Ilmoita hakemuksen jättämisen jälkeen sinulle muista säätiöistä myönnetyt apurahat samaan ja/tai eri hankkeeseen sähköisesti apurahojen verkkopalvelun kautta. Apurahoja voi ilmoittaa palvelun kautta rajoitetun ajan. Tarkista päivämäärä järjestelmästä. Voit ilmoittaa apurahan myös säätiön toimistoon toimisto (at) kordelin.fi.

Et voi. Säätiö ei myönnä apurahaa ensimmäisen vuoden väitöskirjatyöskentelyyn.

Apurahahakemukseen liitettävän laajemman työsuunnitelman pituus on enintään viisi sivua, sisältäen lähdeluettelon.

Kyllä voit. Mahdollisesti sinulle myönnettävästä apurahasta osan voit käyttää yliopistokorvaukseen. Huomioithan, että mahdollinen yliopistokorvaus sisältyy kuuden tai 12 kuukauden apurahaan, eli sitä ei lasketa kuuden kuukauden, enintään 12 000 euroa, tai 12 kuukauden, enintään 24 000 euroa, päälle.

Apurahaa haetaan aina apurahojen verkkopalvelussa ellei toisin mainita. Ota käyttäjätunnuksesi talteen. Emme käsittele sähköpostitse tai postitse tulleita hakemuksia.

Suuret kulttuurihankkeet -haku järjestetään vuosittain tammikuussa. Lue lisää suurista kulttuurihankkeista.

Hakemusjärjestelmään kirjautuessa sinun tulee luoda vapaavalintainen käyttäjätunnus ja salasana. Säilytä käyttäjätunnus ja salasana. Tarvitset niitä hakemusta muokatessasi, apurahaa nostaessasi ja käyttöselvitystä tehdessäsi. Jos olet unohtanut salasanan, voit tilata uuden sähköpostiisi.

Pääsääntö on, että apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Työ voi aikaisintaan alkaa myöntövuoden lokakuussa. Apuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu nostettavaksi myöntöä seuraavana kalenterivuonna, ja käytettäväksi kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Käytännössä apurahaa voi kuitenkin nostaa aikaisintaan joulukuun alusta. Tämä koskee myös tutkimusvierailuja ja kongressimatkoja. Apuraha myönnetään kerrallaan yhdeksi vuodeksi.

 

Et voi. Emme myönnä apurahoja työharjoitteluun.

Voi toimia, esimerkiksi Suuret kulttuurihankkeet on tällainen kohde. Myös elokuun päähausta voi yritys hakea apurahaa, jos hanke, johon apurahaa haetaan, on yleishyödyllinen.

Kaikki liitteet on toimitettava apurahojen verkkopalvelun kautta sähköisesti. Emme vastaanota postitse tai sähköpostitse lähetettyjä liitteitä.

Hakemus liitteineen on lähetettävä hakuajan puitteissa. Emme käsittele myöhässä tullutta hakemusta tai liitteitä. Poikkeuksen tekevät väitöskirjaan ja post doc -tutkimukseen tarvittavat liitteet.

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, liitä todistus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta. Post doc- vaiheessa liitä kopio tutkintotodistuksesta tai väittelylupa. Jos et ehdi saada tutkintotodistusta tai väittelylupaa hakuajan päättymiseen mennessä, voit lähettää sen/ne hakuajan jälkeen annettuun määräpäivään mennessä. Tässä tapauksessa mainitse asiasta hakemuksessasi.

Jos haet apurahaa väitöskirjaan, liitä hakemukseesi todistus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta.  Jos et ehdi saada tutkintotodistusta hakuajan päättymiseen mennessä, voit lähettää sen hakuajan jälkeen annettuun määräpäivään mennessä hakupalvelun kautta. Tässä tapauksessa mainitse asiasta hakemuksessasi.

 • Tutkintotodistus (jos haet väitöskirja-apurahaa)
 • Ansioluettelo
 • Julkaisuluettelo
 • Tiedekunnan myöntämä väittelylupa (jos haet post doc -tutkimukseen)
 • Lausunto työn edistymisestä (pyydä ohjaajaasi toimittamaan lausuntopalvelun kautta)
 • Laajempi työsuunnitelma
 • Kutsu, jos kongressimatka (jos haet kongressimatkaan)

  Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • kuvaliite (pakollinen paitsi taiteen tohtorintutkinnot ja musiikki)
 • talousarvio (pakollinen vain jos hakijana on työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen, jos hakija on yhteisö)
 • tutkintotodistus (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • laajempi työsuunnitelma (pakollinen vain taiteen tohtorintutkinnot)
 • julkaisuluettelo (pakollinen vain taiteen tohtorintutknnot)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • suositus (vapaaehtoinen)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • kuvaliite, vapaaehtoinen (esim. jos kyse esim. lastenkirjan kuvituksesta tai sarjakuvateoksesta, enintään 5 kuvaa)
 • toimintakertomus (pakollinen jos yhteisöhakija)
 • talousarvio (pakollinen jos työryhmä/yhteisö) 

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • talousarvio (pakollinen vain jos työryhmä/yhteisö)
 • toimintakertomus (pakollinen vain jos yhteisöhakija)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)

Jos haet apurahaa tutkimukseen, pyydä työsi ohjaajaa tekemään työsi edistymisestä lausunto, jonka liität hakemukseesi. Lausunto tehdään täällä.  Muiden alojen hakemuksiin, esimerkiksi taide, ei liitetä lausuntoja.

