Taustayhteisöt säätiössä

Alfred Kordelinin säätiöllä on 18 taustayhteisöä, jotka säätiön sääntöjen mukaan nimittävät jäsenet säätiön hallitukseen ja jaostoihin.

Teemme tiivistä yhteistyötä taustayhteisöjemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Taustayhteisöt nimittävät asiantuntijajäsenet arvioimaan tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen apurahahakemukset. Asiantuntijoita on yhteensä 21 ja heidät nimitetään tehtäväänsä kolmen vuoden ajaksi, enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi. Tieteen arvioijat ovat tyypillisimmin yliopistoissa toimivia tutkijoita, tavallisesti professoreita, dosentteja tai tohtoreita. Taiteen ja kansanvalistuksen arvioijat toimivat taiteilijoina sekä kirjallisuuden, näyttämötaiteen, opetuksen, journalismin johtavissa ja asiantuntijatehtävissä.

Säätiön taustayhteisöt

  • Suomalainen Tiedeakatemia ry
  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Suomalais-Ugrilainen Seura ry
  • Taloustieteellinen Yhdistys ry
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
  • Suomen Kirjailijaliitto ry
  • Suomen Näyttelijäliitto ry
  • Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA
  • Suomen taideakatemia
  • Suomen Taiteilijaseura ry
  • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Kansalaisopistojen liitto KoL
  • Kansanvalistusseura sr
  • Osuustoimintakeskus Pellervo ry
  • Suomen Journalistiliitto
  • Suomen Kansanopistoyhdistys
  • Suomalainen Lakimiesyhdistys ry

 

Säätiön hallitukseen nimeävät taustayhteisöt jäseniä seuraavasti: Suomalainen Tiedeakatemia nimeää kaksi jäsentä, Suomalainen Lakimiesyhdistys yhden sekä jokainen säätiön jaosto kukin yhden jäsenen hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus nimeää itse kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Säätiön jaostoihin nimittävät jäseniä useat, säätiön säännöissä mainitut taustayhteisöt. Tieteen jaostoon Suomalainen Tiedeakatemia nimeää kaksi jäsentä, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomalais-Ugrilainen Seura ja Taloustieteellinen Yhdistys kukin yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen.

Kirjallisuuden jaostoon Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Näyttelijäliitto ja Suomalainen Tiedeakatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Taiteen jaostoon jäseniä nimeävät Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen taideakatemia, Suomen Taiteilijaseura ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Kansanvalistuksen jaostoon jäseniä nimeävät Kansalaisopistojen liitto KoL, Kansanvalistusseura, Osuustoimintakeskus Pellervo, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Journalistiliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.