Rajaa
Ville Välikangas (Kuvataiteen kandidaatti AMK) | Kuvataide | 2020
taiteelliseen työskentelyyn tulevaa yksityisnäyttelyä varten ja materiaalikuluihin,10200€