Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä.

Kaupunki- ja kohderahastoista jaetaan sekä apurahoja että palkintoja.

icon
Hakuaika: 1.–31.1.2024 (Hakuaika päättyy klo 16.00)
Päätös: Huhtikuu 2024

Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Tarkista rahastokohtaiset aikataulut ja ehdot kunkin rahaston kohdalta.

Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja/tai kuluihin.

 

 

Kaupunkirahastot

Huittisten rahasto

Rahasto on perustettu 1995 ja sen tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Esitykset apurahansaajista valmistelee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja/tai kuluihin.

Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma
 • Kuvaliite
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot
rahaston asiamies
hallintosihteeri Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4201

Hyvinkään rahasto

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968 ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea Hyvinkään kaupungissa harjoitettavaa esittävää ja luovaa taidetta sekä kaupungin kaunistamista taideteoksin.

Rahastosta myönnetään kulttuuripalkintoja ansioituneille tekijöille. Rahastolla ei ole julkista apurahahakua. Esitykset palkinnonsaajiksi valmistelee Hyvinkään Kulttuurifoorumi. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää palkinnonsaajista.

Vuonna 2024 rahastosta ei jaeta palkintoja.


Lisätiedot

rahaston asiamies
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
pentti.halonen@hyvinkaa.fi
puhelin 040 704 9901

Jyväskylän rahasto

Jyväskylän rahasto tarkoituksena on edistää tiedettä, taidetta ja kulttuuria Jyväskylässä. Rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille lyhyisiin työskentelyjaksoihin tai hankkeiden kuluihin. Hakijan työn tai hankkeen tulee toteutua Jyväskylässä. Haettavan apurahan suuruus voi olla 1000–2000 euroa.

Apurahojen ja palkintojen jakamisesta tekee Alfred Kordelinin säätiölle ehdotuksen toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa. 

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma
 • Kuvaliite
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot
rahaston asiamies
Mari Aholainen
mari.aholainen@jyvaskyla.fi
puhelin 050 634 95

Lappeenrannan rahasto

Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971 ja sen tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan  1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma
 • Kuvaliite
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuurijohtaja Anu Talka
anu.talka@lappeenranta.fi

Nokian rahasto

Nokian kaupungin rahasto on perustettu 2017  ja sen tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.  Esitykset apurahojen saajista tekee Nokian rahaston toimikunta. Apurahan saajista päättää Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Vuosina 2022-2025 Nokian kaupunkirahasto profiloituu nuoren tulevaisuuden tekijöiden tukemiseen. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan.

Vuoden 2024 teemaT

Apurahaa voi hakea

 • hankkeisiin, jotka vahvistavat yhdessä tekemistä, erilaisten ihmisten kohtaamista tai tukevat sosiaalisten taitojen kehittymistä.
 • lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Nuoret voivat hakea apurahaa esimerkiksi taidetarvikkeiden hankintaan, bänditoimintaan, tanssi- tai teatteriesitykseen tai muuhun taide- ja kulttuuriharrastusta edistävään toimintaan. Apurahaa voi hakea yksin tai vapaamuotoisena ryhmänä.
 • Muihin Nokialla toteutettaviin taide- ja kulttuurihankkeisiin, Nokiaan paikkakuntana liittyvään tieteelliseen tutkimukseen, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimiseen ja näiden kunnostustoimien tekemiseen sekä julkisen kaupunkitilan merkittäviin taidehankintoihin.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, erityisesti tänä vuonna nokialaiset nuoret, työryhmät ja yhteisöt. Hakemukseen on hyvä sisällyttää suunnitelma apurahalla toteutettavasta työstä sekä hakijan lyhyt ansioluettelo, jossa on kuvattu esimerkiksi aiempi harrastuneisuus ja kokemus.

Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Kuvaliite (tarvittaessa)
 • Työsuunnitelma
 • Hankkeen budjetti (jos hakija on yhteisö)
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos hakija yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Marjo Soininen
puhelin 050 395 6251
marjo.soininen@nokiankaupunki.fi

Raahen rahasto

Rahasto on perustettu vuonna 1999 ja sen tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Kuvaliite
 • Työsuunnitelma
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot
rahaston asiamies
kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahasto

Rauman rahasto on perustettu 1988 ja sen tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita.

Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajista.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Kuvaliite
 • Työsuunnitelma
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
Vastaava kulttuurituottaja Leila Stenfors
leila.stenfors@rauma.fi
puhelin 02 8343041

Savonlinnan rahasto on perustettu 1981 ja sen tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Kuvaliite
 • Työsuunnitelma
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

Seinäjoen rahasto on perustettu 1968 ja sen tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Kuvaliite
 • Työsuunnitelma
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Gust. Kompan rahasto on perustettu 2000 ja sen tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa.

Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan. Gust. Kompan rahaston toimikunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Toimikuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma (sis. julkaisuluettelon)
 • Hankkeen budjetti
 • Toimintakertomus ja tilinpäätös (jos yhteisö)

Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomalaisten Kemistien Seura
toiminnanjohtaja Sari Vihavainen
sari.vihavainen@kemianseura.fi

Kordelinin Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto

Etsimme merkittävintä ja ajankohtaisinta suomalaista ruokakulttuuritekoa, ilmiötä tai tekijää. Kenet sinä palkitsisit Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnolla?

Kordelinin Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnot myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisen ruokakulttuurin edistämisestä. Palkinnot ovat suuruudeltaan 5000 euroa. Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto on perustettu vuonna 2011 ja sen tarkoituksena on tukea suomalaista ruokakulttuuria jakamalla palkintoja ansioituneille tekijöille.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla toiminut suomalaisen ruoan ja ruoantuotannon, kotimaisten laadukkaiden raaka-aineiden tuottamisen ja niiden käytön, ruokaperinteiden, suomalaisen ruokakulttuurin ja näiden tunnettavuuden edistämiseksi. Palkinnonsaajan tulee edelleen olla alallaan aktiivinen toimija.

Palkinnot myöntää Alfred Kordelinin säätiön hallitus Jaakko ”Kokki” Kolmosen nimeä kantavasta rahastosta palkitsemistoimikunnan esityksestä.

Palkinnon ehdottaminen

Palkinnonsaajia voivat ehdottaa Marttaliitto ry:n Maa- ja Kotitalousnaisten Keskuksen, Suomen Keittiömestarit ry:n ja Kotitalousopettajien liiton piiri-, paikallis- ja alueyhdistykset.

Miten ja kenelle voi ehdottaa?

Ehdotusaika on 1.–31.1.2024. Ehdotus tehdään apurahojen verkkopalvelussa. Vain määräaikaan mennessä jätetyt, perustellut ehdotukset käsitellään. Palkinnonsaajan tulee olla henkilö tai yhteisö. Palkinnonsaaja ei voi olla rahaston taustaorganisaatio tai ehdottajaorganisaation tai sen yhdistysten luottamushenkilö tai työntekijä.

Aiemmin myönnetyt Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnot:

Keittiömestari Maija Silvennoinen (2022)
Mantereen tila (2022)
Heikkilän Juustola (2021)
Ruokakulttuuriyhdistys Kaffeli ry (2021)
Jukkola Food Oy (2020)
Ruokatoimittaja Riitta Mustonen (2020)
Viljelijä, yrittäjä Janne Pihamaa (2020)
Pro Kala ry (2020)
Ammattikeittiöosaajat ry (2019)
Yhteismaa ry (Illallinen taivaan alla -tapahtuma) (2019)
Ruokatieto Yhdistys ry (2019)
Pekka Heikkisen Leipomo (2019)


Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
Saara Terva
saara.terva@kordelin.fi
puhelin 040 125 3010

Suomen säveltaiteen tukirahasto

Rahaston nimi on Alfred Kordelinin säätiön Suomen säveltaiteen tukirahasto. Rahasto perustettiin Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön sulautuessa Alfred Kordelinin säätiöön vuonna 2019. Sulautumisen yhteydessä syntyneen uuden rahaston, Suomen säveltaiteen tukirahaston tarkoituksena on Suomen säveltaiteen tukeminen ja edistäminen sulautuneen säätiön tarkoitusta kunnioittaen.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja musiikkipedagogeille, musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille, luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Apurahan hakeminen

Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahojen jako on yhdistetty Alfred Kordelinin säätiön elokuun apurahahakuun. Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa haetaan samalla hakulomakkeella ja samoin ehdoin kuin säätiön musiikin apurahoja. Hakijan ei tarvitse erikseen hakulomakkeessa mainita hakevansa Suomen säveltaiteen tukirahaston apurahaa. Ehdotukset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta Alfred Kordelinin hallitukselle.

Kenelle?

 • musiikkipedagogeille
 • musiikkitieteen ja musiikin tutkimuksen harjoittajille
 • luovan ja esittävän säveltaiteen edustajille sekä henkilöille, jotka muutoin ovat erityisen ansiokkaasti toimineet Suomen musiikkielämän hyväksi.

Mihin tarkoitukseen?

 • Apurahaa voidaan myöntää Suomen säveltaiteen tukemiseen ja edistämiseen.

Hakuohjeet: Ks. Apurahat ja Taide.

