Alfred Kordelinin säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Yhtäjaksoisesti tukea vuodesta 1920

Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja vapaata sivistystyötä sekä edistänyt tekijöiden kansainvälistymistä. Vuonna 2017-2018 tuemme tiedettä ja kulttuuria noin 5 MEUR.

Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä.

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia, yhteyshenkilö toimitusjohtaja Erik Båsk puhelin 09 6840 1233 erik.bask@kordelin.fi.

Hallinto

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii KTM Juha Laaksonen ja toimitusjohtajana VTM Erik Båsk. Säätiön hallintoelimiä ovat hallitus, toimitusjohtaja, talousvaliokunta sekä tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot. Jaostojen asiantuntijat arvioivat päärahastoon tulevat hakemukset ja tekevät esitykset apurahojen saajista. Apurahan saajat päättää säätiön hallitus.  Alfred Kordelinin säätiö on jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa sekä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksessä (STSY). Noudatamme Hyvä säätiötapa -ohjetta (pdf).

TALOUSVALIOKUNTA

Säätiön talousvaliokunnan jäseniä ovat Juha Laaksonen, Topi Piela, Ari Kohonen, Risto Nuolimaa ja Erkka Valkila.

Säätiön taustayhteisöt nimeävät jaostojen jäsenet seuraavasti:

tieteen jaosto

Suomalainen Tiedeakatemia ry matemaattis-luonnontieteelliseltä osastoltaan yhden sekä humanistiselta osastoltaan yhden, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry yhden sekä jokainen säätiön jaosto kukin yhden jäsenen hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

kirjallisuuden jaosto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, Suomen Kirjailijaliitto r.y., Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry ja Suomalainen Tiedeakatemia ry jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

taiteen jaosto

Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry, Suomalainen Tiedeakatemia ry, Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi sr, Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Suomen taideakatemian ja Suomen Taiteilijaseuran edellytetään sopivan keskenään valinnoista siten, että kuvataide tulee monipuolisesti edustetuksi.

kansanvalistuksen jaosto

Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry, Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry, Kansanvalistusseura sr, Pellervo-Seura r.y.:n johtokunta, Suomalainen Tiedeakatemia ry, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening R jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman.

Y-tunnus

Säätiön Y-tunnus: 0221091-7.

Tutustu myös

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, dosentti Jaana Norio-Timonen, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen.

Lue lisää

Presidentti Tarja Halosen aloitteesta Kultarannassa alettiin järjestää veistosnäyttelyitä, joista ensimmäinen pidettiin kesällä 2010.

Lue lisää

Alfred Kordelin (6.11.1868 – 7.11.1917) oli liikemies ja mesenaatti. Kordelin jätti jälkeensä testamentin, jonka omaisuuden turvin perustettiin...

Lue lisää

Alfred Kordelinin säätiön vuosikertomukset vuodesta 2013.

Lue lisää