Aiemmat palkinnonsaajat 2021-2023

Aiemmat palkinnonsaajat 2021-2023

professori Olli Vapalahti

Olli Vapalahti on tehnyt korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta eläinten ihmisiin välittämistä virussairauksista kuten myyräkuumeesta, zikavirusinfektiosta, SARS-CoV-2:n aiheuttamasta koronavirustaudista ja lintuinfluenssasta. Kansainvälisesti arvostetun tutkimuksen kohteena ovat olleet niin globaalit kuin suomalaisille tyypilliset virusperäiset sairaudet. Vapalahden tutkimusotteen poikkitieteellisyys mahdollistaa yritykset ratkaista monimutkaisiakin terveyteen liittyviä haasteita. Vapalahdella on myös kyky tuottaa nopeasti tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja taito ilmaista vaikeat asiat selkeästi, ymmärrettävästi ja kiihkottomasti.
Eläinvälitteiset taudit (zoonoosit) ja niiden riskit ihmiskunnalle ovat olleet pitkään WHO:n erikoistarkkailussa, mutta vasta koronaviruspandemia herätti ymmärtämään zoonoosien riskin koko laajuuden. Vapalahden tutkimusyksikkö oli etulinjassa analysoimassa uutta virusta, ja se keskittikin voimavaransa koronaviruksen tutkimiseen koko pandemian ajan. Ryhmä on julkaissut viruksesta kymmeniä tutkimuksia, joista monet on todettu alan tieteellisten lehtien ehdottomaksi parhaimmistoksi.

kääntäjä Stefan Moster

Stefan Moster on tehnyt poikkeuksellisen mittavan työn suomenkielisen kaunokirjallisuuden saksantajana. Hän on edistänyt suomalaisen kirjallisuuden asemaa ja näkyvyyttä saksankielisellä alueella aivan korvaamattomalla tavalla. Mosterin tekemien saksannosten määrä on häkellyttävä, mutta hän kamppailee aivan omassa lajissaan selvittyään lukuisten poikkeuksellisen haasteellisten kaunokirjallisten teosten kääntämisen karikoista. Tämän hän on saavuttanut taitavuutensa ja kielellisen virtuositeettinsa ansiosta. Merkittävin aikaansaannos on Volter Kilven teosten saksantaminen. Kilven poikkeuksellisen rikasmuotoisen kielen ja omaperäisen tyylin vuoksi hänen teoksiaan on pidetty mahdottomina kääntää. Alastalon salissa-järkäleen saksannos Im Saal von Alastalo ilmestyi 2021. Se on saanut ylistäviä arvioita Suomessa ja Saksassa sekä arvostetun Helmut-M.-Braem -kääntäjäpalkinnon. Saksannos on suuri kulttuuriteko, joka avaa Kilven tietä maailmanmaineeseen, jonka hän olisi ansainnut jo kauan sitten.

Faktabaari

Faktabaari on vuonna 2014 perustettu poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin faktantarkistuspalvelu, joka toimii verkossa. Digitaaliseen tiedonhankintaan nojaavassa yhteiskunnassa se tarjoaa ainutlaatuisen turvatakuun kasvavaa disinformaatiota vastaan. Työ on tärkeää aikana, jolloin väärä tieto voi levitä huimaavalla vauhdilla. Mediassa, ja erityisesti monitahoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa sosiaalisessa mediassa, tiedon luotettavuus on olennaista. Faktabaari edistää tosiasiapohjaista julkista keskustelua ja nostaa esille esimerkiksi politiikassa käytettyjä vääriä ja harhaanjohtavia tietoja. Faktabaari on osoittanut välttämättömyytensä kriisitilanteissa ja demokratian saranakohdissa: vaalien alla, koronapandemian aikana ja Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Faktabaari on vakiinnuttanut asemansa journalistien, kasvattajien sekä muiden tiedon jakajien työkaluna ja kumppanina heidän tehtävässään totuudenmukaisen tiedon välittäjinä.

Kapellimestari Dalia Stasevska

Stasevska on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi maailman kuuluisimmista kapellimestareista. Stasevska on kulttuurialan tulevaisuuden tekijä, joka on vaikuttavan kapellimestariuransa lisäksi osoittanut suurta tahtoa vaikuttaa yhteiskuntaamme kestävämmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Dalia Stasevska on taiteilija, vaikuttaja sekä esikuva nuorille taitureille.

Stasevska on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, joka on kouluttanut maailmalle joukon kansainvälisesti arvostettuja kapellimestareita. Hän on kiinnostunut klassisen musiikin lisäksi laajasti musiikin eri lajeista sekä muista taiteista, erityisesti nykytaiteesta, ja ottaa niistä vaikutteita työhönsä. Tällä hetkellä Stasevska toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina, BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana ja kansainvälisen Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana.

Kuva: Dalia Stasevska

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi

Ilari Sääksjärvi on tehnyt merkittävän uran luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen parissa. Myös Sääksjärveä palkintotoimikunta kiittää hänen ansioistaan tieteentekijänä, opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Palkintoperusteluissa mainitaan erikseen Sääksjärven työ tiedekasvattajana: Turun yliopiston Lasten yliopiston tiedeleireillä Sääksjärvi on käynyt kertomassa sademetsistä ja tutkimusmatkoista sekä kierrellyt puhumassa päiväkodeissa ja kouluissa.