Voi jos hän asuu Suomessa tai apurahalla tehtävä työllä on selkeä sidos Suomeen tai koskettaa Suomea.

Voi. Myös itse lomakkeen voi täyttää englanniksi.

Kyllä voi. Kovan kilpailun takia kannattaa kuitenkin priorisoida ja kirjoittaa yksi loistava hakemus kuin kiireessä kaksi keskinkertaista.

Kyllä voit. Säätiön on mahdollista myöntää apuraha esimerkiksi väitöskirjantekijälle toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Jokaista vuotta haetaan kuitenkin erikseen.

Säätiön nimi tai tunnus on tuotava esille apurahalla toteutetuissa printti- ja digijulkaisuissa.

Maksatuspyynnön voi ainoastaan tehdä sillä käyttäjätunnuksella millä olet tehnyt hakemuksenkin. Jos et yrityksistäsi huolimatta muista käyttäjätunnusta, ota yhteyttä toimisto@kordelin.fi.

Maksamme apurahat kerran kuukaudessa pääsääntöisesti kuun alussa. Maksatuspyyntö on tehtävä viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua maksuajankohtaa. Voit itse määritellä minkä suuruisissa erissä haluat apurahan maksettavan.

Maksatuspyyntölomake koskee vain muutamia säätiön apurahoja (palkinnot ja post doc-poolin kautta myönnetyt apurahat). Voit pyytää puuttuvaa lomakettapuhelimitse tai sähköpostitse säätiön toimistosta.

Apuraha nostetaan tekemällä maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa. Maksatuspyynnön tekeminen edellyttää kirjautumista sekä maksatuskoodia, joka löytyy myöntökirjeessä.

Apuraha maksetaan sille tilille, jonka ilmoitat apurahojen verkkopalvelussa. Jos tili on muu kuin omasi, laita maksun viestikenttään tunnistetieto maksun vastaanottajalle. Huomaa kuitenkin, että apuraha on myönnetty sinulle ja työryhmälle ja siitä tehdään aikanaan valvontailmoitus verottajalle sinun nimissäsi.

Ilmoita muuttunut tilanne kirjallisesti toimisto@kordelin.fi. Jos olet jo nostanut apurahaa, ilmoita niin ikään muutoksesta sähköpostitse ja sovi nostetun apurahan palauttamisesta apurahakauden keskeytyksen ajaksi. Apurahan nostamista voi siirtää enintään kaksi vuotta siitä hetkestä kun työllistyit.

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan kanssa ei voi samanaikaisesti nauttia toista vastaavaa rahoitusta.

Työtä voi tehdä korkeintaan 25 % apurahalla tehtävään työhön käytettävästä kokoaikaisesta työajasta, siis noin 1,25 päivää viikossa. Jos työskentelet enemmän, ota yhteys toimistoon.

Apurahan käyttöselvitys tehdään apurahojen verkkopalvelussa. Toimi näin, vaikka olisit aikoinaan tehnyt apurahahakemuksen paperilla. Palkinnoista käyttöselvitystä ei toimiteta. Työryhmien käyttöselvityksestä on vastuussa työryhmien vetäjä ja yhteisön selvityksestä vastaa hankkeen vastuuhenkilö.

Käyttöselvitysten hyväksymisestä ei lähetetä kuittausta. Jos selvityksessä on puutteita tai kysyttävää, otamme sinuun yhteyttä.

Selvitys pitää tehdä viimeistään vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksuerästä. Selvitys tulee toimittaa, vaikka hanke ei olisikaan vielä valmis. Tällöin raportoi, mitä apurahalla saatiin aikaan raportointihetkeen mennessä.

Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen veronalaisuudesta säädetään tuloverolain (1535/1992, TVL) 82 §:ssä. TVL 82 §:n mukaan veronalaista tuloa ei ole

 • stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten
 • tunnustuspalkinto tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllisestä toiminnasta

Apuraha on tietyin edellytyksin verovapaata valtion vuotuiseen taiteilija-apurahan määrään asti (vuonna 2018 20.461,72 euroa) Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Vuoteen 2018 saakka apuraha on aina sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. Vuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta lähtien stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 §:n 2 momentin (12.1.2018/13) mukaan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Ks. tarkemmat ohjeet www.vero.fi.

Kordelinin säätiö saa vuosittain useita tuhansia hakemuksia, ja hyviä hakijoita on paljon. Säätiö ei anna hakemuksista palautetta eikä perustele valintoja.

