Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr. Säätiön nimi on ruotsiksi Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond sr ja englanniksi Alfred Kordelin Fund for General Development and Education sr. Säätiön toissijainen tunnus on Alfred Kordelinin säätiö, ruotsiksi Alfred Kordelins stiftelse ja englanniksi Alfred Kordelin Foundation.

Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Annettaessa avustusta Alfred Kordelinin Yleisestä Edistys- ja Sivistysrahastosta henkilölle, laitokselle tai erityiseen tarkoitukseen tulee ottaa huomioon säätiön perustajan johtava aate, että suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin tukea taloudellisesti tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Säätiön varoja käytetään joko suoritettavien töiden avustamiseen tai, milloin erityistä aihetta on, jo suoritetun ansiokkaan työn tai toiminnan palkitsemiseen.  Edellisessäkin tapauksessa on avustuksen saannin perusedellytyksenä joko jo suoritettu ansiokas työ tai takeet siitä.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla laillisilla toimintamuodoilla. Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

4 § Jaettavat varat

Hallitus päättää kunakin vuonna säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi jaettavan rahamäärän.