Vuosi: 2021

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, Jyväskylän yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin, 2400 €
Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa - projektiin , 4000 €
Anna Kirjavainen (filosofian tohtori, dosentti) | Gust. Kompan rahasto | 2021
tutkimushankkeeseen: Kupari- ja rutenium-kompleksien hyödyntäminen 18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen, 2400 €
Tiina Laitinen (diplomi-insinööri) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa, 3000 €
Elisavet Lambidis (MPhil in Chemistry) | Gust. Kompan rahasto | 2021
väitöskirjaan: Development of radiolabelled virus-like nanoparticles for targeted drug delivery and diagnostics of cancer, 2000 €
Ville Mikkulainen (dosentti, filosofian tohtori) | Gust. Kompan rahasto | 2021
"Uudentyyppisiä valoavusteisia ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan" -hankkeeseen, 4000 €
Ari Myllyviita (FM) | Gust. Kompan rahasto | 2021
tutkimukseen: Miten sähköinen ylioppilaskoe vaikutti kemian ylioppilaskokeen sisältöön ja kemian opetukseen? , 3000 €
Elävien kuvien ry | Huittisten rahasto | 2021
Huhtamo International Film Festival 2021 -tapahtuman järjestämiseen ja laajentamiseen Huittisten keskustaan ulkoilmaesitykseksi, 9000 €
Huittisten Soittokunta ry | Huittisten rahasto | 2021
nuotistomateriaalin ja sovitusten hankkimiseen yhteistyössä Huittisten Soittokunnan ja Kiikan Torvisoittokunnan kanssa toimivan MPK Lounais-Suomen soittokunnan käyttöön ja konsertin kuluihin, 2000 €
Jukka Keskitalo (yo, director cantus) | Huittisten rahasto | 2021
teosten sovitustyöhön ja harjoittamiseen sekakuorolle, mieskuorolle, solisteille ja orkesterille Mun sydämeni tänne jää konserttia varten, 4000 €