Sääksjärvi tutkii luonnon monimuotoisuutta ja on erityisen ansioitunut heikosti tunnettujen trooppisten hyönteisten monimuotoisuuden tutkimuksessa. Tutkimuksillaan ja kannanotoillaan Sääksjärvi on havainnollistanut, kuinka moninaisin tavoin luontokato on yhteydessä yhteiskunnan ja ympäristön tasapainoon. Tiedämme nyt, että luontokato ja ilmastonmuutos ovat kytköksissä myös terveyteen ja talouteen. Palkintotoimikunta pitää esimerkillisenä sitä, että Sääksjärvi on monipuolisesti lisännyt ja levittänyt tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja sen köyhtymisestä. Sääksjärvi toimii tällä hetkellä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana.

Kuva: Hanna Oksanen, Turun yliopisto

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme

Minna Halme on tehnyt merkittävän uran vastuullisen liiketoiminnan parissa. Halme on arvostettu tieteentekijä, opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän tekee työtään vahvasti asiaansa uskoen ja omia oppejaan noudattaen. Halme on tutkimustyössään tuonut esiin, miten liiketoimintaa voidaan tehdä siten, että se on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää sekä pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevämpää. Hän on osoittanut, miten innovatiivisilla uusilla liiketoimintamalleilla voidaan ratkaista luontokadon, ilmastonmuutoksen tai globaalin köyhyyden kaltaisia suuria kestävän kehityksen ongelmia.

Minna Halmeesta on tullut kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, jonka opit ovat levinneet hänen oppilaidensa kautta ja muovanneet yrityksiä vastuullisemmiksi. Hänen työnsä on suoraan edesauttanut luomaan kestävämpää yhteiskuntaa – sekä Suomessa että globaalisti.
Minna Halme on työskennellyt johtamisen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2009, jossa hän on ollut perustamassa monitieteistä Creative Sustainability -maisteriohjelmaa, Aalto Global Impactia ja Aalto Sustainability Hubia.

Kuva: Mikko Käkelä

Julkistalouden professori Roope Uusitalo

Julkistalouden professori Roope Uusitalolle myönnetään Alfred Kordelinin -palkinto hänen poikkeuksellisista yhteiskunnallisista ansioistaan. Uusitalolla on työssään Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana ollut keskeinen rooli tutkimustietoon pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomisessa talouspoliittiseen keskusteluun. Toimikunta kiittää Uusitaloa siitä, että hänen ansiostaan talouspolitiikan valmistelu ja päätöksenteko on Suomessa parantunut.

Tutkimustietoon pohjautuvasta vuorovaikutuksesta hyvä esimerkki on Talouspolitiikan arviointineuvoston (2017) esille nostama havainto, että suuri osa pelkän peruskoulun suorittaneista on työelämän ulkopuolella, ja arvio siitä, miten oppivelvollisuuden pidentäminen voisi ongelmaa korjata. Uusitalo on myös ahkera tiedon popularisoija, ja hänen yleistajuisten kirjoitustensa ansiosta talouspolitiikan asiasisältöjen on mahdollista avautua myös kansalaisille.

Kirjailija Kaari Utrio

Kaari Utrion elämäntyö kirjailijana, kustantajana ja yhteiskunnallinen vaikuttajana on vertaansa vailla. Utrio tunnetaan parhaiten poikkeuksellisen laajan lukijakunnan keränneistä historiallisista romaaneistaan. Toimikunta kiittää palkintoperusteluissaan sitä, että Utrio on työllään raivannut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille.

Toimikunta kiittää palkintoperusteluissaan sitä, että Utrio on työllään raivannut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille. Varsinkin kirjailijanuran alkuaikoina kriitikot suhtautuivat nuivasti naisen kirjoittamiin ja naisten suosimiin romaaneihin.

Utrio on rohkeasti ja johdonmukaisesti taistellut tasa-arvon puolesta. Hänen esiin nostamansa aiheet ovat herättäneet paljon keskustelua siitä, mikä menneisyydessä on muistamisen ja tutkimisen arvoista. Palkintotoimikuntaan teki vaikutuksen Utrion harvinaisen laaja osaaminen: Hän on tehnyt merkittävää työtä myös kustantajana edesmenneen puolisonsa Kai Linnilän kanssa. Amanita-kustantamo on julkaissut laadukasta kirjallisuutta lukuisilta eri aloilta.

Arkkitehtitoimisto Livady

Arkkitehtitoimisto Livadyn työssä perinteisten rakennuskohteiden korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen ja käsityötaito nousevat komeasti esille, toteaa toimikunta palkintoperusteluissaan. Arkkitehtitoimiston työ ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkkojen kattotuolien korjaamisesta suojeltujen rakennusten rakennushistoriaselvitysten tekemiseen.

Erityisen arvokkaana toimikunta pitää sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. Oikein huollettuina ja korjattuina rakennukset eivät vääjäämättä tule purkuikään missään elinkaarensa vaiheessa.