Rajaa
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu, Jyväskylän yliopisto | Gust. Kompan rahasto | 2021
30. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin, 2400 €