Rajaa
Jyväskylän yliopiston kemian laitos | Gust. Kompan rahasto | 2017
Hydrometallurgian intensiivikurssin järjestäminen Jyväskylän yliopiston kansainvälisessä kesäkoulussa elokuussa 2017,1600€