Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja kuusi kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tehtävänsä. Rahastojen toimintaa on mahdollista tukea lahjoittamalla.

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2019
Päätös: Maaliskuu 2019

Vuonna 2019 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä noin 180 000 euroa.
Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa.

Kaupunkirahastot

Huittisten rahasto on perustettu 1995. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Ei hakua vuonna 2019.

Vuonna 2018 rahasto jakoi yhteensä 10 800 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Lansi-Suomen_opisto_Wikimedia_Huittinen
Länsi-Suomen opisto. Kuva: Wikimedia
Lisätiedot

rahaston asiamies
hallintosihteeri Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4201

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia. Hyvinkään rahaston tarkoituksena on tukea Hyvinkään kaupungissa harjoitettavaa esittävää ja luovaa   taidetta sekä kaupungin kaunistamista taideteoksin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2019.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Hyvinkään_taidemuseo. Valokuva_Wikipedia
Hyvinkään taidemuseo. Valokuva Wikipedia.
Lisätiedot

rahaston asiamies
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
pentti.halonen@hyvinkaa.fi
puhelin 040 704 9901

Rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Jyväskylän rahasto tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Rahastossa ei järjestetä hakua tammikuussa 2019.

Vuonna 2017 rahasto jakaa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille yhteensä 5 200 euroa. Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

University_of_JKL_-_C_building
Jyväskylä yliopisto. Valokuva: Wikimedia (Tiia Monto)

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander
marita.kajander@jkl.fi
puhelin 014 26 64040

Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahaston  tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä matkoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa yhteensä 4 700 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

LPR
Valokuva: Lappeenrannan kaupunki
Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
puhelin 040 5949 856

Nokian kaupungin rahasto on perustettu 2017. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa yhteensä 18 700 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Nokian kaupunki, kuvaaja: Sampo Syrjänen
Lisätiedot

rahaston asiamies
vapaa-aikajohtaja Marko Ojala
marko.ojala@nokiankaupunki.fi
040 7799 068

Rahasto on perustettu 1999. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Raahen rahaston tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää sekä tukea Raahen seutuun kohdistuvaa tutkimusta. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Rahasto jakaa vuonna 2019 yhteensä 15 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Pekkatori_Päivi_Kurola
Pekkatori. Valokuva Päivi Kurola
Lisätiedot

Tiedustelut 10.-31.1.2019
rahaston asiamies
kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahasto on perustettu 1988. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa 17 200 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vanha_RAuma_Wiki
Vanha Rauma. Valokuva wikimedia
Lisätiedot

rahaston asiamies
Vastaava kulttuurituottaja Leila Stenfors
leila.stenfors@rauma.fi
puhelin 02 8343041

Savonlinnan rahasto on perustettu 1981. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa yhteensä 5 200 euroa, enintään kolme apurahaa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

ilmakuva linna_ja_kaupunki
Valokuva: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

Seinäjoen rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa yhteensä 14 300 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Valokuva Katja Lösönen
Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Rahasto on perustettu 2000. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2019. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2019 rahasto jakaa 23 300 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Gust. Kompan rahaston toimikunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Toimikuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Faven-Gust._Kompan_muotokuva
Faven-Gust.-Kompan-muotokuva

Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomalaisten Kemistien Seura
toiminnanjohtaja Heleena Karrus
heleena.karrus@kemianseura.fi
puhelin 010 425 6302

Jaakko Kolmonen halusi nimeään kantavaan rahastoonsa arvostamiaan organisaatioita kuten Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen, Suomen keittiömestarit sekä kotitalousopettajien liiton. Näiden taustaorganisaatioiden kautta etsitään palkittavia henkilöitä, ilmiöitä ja toimijoita, jotka ovat merkittävästi edistäneet suomalaista ruokakulttuuria omalla alueellaan tai alallaan.

Rahastolla ei ole julkista hakua.

Vuonna 2017 Jaakko Kolmosen rahaston 3 000 euron palkinnon saivat ruokatoimittaja Christina Aaltio, ruuan ja kotitalouden erityisasiantuntija Asta Asunmaa, eurokokki ja keittiömestari Aira Viitaniemi sekä toimittaja Olli Ihamäki suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta. Palkinnot jaettiin Gastro-messuilla Helsingissä 16.3.2017.

Rahaston asiamiehenä toimii K-kauppias Petri Kolmonen.

 

 

Kolmonen_Seitsalo
Palkinnonsaajat 2016. Valokuva Marita Seitsalo

 

 

Rahasto on perustettu 1999. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.

Rahastolla ei ole julkista hakua.

 

Lisätiedot

rahaston asiamies
Tieteellisten seurain valtuuskunta Kati Ruuth-Chappuis
kati.ruuth-chappuis@tsv.fi
puhelin 09 228 69269

Urheilun tuki -rahasto myöntää palkintoja nuorten urheilun parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä. Ehdotukset palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Päätökset palkinnonsaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Rahastolla ei ole julkista hakua.

Vuonna 2018 rahasto myönsi 2 000 euron tunnustuspalkinnon seuraaville henkilöille :

  • Harry Virtanen
  • Seppo Junttila
Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomen Valmentajat ry
toiminnanjohtaja Sari Tuunainen
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
puhelin 050 3282036

Rahasto on perustettu 1994. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Rahasto myöntää palkintoja eikä sillä ole julkista hakua.

Vuonna 2018 rahasto jakoi yhteensä 5 100 euroa yksityishenkilöille.

Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee toimikunta, johon kuuluu neljä säätiön nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

 

Kuva Rasmus Jurkatam / Visit Estonia

Lisätiedot

rahaston asiamies
Suomen Viron-instituutti
Ohjelmapäällikkö
Karoliina Korpilahti
karoliina.korpilahti@finst.ee
puhelin +358 50 528 30 15

Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Helinä Wähän rahaston tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit.

Apuraha on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn.  Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa


Hakuaika on 1.-31.1.2019 Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Helinä Wähän rahastosta myönnettiin ensimmäistä kertaa apurahat maaliskuussa 2018. Vuonna 2019 rahasto jakaa yhteensä 13 200 euroa yksityishenkilöille.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

 

Helinä Wähä: Kylä, sign. 1969 © Kuvasto 2017
Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi
puheli 050 433 0655