Kirjallisuus

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

HUOM.! seuraavat: Apuraha

 • journalistiseen työskentelyyn ja dokumenttielokuvien käsikirjoituksiin | kansanvalistus
 • kirjallisuuden tutkimukseen | tiede
 • sarjakuvateokseen | kirjallisuus
icon
Hakuaika: 1.-31.8.2017
Päätös: Lokakuu 2017

Kuka voi hakea?
Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö voi esimerkiksi olla rekisteröity yhdistys tai yritys.

Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?
Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa.

Liitteet

 • ansioluettelo, pakollinen
 • suositus, vapaaehtoinen
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta, vapaaehtoinen
 • laajempi työsuunnitelma, vapaaehtoinen
 • kuvaliite, vapaaehtoinen, esim. jos kyse esim. lastenkirjan kuvituksesta tai sarjakuvateoksesta, enintään 5 kpl
 • toimintakertomus, pakollinen jos yhteisöhakija
 • talousarvio, pakollinen jos työryhmä/yhteisö
  Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta. Jos kyse on mittavammasta hankkeesta, lue lisää suuret kulttuurihankkeet.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.


Mille ajalle?
Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Arviointiperusteet
Apuraha voidaan myöntää, jos työ täyttää säätiön säännöissä mainitun tarkoituksen:
suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos apurahalla aikaansaatava työ täyttää edellä mainitun ehdon ja hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota hakijan aikaisempiin ansioihin, työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö
Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Apurahalla tehtävän työn ohella voi siis tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, lue ensin ohjeet hakijalle.

Kirjallisuuden apurahat 2017

844Hakemukset
56Myönnöt

Apurahojen jakautuminen
28
Kaunokirjallisuus

22
Näyttämötaide

3
Sirkustaide

3
Kirjallisuuden suomentaminen

Apuraha keskimäärin10 464 €
Yhteensä myönnettiin586 000 €
Kaikki myönnetyt apurahat
Apurahatyypit
Kirjallisuuden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kaunokirjallisuus
Apuraha on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn esimerkiksi romaanin, runo- tai esseekokoelman tai näytelmän kirjoittamiseen.

icon

Kaunokirjallisuuden suomentaminen
Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi romaanin tai esseekokoelman suomentamiseen.

icon

Näyttämötaide
Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi näytelmän, sirkus- tai muun tuotannon valmistamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen.

Oletko hakemassa apurahaa?
Lue ohjeet apurahan hakijalle
Olemme myös Facebookissa

Alfred Kordelinin säätiö hakee ASSISTENTTIA vakituiseen työsuhteeseen. Lue lisää https://kordelin.fi/haemme-assistenttia-vakituiseen-tyosuhteeseen/

3 likes, 0 comments1 day ago

Pajtim Statovci n kolmas romaani on syntymässä. Ensimmäistä teostaan hän kirjoitti enimmäkseen itselleen, nykyisin yleisölleen. Lue koko juttu http://bit.ly/2mL4pZ7 Suomen Kirjailijaliitto

2 likes, 0 comments2 days ago

Docpointissa tiistaina 30.1.2018: G. J. Ramstedtin maailma on odottamaton matka syvälle henkien Mongoliaan ja tulevaisuuden Japaniin, unohdetun suomalaisen suurmiehen johdattamana. Elokuvan ovat ohjanneet ja toteuttaneet Niklas Kullström & Martti Kaartinen..

8 likes, 0 comments4 days ago