhteensä 1,55 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Lisäksi varattiin aikaisempien päätösten nojalla toisen vuoden apurahoina viidelle tohtorille 241 000 euroa.

Lista apurahan saajista post doc -poolin sivuilla.

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
toimisto@kordelin.fi