Vuosi: 2018

Tuomas Joel Mattila (Oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteiden maisteri) | Oikeustieteet | 2018
väitöskirjatyön viimeistelyyn: Yhteisöllinen tekijyys ja luovuus tekijänoikeuslaissa; erityisesti alkuperäiskansojen, tekoälyn, tieteellisen tutkimuksen sekä yhteisöllisen taiteen konteksteissa,24000€
Seyedeh Akhgar Kaboli (Master of Arts in Futures Studies) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Unfold Your Own Future: Empowerment of young refugees through futures research tools,24000€
Jane Vuorinen (Filosofian maisteri) | Taidehistoria | 2018
väitöskirjaan: Photographic Materialities in Contemporary Art,24000€
Tiina Jääskeläinen (Tohtoriopiskelija) | Yhteiskuntatieteet | 2018
väitöskirjaan: Alkuperäiskansan elämäntavat ja kilpailevat kehitysstrategiat saamelaisten kotiseutualueella,24000€
Heikki Lehkonen (Kauppatieteiden tohtori) | Taloustieteet | 2018
tutkimusvierailuun: Media dispersion and market behavior,6000€
Joonas Tuhkuri (Valtiotieteiden maisteri) | Taloustieteet | 2018
väitöskirjaan: Työn taloustiede ja big data,6000€
Sami Koponen (Elintarviketieteiden maisteri) | Taloustieteet | 2018
väitöskirjaan: Taiteistuva ruokakulttuuri: ravintola- ja taidekentän lähentyvät käytännöt,24000€
Jaakko Seppälä (Filosofian tohtori, dosentti) | Teatterin ja elokuvan tutkimus | 2018
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Nordic noirin tyyli ja merkitys: Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden representaatiot uudella epävarmuuden ajalla,24000€
Diosangeles Soto Veliz (Master's Degree in Chemical Engineering) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjaan: Mineral-based cell growth substrates for controlled cell behaviour,10000€
Henna Niemelä-Anttonen (Diplomi-insinööri) | Tekniset tieteet | 2018
väitöskirjatutkimukseen liittyvään tutkimusvierailuun,2000€