Rajaa
Ville-Juhani Sutinen (filosofian maisteri) | Kirjallisuuden suomentaminen | 2022
Dylan Thomasin novellivalikoiman suomentamiseen,4500€