Lisätietoja
Alfred Kordelinin säätiön toimisto
toimisto@kordelin.fi
050 439 3661

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. Rahasto on perustettu 1999.

Miten voi ehdottaa?

Palkintoja voi ehdottaa seuraavan kerran vuonna 2025. Palkintoehdotus tehdään täyttämällä ehdotuslomake. Vain määräaikaan mennessä jätetyt, perustellut ehdotukset käsitellään. Ehdotus tehdään apurahojen verkkopalvelussa.


Lisätiedot

rahaston asiamies
hallinnon assistentti
Elina Suominen
elina.suominen@tsv.fi

Lasten ja nuorten valmentajapalkinto

Alfred Kordelinin säätiön Urheilun Tuki -rahasto myöntää vuosittain tunnustuspalkintoja lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Kordelinin Lasten ja nuorten valmentajapalkinto myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä nuorten liikunnan ohjaus- ja valmennustehtävissä. Palkinnonsaaja on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Palkintoja myönnetään vuosittain 2-4 kappaletta, ja niiden suuruus on 2000−3000 euroa. Sama henkilö voi saada palkinnon vain kerran.

Ehdotuksia Lasten ja nuorten valmentajapalkinnonsaajaksi voivat tehdä lajiliitot. Suomen Valmentajat toimii haussa koordinaattorina, Sari Tuunaisen toimiessa asiamiehenä. Esitykset palkintojen saajista tekee toimikunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Palkinnonsaajista päättää Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Suomen Valmentajat informoi päätöksistä saajien ehdottaja-/taustayhteisöjä. Palkinto luovutetaan lajiliiton kanssa yhdessä sovitussa tilaisuudessa yllätyksenä saajalleen.

Säätiö odottaa hakevalta lajiliitolta asianmukaista hienovaraisuutta tietojen keräämisessä. Tunnuspalkintoa hakeva lajiliitto tuntee hyvin pitkäaikaisen vapaaehtoisohjaajansa/valmentajansa ja hänen toimintansa lajin hyväksi. Täten esimerkiksi ehdotuksia, joissa henkilö on itse saanut täytettäväkseen ehdokkaan tiedot ja perustelut, ei oteta käsittelyyn.

Vuoden 2024 palkintojen ehdotusaika on 1.–31.1.2024. Ehdotusaika päättyy 31.1.2024 klo 16.00. Ehdotus tehdään apurahojen verkkopalvelussa.


Lisätiedot
rahaston asiamies
Suomen Valmentajat ry
toiminnanjohtaja Sari Tuunainen
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
puhelin 050 3282036


Aiemmat Palkinnonsaajat

 

2023

Irene Savolainen, sukellus
Seppo Aaltonen, judo
Tauno Lindström, ampumaurheilu

2022

Heli Paalosalo, uinti
Toivo Sillanpää, paini

2021

Eila Kelo, yleisurheilu
Seppo Lauhio, miekkailu
Eero Neva, koripallo
Mika Luoto,  triahtlon ja uinti


2020

Veikko Ahonen, hiihto


2019

Kari Korhonen, nyrkkeily
Niina Meis, mäkihyppy ja yhdistetty
Veikko Valo, shakki

2018

Seppo Junttila, vesihiihto ja lentopallo
Harry Virtanen, salibandy

2017

Seppo Yli-Hannuksela, paini
Jyrki Kalmari, jalkapallo
Paul Brown , ultimate
Anne Karvinen-Poutanen, yleisurheilu

Viron rahasto on perustettu 1994 ja sen tarkoituksena on tukea Virossa tehtävää suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä suomalaisen kirjallisuuden virontamista. Apurahoilla tuetaan pääasiassa väitöskirjojen viimeistelyä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Haettavan työskentelyapurahan suuruus on vähintään 1000 euroa ja enintään 4000 euroa, eli enintään 4 kappaletta tuhannen euron apurahaa. Säätiö ei tue kandidaatti- tai maisteriopintoja. Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Hakuaika ja ohjeet

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksen jättäminen edellyttää rekisteröitymistä hakijaksi. Apurahapalvelun ohjeet ja hakemuslomake ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma (sis. julkaisuluettelon)
 • Hankkeen budjetti

Lisätiedot

rahaston asiamies
ohjelmapäällikkö Duha Elsayed
duha.elsayed@finst.ee

Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015 ja sen tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit (yksityishenkilöt). Apuraha on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn. Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt. Apurahaa haetaan 1.–31.1.2024 apurahojen verkkopalvelussa sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksen liitteet

 • Ansioluettelo
 • Työsuunnitelma (sis. julkaisuluettelon)
 • Hankkeen budjetti

Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
Saara Terva
saara.terva@kordelin.fi
puhelin 040 125 3010