Apurahaa voivat hakea yhteisöt, rekisteröidyt yhdistykset ja yritykset. Apurahaa ei myönnetä yksityishenkilöille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi tulla kyseeseen, mutta hakijana on tällöin toimittava jokin taustataho esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Tällöin apuraha katsotaan hakijan, esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys, näkökulmasta palkaksi, josta se maksaa normaalit työnantajamaksut.

Hakulomakkeessa eritellään keskeiset kuluerät: palkkakulut, matkakulut, materiaali- ja laitehankinnat, ostopalvelut sekä muut kulut. Hankkeilta vaaditaan omarahoitusosuus, joka tulee budjetissa eritellä omana osanaan. Omarahoitusta voivat olla esimerkkisi apurahahankkeessa työskentelevän oman henkilökunnan palkkoja, hankkeessa mahdollisesti käytettävien tilojen vuokria tms. Säätiöltä haettava osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla noin 70 000 – 150 000 euroa/vuosi.

The application period begins on 1 January, and closes on 31 January 2019.

Säätiön hallitus päättää rahoitettavista hankkeista maaliskuussa 2019. Hanke voi aikaisintaan alkaa 1. huhtikuuta 2019. Emme myönnä apurahaa taannehtivasti.

Suuret kulttuurihankkeet mainitaan Alfred Kordelin säätiön säännöissä jo vuonna 1918. Ensimmäisen kerran rahoitus, 250 000 markkaa, myönnettiin vuonna 1927 Suomalaiselle Tiedeakatemialle, joka ponnisteli ”etenkin sellaisten tärkeiden luonnontieteellisten kysymysten selvittämiseksi, jotka kohdistuisivat Suomen luontoon ja luonnontuotteisiin ja joiden ratkaisemisesta voi olla hyötyä tai kunniaa maallemme”.  Säätiö on siitä lähtien tukenut suuria kulttuurihankkeita. Vuonna 2016 päivitimme suuret kulttuurihankkeet –toimintamallin.

Hakuaika alkaa 1. tammikuuta 2019 ja päättyy  31. tammikuuta 2019.

Apurahaa on mahdollista myöntää monialaiseen hankkeeseen, jossa oivaltavasti ja kestävällä tavalla vastataan Kordelinin ajatukseen kulttuurin sisällisestä voimistumisesta ja syventämisestä. Tarkoituksena siis on, että hakijat itse esittävät näkemyksensä tähän kysymykseen. Apuraha  voidaan myöntää käynnissä olevaan toimintaan vain, jos ko. toiminta toteuttaa käyttötarkoitusta. Arvostamme hakijoita, joilla on näyttöä onnistuneista hankkeista.

Apurahaa ei myönnetä yksittäiselle henkilölle, työryhmille eikä rakennusprojekteihin, esimerkiksi toimitiloihin. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi tulla kyseeseen, mutta hakijana on tällöin toimittava jokin taustataho esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys.

Apurahaa voivat hakea yhteisöt, rekisteröidyt yhdistykset ja yritykset. Apurahaa ei myönnetä yksityishenkilöille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi tulla kyseeseen, mutta hakijana on tällöin toimittava jokin taustataho esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys.

Säätiön rahoitusosuus hanketta kohden voi olla noin 70 000 – 150 000 euroa. Jos hankkeelle myönnetään monivuotinen rahoitus, hakemus on silti tehtävä erikseen jokaiselle toimintavuodelle. Yhteensä säätiö varaa ensimmäiseen kolmivuotiskauteen (2017–2019) 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 euromääräinen jakovara riippuu siitä tekeekö säätiö varauksia ensimmäisenä vuonna rahoittamiensa hankkeiden tukemiseen seuraavana vuonna. Tämä voi lähtökohtaisesti pienentää vuosittaista jakovaraa.

Hanke voi olla yksi- tai useampivuotinen, ja siihen voi Kordelinin säätiöltä hakea apurahaa yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi. Säätiö rahoittaa yksittäistä hanketta enintään kaksi vuotta. Jos hankkeelle myönnetään kaksivuotinen rahoitus, hakemus on silti tehtävä erikseen molemmalle toimintavuodelle.

Hakemus tehdään sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa www.kordelin.fi. Hakupalvelu avautuu 1.1.2019.

Hakemukset arvioi monialainen asiantuntijaryhmä helmikuussa, ja säätiön hallitus päättää tuettavista hankkeista maaliskuussa 2019. Päätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille maaliskuussa 2020.

Hakemusten arvioinnissa arvostamme seuraavia asioita:

 • hakija kertoo millä tavoin hanke tukee suomalaisen kulttuurin sisällistä voimistumista ja syventämistä
 • hakijalla on valmiudet vastata hankkeen läpiviemisestä
 • hakija kertoo, miten toiminta (jos pidempikestoista) rahoitetaan Kordelinin tuen päättymisen jälkeen
 • hanke on monialainen
 • hankekuvauksesta selviää, miten hankkeen onnistumista mitataan