UKK | Vuosiapurahat 2024

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea säätiön apurahaa?

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja kohdeapurahaa yhteisöt (sivistystoiminta). Apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt työhön, joka luo edellytyksiä suomalaisen tieteen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan hyväksi.

Voinko hakea apurahaa, jos olen suomen kansalainen mutta asun ja työskentelen ulkomailla?

Voit hakea, edellyttäen että muut hakemisen kriteerit täyttyvät.

Voiko apurahaa hakea, jos saa samanaikaisesti taiteilija-eläkettä/eläkettä tai on kokopäiväisessä palkkatyössä?

Ei voi. Työskentelyapurahan kanssa ei voi nauttia palkkaa tai muuta etuutta.

Hakeminen

Milloin haku on?

Hakuaika alkaa 1.8.2024 ja päättyy 15.8.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Hakulomakkeita voi täyttää ja lähettää hakuajan sisällä.

Kauanko säätiön hakukriteerit ovat voimassa?

Kriteerit ovat voimassa toistaiseksi. Tarkista ajantasaiset tiedot säätiön verkkosivuilta ennen apurahan hakemista.

Voiko työryhmä hakea apurahaa elokuussa 2024?

Ei voi. Säätiön apurahaa voivat hakea taiteessa ja tieteessä vain yksityishenkilöt omaan henkilökohtaiseen työskentelyyn. Sivistystoiminnan aloilla apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja rekisteröidyt yhteisöt, kuten yhdistykset ja osuuskunnat.

Voiko yksityishenkilönä HAkea apurahaa pelkästään kuluihin?

Ei voi. Säätiö myöntää apurahoja yksityishenkilöille vain työskentelyyn. Työskentelyn keston voi olla vähintään 4 kuukautta ja enintään 12 kuukautta. Työskentelyyn voi sisällyttää kuluja esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Huomioithan, että työskentely + kulut yhteensä eivät voi esimerkiksi vuosiapurahassa ylittää 26 000 euroa.

Voiko Apurahaa hakea takautuvasti esimerkiksi kattamaan tapahtuman kuluja?

Ei voi. Apurahaa ei myönnetä taannehtivasti tai kuluihin/työhön jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Sivuillanne sanotaan seuraavaa: Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahatyö on mahdollista aloittaa aikaisintaan myöntövuoden joulukuussa. Voinko hakea apurahaa vuonna 2026 tai 2027 alkavaan työskentelyyn jo nyt?

Jos työskentelysi ei ala myöntövuotta seuraavan vuoden (2025) aikana, hae apurahaa vasta seuraavalla hakukierroksella. Apurahatyö voi ulottua kahdelle kalenterivuodelle (esimerkiksi työskentely alkaa kesäkuussa 2025 ja päättyy toukokuussa 2026).

Millaista apurahaa yhteisö voi hakea?

Rekisteröity yhteisö voi hakea kuluapurahaa sivistystoiminnan aloilta kattamaan esimerkiksi hankkeessa työskentelevien henkilöiden palkkakustannukset ja ostopalvelut. Hakijayhteisö on velvollinen itse huolehtimaan mahdolliset työnantajakulut- ja velvoitteet ja niiden maksun.

Voiko yhteisömme saaman apurahan maksaa kolmelle henkilöille verovapaana apurahana?

Ei voi. Yhteisö ei voi jakaa saamaansa apurahaa itse eteenpäin apurahoina.

Alat ja liitteet

Visuaaliset taiteet

Onko visuaalisten taiteiden vuosiapurahat tarkoitettu ainoastaan ulkomailla järjestettäviin näyttelyihin ja näyttelyn tuotantokuluihin vai myös taiteelliseen työskentelyyn kotimaassa?

Mikäli työskentely ja teosten valmistaminen kotimaassa tähtää ulkomaannäyttelyyn, apurahaa voi hakea myös kotimaiseen työskentelyyn edellyttäen, että hakijalla on hakuvaiheessa osoittaa näyttelykutsu ulkomaille.

Milloin ulkomaan näyttelyn pitää toteutua, esim. apurahakauden aikana, kolmen vuoden kuluessa yms?

Apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Toinen aikatauluun vaikuttava seikka on, että apuraha pitää säätiön ohjeiden mukaan käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Esimerkki: Haen apurahaa elokuussa 2024 teosten valmistamiseen ja näyttelyn pitämiseen ulkomaalaisessa galleriassa. Näyttely avautuu syyskuussa 2026. Tässä tapauksessa työ pitäisi aloittaa vuoden 2025 puolella ja se pitäisi olla tehty viimeistään lokakuussa 2026 (= apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.)

Jos näyttely on jo helmikuussa voiko apurahaa hakea vain työskentelyyn ja kustannuksiin joulu-, tammi- ja helmikuulle sekä maaliskuulle, jolloin näyttely puretaan?

