Rajaa
Erkki-Jussi Nylén (HM, FM) | Yhteiskuntatieteet | 2020
väitöskirjaan: Kiertotalous akuuttina politiikkauudistuksena Suomessa - Miten kestävän talouden idea konkretisoidaan poliittishallinnollisin keinoin?,12568€