Vuosi: 2020

Essi Syrjälä (Filosofian maisteri) | Lääke- ja terveystiede | 2020
väitöskirjaan: Varhaisen ravitsemuksen, kasvun, murrosiän ja ylipainon yhteys tyypin 1 diabetekseen: Modernit yhteismallinnukset kolmessa suomalaisessa lasten ja nuorten kohorttitutkimuksessa,12000€
Mikko Nisula (Tekniikan tohtori) | Tekniset tieteet | 2020
post doc -tutkimukseen: Bio-plausible artificial neurons based on conductive coordination polymer thin films,28000€
Lauri Vanharanta (Lääketieteen lisensiaatti) | Lääke- ja terveystiede | 2020
väitöskirjatyöhön: Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa: NPC1-proteiinin säätely.,24000€
Olli Lampinen-Enqvist (Teologian maisteri) | Teologia | 2020
väitöskirjaan: Reforming Feelings - The Emotional Programme of Walter Hilton's The Scale of Perfection,6000€
Zilan Wen (Master of Agriculture) | Maatalous- ja metsätiede | 2020
väitöskirjaan: Heterobasidion root rot: Pathogenicity and exploration of potential control measures,12000€
Olli Pitkänen (Yhteiskuntatieteiden tohtori) | Teologia | 2020
filosofisen ja esoteerisen ajattelun suhdetta käsittelevään post doc-tutkimukseen,22000€
Atena Rezaei (Doctor of Philosophy) | Matematiikka ja tietojenkäsittely | 2020
väitöskirjatyöhön: Forward and Inverse Modeling via Finite Elements in EEG/MEG Source Localization: Application to Event Related Responses,24000€
Ville Kankainen (Master of Science) | Viestintä | 2020
väitöskirjaan: Tabletop Games as Spreadable Media: Mapping the Contemporary Tabletop Gaming Ecosystem for Commercial and Serious Game Design,12000€
Jussi Jaatinen (Musiikin maisteri) | Musiikkitiede | 2020
väitöskirjaan: Sävelasteikon virityksen laajeneminen psykoakustisista, neurofysiologisista ja musiikillisista näkökulmista tarkasteltuna,24000€
Seyedeh Akhgar Kaboli (Master of Arts in Futures Studies; Master of Arts in Internationa Relations) | Yhteiskuntatieteet | 2020
doctoral thesis: Unfold Your Own Future: Empowerment of young refugees through futures research tools,24000€