Rajaa
Matti Leiviskä (Filosofian lisensiaatti) | Historiatieteet, arkeologia |
Väitöskirjaan aiheesta Pohjanmaan synty: Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle – nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus,24000€