Rajaa
Ville Mikkulainen (dosentti, filosofian tohtori) | Gust. Kompan rahasto | 2021
"Uudentyyppisiä valoavusteisia ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan" -hankkeeseen, 4000 €