Kaupunki- ja kohderahastot

Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja kuusi kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tehtävänsä.

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2018
Päätös: Maaliskuu 2018

Vuonna 2017 säätiö jakaa kaupunki- ja kohderahastojen kautta apurahoina ja palkintoina yhteensä  noin 200 000 euroa.
Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa.

Kaupunkirahastot

Huittisten rahasto on perustettu 1995. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahasto jakoi yhteensä 15 450 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 13 hakemusta, ja hakijoista viisi sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Lansi-Suomen_opisto_Wikimedia_Huittinen
Länsi-Suomen opisto. Kuva: Wikimedia

Lisätiedot

rahaston asiamies
hallintosihteeri Leena Hakanen
leena.hakanen@huittinen.fi
puhelin 044 560 4203

Hyvinkään rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Hyvinkään rahaston tarkoituksena on tukea Hyvinkään kaupungissa harjoitettavaa esittävää ja luovaa   taidetta sekä kaupungin kaunistamista taideteoksin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 Hyvinkään rahasto jakoi 5 700 euroa. Rahastoon tuli 23 hakemusta ja hakijoista kuusi sai apurahan

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Hyvinkään_taidemuseo. Valokuva_Wikipedia
Hyvinkään taidemuseo. Valokuva Wikipedia.

Lisätiedot

rahaston asiamies

Rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Jyväskylän rahasto tukee arkkitehtuurin ja muiden visuaalisten taiteiden tutkimusta myöntämällä ensisijaisesti matka-apurahoja.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahastosta jaettiin yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille yhteensä 8 000 euroa. Rahastoon tuli 33 hakemusta, ja hakijoista 12 sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

University_of_JKL_-_C_building
Jyväskylä yliopisto. Valokuva: Wikimedia (Tiia Monto)

Lisätiedot

rahaston asiamies

Lappeenrannan rahasto on perustettu 1971. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahaston  tarkoituksena on edistää Lappeenrannan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Lappeenrantaan paikkakuntana liittyvään tutkimukseen sekä taiteelliseen ja journalistiseen työhön. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin eikä matkoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahasto jakoi yhteensä 6 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 25 hakemusta, ja hakijoista kuusi sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

LPR
Valokuva: Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
puhelin 0405949856

Nokian kaupungin rahasto on perustettu 2016. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Nokian kaupungin rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Rahaston varoilla tuetaan Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja kulttuurikohteiden kunnostamista sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Nokian kaupunki, kuvaaja: Sampo Syrjänen

Lisätiedot

rahaston asiamies
vapaa-aikajohtaja Marko Ojala
marko.ojala@nokiankaupunki.fi
0407799068

Rahasto on perustettu 1999. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Raahen rahaston tarkoituksena on edistää Raahen taide- ja kulttuurielämää sekä tukea Raahen seutuun kohdistuvaa tutkimusta. Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja ansioituneille tekijöille.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Rahasto jakoi vuonna 2017 yhteensä 18 800 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Puolet summasta jaettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin. Rahastoon tuli 37 hakemusta, 13 sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Pekkatori_Päivi_Kurola
Pekkatori. Valokuva Päivi Kurola

Lisätiedot 2.–5.1. ja 18.–31.1.2017:

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Piritta Rossi
piritta.rossi@raahe.fi
puhelin 044 439 3330

Rauman rahasto on perustettu 1988. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Rahasto painottaa valinnoissaan nuoria tai nuorten kanssa tehtävää työtä. Apurahoja ei myönnetä perus- eikä jatkotutkintoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahasto jakoi 22 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 45 hakemusta, ja hakijoista 17 sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Vanha_RAuma_Wiki
Vanha Rauma. Valokuva wikimedia

Lisätiedot

rahaston asiamies
vastaana kulttuurituottaja Leila Stenfors
leila.stenfors@rauma.fi
puhelin 02 8343041

Savonlinnan rahasto on perustettu 1981. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahasto jakoi yhteensä 8 100 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 17 hakemusta, joista kuusi sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

ilmakuva linna_ja_kaupunki
Valokuva: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo
outi.rantasuo@savonlinna.fi
puhelin 044 417 4400

Seinäjoen rahasto on perustettu 1968. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Seinäjoen rahaston tarkoituksena on edistää Seinäjoen taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja Seinäjoella tehtävään taiteelliseen, journalistiseen ja kotiseututyöhön sekä palkintoja teknologisiin innovaatioihin.

