Suuret kulttuurihankkeet

Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi hakea, vain jos hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt.

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2020
Päätös: Maaliskuu 2020

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria. Suuret kulttuurihankkeet-apuraha voidaan myöntää joko kestoltaan rajattuun tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen tai pidempikestoisen toiminnan kehittämiseen. Säätiö voi joko rahoittaa hankkeen kokonaan tai toimia yhtenä sen päärahoittajana.

  • Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myöntämisen jälkeen syntyviin työskentelyyn ja kuluihin.
  • Apurahaa ei myönnetä rakennushankkeisiin.

Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä (esimerkiksi tutkimusryhmä) voi hakea vain, jos hakijana toimii esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys. Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa.

MILLE AJALLE?

Suuret kulttuurihankkeet -apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi, mutta jälkimmäisen vuoden rahoituksen maksaminen edellyttää hyväksyttävän väliraportin toimittamista. Apurahan käyttöaika on vuosittain 1.4-31.3. Hakijan on mahdollista tehdä jatkohakemus uudelle kaksivuotiskaudelle siten, että apurahaa haetaan uudella hakemuksessa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

APURAHAN SUURUUS

Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Hakija määrittelee 1. ja 2. vuodelle kummallekin haettavat summat. Apurahasumman ei tarvitse jakautua tasan vuosien kesken.

Esimerkkihanke 1. minimi
1. vuoden haettava apuraha 60 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 40 000 euroa = yhteensä 100 000 euroa

Esimerkkihanke 2. maksimi
1. vuoden haettava apuraha 200 000 euroa + 2. vuoden haettava apuraha 100 000 euroa = yhteensä 300 000 euroa

 

HAKEMINEN

Apurahaa haetaan sähköisesti hakupalvelussa, joka avautuu 1.1.2020. Haku päättyy 31.1.2020 klo 24:00. Hakemusta tai liitteitä ei voi lähettää postitse tai sähköpostitse säätiöön. Jos haet toista peräkkäistä kaksivuotista suuret kulttuurihankkeet -apurahaa, tee uusi hakemus ja toimita väliraportti säätiölle 31.1.2020 mennessä.

 

 

 

LIITTEET

  • Hankkeen vetäjän/vetäjien ansioluettelo (pakollinen)
  • Laajempi työsuunnitelma (pakollinen)
  • Hankkeen talousarvio eriteltynä (pakollinen)
  • Viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös (pakollinen)

Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia. Edellytämme, että hakija määrittelee hakemuksessa hankkeen omarahoitusosuuden. Omarahoitus voi esimerkiksi olla esimerkiksi hankkeessa työskentelevän henkilökunnan palkkoja tai tilojen vuokria.

ARVIOINTI

Hakemukset arvioi Alfred Kordelinin säätiön monialainen asiantuntijaryhmä. Olemme tarpeen mukaan yhteydessä loppusuoralle yltäneiden hankkeiden yhteyshenkilöihin viimeistään maaliskuun alussa. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus maaliskuussa. Arvioinnissa kiinnitämme huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

  • hakijalla on valmius vastata mittavan hankkeen läpiviemisestä
  • hakija kertoo, miten toiminta (jos pidempikestoista) rahoitetaan Kordelinin tuen päättymisen jälkeen
  • hakijalla on tarvittavat markkinointi- ja viestintävalmiudet
  • hakija kertoo, miten hankkeen onnistumista mitataan

VÄLIRAPORTOINTI

Väliraportti toimitetaan säätiölle 1. vuoden rahoituskauden lopussa tammikuun loppuun mennessä (31.1.2020) apurahojen verkkopalvelun kautta. Apurahan maksua 2. vuodelle voidaan jatkaa, mikäli säätiö toteaa hankkeen edistyneen hakemuksen mukaisesti. Jos väliraporttia ei toimita tai hanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti, apurahan 2. vuotta ei voida maksaa. Säätiö on yhteydessä apurahansaajaan myös hankkeen aikana.

 

Lisätiedot
toimitusjohtaja Erik Båsk
puhelin 040 825 8071
erik.bask@kordelin.fi