Rajaa
Juulia Lahdenperä (Filosofian maisteri) | Käyttäytymistieteet | 2019
väitöskirjatyön "Supporting quality of learning through learning environments: A comparison of students' experiences of different instructional designs in university mathematics" loppuunsaattamiseen,24000€