Hakuaika on tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahastosta myönnettiin yhteensä 27 500 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 39 hakemusta, ja hakijoista 9 sai apurahan.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

Valokuva Katja Lösönen

Lisätiedot

rahaston asiamies
kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs
leena.kraknas@seinajoki.fi
puhelin 06 416 2234 tai 040 774 8559

Kohderahastot

Rahasto on perustettu 2000. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahasto jakoi 36 900 euroa yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Rahastoon tuli 85 hakemusta, ja hakijoista 21 sai apurahan.

Gust. Kompan rahaston toimikunta tekee esityksen Alfred Kordelinin säätiölle apurahojen ja palkintojen saajista. Toimikuntaan kuuluu kolme Suomalaisten Kemistien Seuran ja kaksi Alfred Kordelinin säätiön nimeämää edustajaa. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Faven-Gust._Kompan_muotokuva
Faven-Gust.-Kompan-muotokuva

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Heleena Karrus,
Suomalaisten Kemistien Seura
heleena.karrus@kemianseura.fi
puhelin 010 425 6302

Jaakko Kolmosen rahasto myöntää vuosittain palkinnon suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta.

Rahastolla ei ole julkista hakua.

Vuonna 2017 Jaakko Kolmosen rahaston 3 000 euron palkinnon saivat ruokatoimittaja Christina Aaltio, ruuan ja kotitalouden erityisasiantuntija Asta Asunmaa, eurokokki ja keittiömestari Aira Viitaniemi sekä toimittaja Olli Ihamäki suomalaisen ruokakulttuurin vaalimisesta. Palkinnot jaettiin Gastro-messuilla Helsingissä 16.3.2017.

Rahaston asiamiehenä toimii K-kauppias Petri Kolmonen.

 

 

Kolmonen_Seitsalo
Palkinnonsaajat 2016. Valokuva Marita Seitsalo

 

 

Rahasto on perustettu 1999. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.

Ei julkista hakua vuonna 2017.

 

Lisätiedot

Kirsi Siitonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
kirsi.siitonen@tsv.fi
puhelin 09 228 69269

Urheilun tuki -rahasto myöntää palkintoja nuorten urheilun parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä. Ehdotukset palkintojen saajista tekee lautakunta, johon kuuluu edustaja Suomen Valmentajat ry:stä, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä sekä Alfred Kordelinin säätiön edustaja. Päätökset palkinnonsaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Rahastossa ei ole julkista hakua.

Vuonna 2017 rahasto myönsi 2 000 euron tunnustuspalkinnon seuraaville henkilöille :

  • Seppo Yli-Hannuksela, paini
  • Jyrki Kalmari, jalkapallo
  • Paul Brown, ultimate
  • Anne Karvinen-Poutanen, yleisurheilu

Lisätiedot

rahaston asiamies
Sari Tuunainen
Suomen Valmentajat ry
sari.tuunainen@suomenvalmentajat.fi
+358 50 3282036

Rahasto on perustettu 1994. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa

Hakuaika on 1.-31.1.2018. Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Vuonna 2017 rahastosta myönnettiin yhteensä 7 600 euroa yksityishenkilöille. Rahastoon tuli 19 hakemusta, ja hakijoista 7 sai apurahan.

Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee toimikunta, johon kuuluu neljä säätiön nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

 

Lisätiedot

rahaston asiamies
johtaja Anu Laitila
Suomen Viron-instituutti
anu.laitila@finst.ee

Helinä Wähän rahasto on perustettu 2015. Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Helinä Wähän rahaston tarkoituksena on tukea sydänsairaiden lasten tutkimusta. Rahastosta myönnetään joka toinen vuosi enintään kaksi apurahaa korkeatasoiseen, uusiin ratkaisuihin tähtäävään lasten kardiologian lääketieteelliseen, sekä kliiniseen että translationaaliseen tutkimukseen.

Apurahaa voivat hakea lastenkardiologit ja lastenkardiologeiksi erikoistuvat lääkärit.

Apuraha on tarkoitettu 3 – 6 kuukauden työskentelyyn.  Apurahaa voi käyttää reagenssi-, laboratorio-, kuvantamis- ja muihin tutkimuskuluihin sekä tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen. Apurahaa ei voi hakea laitteiden ostamiseen.

Hakuaika tammikuussa, päätökset maaliskuussa
Hakuaika on 1.-31.1.2018 Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa.

Helinä Wähän rahastosta myönnetään ensimmäistä kertaa apurahat maaliskuussa 2018.

Ehdotuksen apurahansaajista tekee rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päättää apurahansaajat.

 

Helinä Wähän maalaus:Kylä, öljy, sign. -69, 65×81. Valokuva Hagelstam & Co

Lisätiedot

rahaston asiamies
Alfred Kordelinin säätiö
toimistopäällikkö Marita Seitsalo
marita.seitsalo@kordelin.fi
puheli 09 6840 1234