Voi hakea, jos minimiapurahakausi (4 kk) täyttyy. Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja kuluihin. Pelkkiin kuluihin ei voi hakea apurahaa.

Voiko apurahaa hakea ryhmänäyttelyyn osallistumiseen ulkomailla? Esimerkiksi jos on vain yksi tai useampi teos yhteis- tai ryhmänäyttelyssä ulkomailla?

Voi hakea. Tarkistathan, että myös muut hakukriteerit täyttyvät.

Voiko kuvataiteen apurahaa hakea pelkästään taiteelliseen työskentelyyn kotimaassa?

Ei voi. Säätiön myöntämät visuaalisten taiteiden apurahat (kuvataide, valokuva- ja videotaide) on tarkoitettu teosten valmistamiseen ja näyttelyn pitämiseen ulkomailla. Apurahaa voivat hakea vain ammattikuvataiteilijat (yksityishenkilöt) esittäessään taidettaan ulkomailla esimerkiksi yksityisnäyttelyssä, ryhmänäyttelyssä, biennaalissa tai festivaalilla. Säätiö edellyttää, että hakijalla on hakuvaiheessa osoittaa näyttelykutsu ulkomaille.

Minulla ei ole näyttelykutsua hakemuksen liitteeksi hakuaikana. VoiKO kutsun hakemuksen liitteeksi TOIMITTaa myöhemmin? Voiko apurahaa hakea, vaikka kutsua ei ole?

Ei voi. Säätiö edellyttää, että hakijalla on hakuvaiheessa osoittaa näyttelykutsu ulkomaille. Kutsu voi olla sähköpostit tai muu vastaava tosite siitä, että näyttelystä on sovittu.

Millaisen sitoumuksen/kutsun/muun dokumentin tarvitsen osoittaakseni teoksen esityspaikan tai tuotantokumppanin?

Liitteeksi riittää vapaamuotoinen dokumentti esitys/yhteistyö/julkaisukumppanilta aiheesta.

Esittävät taiteet

Mitä tarkoitEtaan tuotannollisella työllä?

Esimerkiksi esityksen suunnittelua ja harjoittelua ennen teoksen ensi-iltaa/esittämistä, puvustusta, lavastusta, teknistä toteutusta tai markkinointia ja viestintää.

Voiko työryhmä hakea apurahaa näyttämöteoksen tai musiikkiesityksen valmistamiseen?

Alfred Kordelinin säätiön taiteen apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt. Työryhmän eri jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa samaan hankkeeseen useilla hakemuksilla. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus.

Voiko apurahaa hakea, jos hakee vain näytelmäkäsikirjoituksen tekemiseen?

Voi hakea.

Voiko apurahaa hakea, jos toimin monessa eri roolissa, eli käsikirjoitan, dramatisoin ja ohjaan näytelmäteoksen?

Voi hakea.

Yhteisöt

Mitä taRkoitetaan hakemuksen talousarvio-liitteellä?

Talousarvio-liitteessä kuvataan apurahalla toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti. Hyvässä talousarviossa on esitetty selkeästi säätiöltä haettava osuus, muilta rahoittajilta saatu/haettava rahoitus, omarahoitusosuus sekä lipputulot, ostot, palkat ja muut mahdolliset kulut mahdollisimman tarkasti.

Yhdistyksellämme ei ole velvoitetta tehdä toimintakertomusta. Mitä laitan hakemuksen liitteeksi?

Liitä hakemukseen mukaan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja. Jos ajantasaisia dokumentteja ei ole hakuhetkellä saatavilla, liitä mukaan viimeisimmät dokumentit. Myös muu luotettava selvitys (jos edellä mainittuja ei ole saatavissa) yhteisönne toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta riittää.

Tiede

Millaista tieteen apurahaa säätiöltä voi hakea?

Säätiö myöntää apurahoja väitöskirjojen viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön liittyviin tutkimusvierailuihin eri tieteenaloille.

Mitä väitöskirjan viimeistelyllä tarkoitetaan?

Apurahan, joka on myönnetty väitöskirjan loppuunsaattamiseen, tulee johtaa väitöskirjan esitarkastukseen apurahakauden loppuun mennessä.

Voiko apurahaa hakea väitöskirjan viimeistelyyn ja post doc-tutkimuksen aloittamiseen?

Ei voi. Apurahoja myönnetään vain väitöskirjan viimeistelyyn ja niihin liittyviin tutkimusvierailuihin. Post doc- apurahat: Katso säätiöiden post doc-pooli.

Miten toimitan ohjaajan lausunnon?

Pyydä henkilökohtaisesti ohjaajaasi toimittamaan lausunto työsi edistymisestä säätiön lausuntopalveluun 22.8.2024 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä.