Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on kahdeksan kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tehtävänsä.

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2018
Päätös: Maaliskuu 2018

Vuonna 2017 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä  noin 200 000 euroa. Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa.

Kaupunkirahastot

Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat. Huittisten rahasto on perustettu 1995. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4203

Lansi-Suomen_opisto_Wikimedia_Huittinen
Länsi-Suomen opisto. Kuva: Wikimedia

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Vuonna 2016 Hyvinkään rahasto jakoi 5 600 euroa. Rahastoon tuli 22 hakemusta ja hakijoista kuusi sai apurahan. Seuraava hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Valinta

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

Timo Wartiovaara
timo.wartiovaara@suomi24.fi,
puhelin 040 500 3309

Hyvinkaa_Wikicommons
Valokuva: Wikimedia

Jyväskylän rahasto tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja.

Valinta

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vuonna 2016 rahastosta jaettiin yksityishenkilöille yhteensä 8 200 euroa. Rahastoon tuli 27 hakemusta, ja hakijoista 13 sai apurahan.

Rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Lisätiedot

arkkitehti LeenaRossi
leena.rossi@jkl.fi, puhelin 040 741 9187

University_of_JKL_-_C_building
Jyväskylä yliopisto. Valokuva: Wikimedia (Tiia Monto)

 

Rahaston  tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä matkoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahasto jakoi yhteensä 7 800 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 25 hakemusta, ja hakijoista kuusi sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

LPR
Valokuva: Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Eija Hirvonen
eija.hirvonen@saunalahti.fi
044 5707798

Raahen rahaston tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää sekä tukea Raahen seutuun kohdistuvaa tutkimusta. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa. Rahasto jakaa vuonna 2017 yhteensä 18 800 euroa. Puolet summasta jaetaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahasto jakoi 17 000 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 42 hakemusta, 10 sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rahasto on perustettu 1999. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Pekkatori_Päivi_Kurola
Pekkatori. Valokuva Päivi Kurola

Lisätiedot 2.–5.1. ja 18.–31.1.2017:

kulttuuritoimenjohtaja Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahasto jakoi 23 500 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 41 hakemusta, ja hakijoista 19 sai apurahan.

Valinta

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Rauman rahasto on perustettu 1988. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Vanha_RAuma_Wiki
Vanha Rauma. Valokuva wikimedia

Lisätiedot
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander
soile.strander@rauma.fi
044 793 3070

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahasto jakoi yhteensä 7 500 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 15 hakemusta, joista viisi sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Savonlinnan rahasto on perustettu 1981. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

ilmakuva linna_ja_kaupunki

Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahastosta myönnettiin yhteensä 27 500 euroa yksityishenkilöille ja työryhmille. Rahastoon tuli 59 hakemusta, ja hakijoista 17 sai apurahan.

Valinta

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.


Valokuva Katja Lösönen

Seinäjoen rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi,
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2016 rahasto jakoi 31 500 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 119 hakemusta, ja hakijoista 17 sai apurahan.

Valinta

Gust. Kompan rahaston lautakunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Lautakuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Rahasto on perustettu 2000. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Heleena Karrus,
Suomalaisten Kemistien Seura
heleena.karrus@kemianseura.fi
puhelin 010 425 6302

Jaakko Kolmosen rahasto myöntää vuosittain palkinnon suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta.

Vuonna 2016 Jaakko Kolmosen rahaston 3 500 euron palkinnon saivat keittiömestari Tapio Laine, kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen ja Pippurimylly-radio-ohjelma sekä Suomen Kokkimaajoukkue 6 500 euron palkinnon suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta. Palkinnot jaettiin Gastro-messuilla Helsingissä 16.3.2016.

Rahastolla ei ole julkista hakua. Rahaston asiamiehenä toimii K-kauppias Petri Kolmonen.

 

 

Kolmonen_Seitsalo
Palkinnonsaajat 2016. Valokuva Marita Seitsalo

 

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.

Ei julkista hakua vuonna 2017.

Lisätiedot

Kirsi Siitonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
kirsi.siitonen@tsv.fi
puhelin 09 228 69269

Urheilun tuki -rahasto myöntää palkintoja nuorten urheilun parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä. Ehdotukset palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Päätökset palkinnonsaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Rahastossa ei ole julkista hakua. Rahaston asiamiehenä toimii Sari Tuunainen Suomen Valmentajat ry:stä.

Vuonna 2016 rahasto myönsi 2 000 euron tunnustuspalkinnon seuraaville henkilöille :

  • Ilari Saarinen, miekkailu
  • Juhani Julku, soutu
  • Pertti Ruokanen, lumilautailu


Lisätiedot

Sari Tuunainen
Suomen Valmentajat ry
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
+358 50 3282036

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin.

Vuonna 2017 rahasto myöntää apurahoja yksityishenkilöille yhteensä 7 200 euroa.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2017. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Valinta

Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu neljä säätiön  nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

 

Rahasto on perustettu 1994. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

Johtaja Anu Laitila
Suomen Viron-instituutti
anu.laitila@finst.ee

Helinä Wähän rahaston tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään joka toinen vuosi enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit.

Apuraha voi enintään olla 20 000 euron suuruinen ja se on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn.  Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa
Hakuaika on 1.-31.1.2018 Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Helinä Wähän rahastosta myönnetään ensimmäistä kertaa apurahat maaliskuussa 2018.

Valinta
Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston lautakunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

 

Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiö
Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi
puheli 09 6840 1234