Suuret kulttuurihankkeet

Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi tietyin edellytyksin tulla kyseeseen. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt

icon
Hakuaika: 1.-31.1.2018
Päätös: Maaliskuu 2018

Alfred Kordelinin (1986–1917) ajatus, joka 1918 kirjattiin säätiön ohjesääntöön, oli että ”suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistamiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä. Lisäksi on haluttu tukea ”suuria kulttuurihankkeita jotka tehokkaasti edistävät suomalaista kulttuuria”.

Mihin tarkoitukseen?

Apurahaa on mahdollista hakea monialaiseen hankkeeseen, jossa oivaltavasti ja kestävällä tavalla vastataan Kordelinin ajatukseen kulttuurin sisällisestä voimistumisesta ja syventämisestä. Tarkoituksena siis on, että hakijat itse esittävät näkemyksensä tähän kysymykseen.

Arvostamme hakijoita, joilla on näyttöä mittavien hankkeiden läpiviemisestä. Apurahalla voidaan myös tukea yhteistyömallien syntymistä eri toimijoiden välillä, ja hanke voi olla kansainvälinen. Yksityishenkilöistä koostuva työryhmä voi tulla kyseeseen, mutta hakijana on tällöin toimittava jokin taustataho esimerkiksi yliopisto tai rekisteröity yhdistys.

Suuret kulttuurihankkeet tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden rahoittaa kokonaan muutamia suomalaisen kulttuurin kannalta merkittäviä hankkeita. Hankkeilta vaaditaan kuitenkin omarahoitusosuus, joka tulee budjetissa eritellä omana osanaan. Omarahoitusta voivat olla esimerkkisi apurahahankkeessa työskentelevän oman henkilökunnan palkkoja, hankkeessa mahdollisesti käytettävien tilojen vuokria tms. Säätiöltä haettava osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta voi olla noin 100 000 – 200 000 euroa/vuosi.

Hankkeen pituus

Hanke voi olla yksi- tai useampivuotinen, ja siihen voi Kordelinin säätiöltä hakea apurahaa yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Säätiön rahoitusosuus hanketta kohden voi vuonna 2017 olla noin 100 000 – 200 000 euroa. Apurahoja myönnetään vuosittain yhdestä viiteen kappaletta. Jos hankkeelle myönnetään monivuotinen rahoitus, hakemus on silti tehtävä erikseen jokaiselle toimintavuodelle.

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahan myöntämisen jälkeen syntyviin kuluihin. Hankkeilta vaaditaan omarahoitusosuus, joka tulee budjetissa eritellä. Omarahoitus voi olla esimerkkisi hankkeessa työskentelevän henkilökunnan palkkoja tai esimerkiksi hankkeessa käytettävien tilojen vuokria.

Arviointi

Hakemukset arvioi Alfred Kordelinin säätiössä monialainen asiantuntijaryhmä. Päätökset rahoitettavista hankkeista tekee säätiön hallitus.

Hakemusten arvioinnissa arvostamme seuraavia asioita:

  • hakija kertoo millä tavoin hanke tukee suomalaisen kulttuurin sisällistä voimistumista ja syventämistä
  • hakijalla on valmiudet vastata hankkeen läpiviemisestä
  • hakija kertoo, miten toiminta (jos pidempikestoista) rahoitetaan Kordelinin tuen päättymisen jälkeen
  • hanke on monialainen
  • hankekuvauksesta selviää, miten hankkeen onnistumista mitataan

Hakeminen

Hakupalvelu avautuu 1.1.2017, ja haku päättyy 31.1.2017 klo 24:00. Hakemus tehdään sähköisesti ja se lähetetään liitteineen hakupalvelun kautta. Hakemusta tai liitteitä ei lähetetä postitse tai sähköpostitse säätiöön.

Jos haku on ajankohtainen, tutustu ensin kysymyksiin ja vastauksiin.

Katso säätiön suuret kulttuurihankkeet vuonna 2017

Olemme myös Facebookissa

Taidegraafikko Eeva-Liisa Isomaa jatkaa työskentelyään Livian talo -aiheen parissa Villa Lanten -taiteilijaresidenssissä. Eevan-Liisan töitä esillä Galleria Gssä Helsingissä Pikku-Roballa 18.6.2017 asti.

2 likes, 0 comments1 day ago

Gongratulations video and photography artist Iiu Susiraja and performance artist Eero Yli-Vakkuri, The New York Residence grantees 2018! Finnish Cultural Institute in New York and iscp – International Studio & Curatorial Program thank you for brilliant..

26 likes, 1 comments1 week ago

Kuvataiteilija Karoliina Hellberg vastaa: ”Mietin sellaista kuin keskustelutilaisuuksien moninaistumista ja vakiintumista gallerioihin ja museoihin. Ainakin minulla on sellainen olo, että niitä on nykyään enemmän. Esimerkiksi Riisuttu -näyttelyn..

2 likes, 0 comments2 weeks ago