Rajaa
FT Satu Koivuhovi | Post doc -pooli | 2023
kuluapuraha kasvatustieteiden alan post doc -tutkimukseen: ”Oppilasvalikoinnin ja luokanmuodostuksen merkitys motivaation ja oppimisen kehityksessä” Tübingenin yliopisto,25000 €