/ Ajankohtaista

Vuosiapurahoihin 1 845 hakemusta

Alfred Kordelinin säätiön vuosiapurahojen haku päättyi maanantaina 15. elokuuta 2023. Apurahahakemuksia jätettiin tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan yhteensä 1 845 kappaletta (tiede 462 kpl, taide 1 015 kpl, sivistystoiminta 368 kpl).

Vuosiapurahojen uudet linjaukset vähensivät hakemusmäärää n. 40 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat vähennykset kohdistuivat aloille, joissa on viime vuosina ollut paljon hakemuksia ja pienimmät hakemusten läpimenoprosentit. Näitä olivat visuaaliset taiteet ja lääketiede.

”Meillä ei ole ollut mahdollisuuksia tyydyttävästi tukea niin suurta määrää hakijoita kuin mitä viime vuosina on nähty. Esimerkiksi taiteessa hakemuksia on tullut valtavasti, ja hakemusten läpimenoprosentti on pitkään ollut alle 4 %. Linjausten tavoitteena on, että saamme maltillisen määrän hakemuksia, jolloin hakijoilla on paremmat mahdollisuudet saada hakemansa apuraha. Näin tapahtuu, kun euromääräinen jakovara pysyy samalla, vuosiapurahoissa yhteensä noin 4 meur tasolla”, kertoo Alfred Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båsk.

Taiteessa eniten apurahoja haettiin kaunokirjallisuuteen ja kaunokirjallisuuden suomentamiseen (307 kpl), näyttämötaiteisiin, ml. sirkus ja tanssi (252 kpl), visuaalisiin taiteisiin (186 kpl) ja musiikkiin (173 kpl). Tieteessä eniten hakemuksia osoitettiin yhteiskuntatieteisiin, 90 kappaletta sekä biologiaan ja ympäristötieteisiin 49 kappaletta ja teknisiin tieteisiin 31 kappaletta. Sivistystoiminnan puolella tietokirjoihin lähetettiin 165 hakemusta, elinikäisen oppimisen edistämiseen 136 ja journalismiin 67 hakemusta.

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja yksityishenkilöille ja yhteisöille ammattimaiseen taiteelliseen ja tieteelliseen työhön sekä sivistystoimintaan. Säätiö tukee apurahoin pitkäkestoista, pääasiassa vuoden ja puolen vuoden mittaista työskentelyä. Apurahoja myönnetään tiettyä tarkoitusta varten.

Apurahahakemusten arviointi pooleissa käynnistyy elokuussa, ja kerromme hakijoille päätöksistä marraskuun alussa. Vuosiapurahoista päätökset tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Viime vuosina Alfred Kordelinin säätiö on jakanut henkilökohtaisia ja hankeapurahoja tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan liki neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Kiitämme kaikkia hakijoita!

Lisätiedot
Marita Seitsalo
Yhteyspäällikkö
Alfred Kordelinin säätiö
marita.seitsalo@kordelin.fi
050 433 0655