Kirjallisuus

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

HUOM! Alla olevat hakukohteet haetaan seuraavasti:

 • kirjallisuuden tutkimukseen | tiede
 • sarjakuvateokseen | kirjallisuus
icon
Hakuaika: 1.-15.8.2018
Päätös: Lokakuu 2018

Kuka voi hakea?
Työskentelyapurahaa voi hakea Suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan työhön. Työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö voi esimerkiksi olla rekisteröity yhdistys tai yritys.

Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Säätiö ei myönnä apurahaa samaan työhön kahtena peräkkäisenä vuonna.

Miten käytännössä?
Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus ja liitteet on toimitettava verkkopalveluun hakuajan puitteissa.

Liitteet

 • ansioluettelo (pakollinen)
 • suositus (vapaaehtoinen)
 • maininta mahdollisesta kustannussopimuksesta (vapaaehtoinen)
 • laajempi työsuunnitelma (vapaaehtoinen)
 • kuvaliite (vapaaehtoinen, esim. jos kyse esim. lastenkirjan kuvituksesta tai sarjakuvateoksesta, enintään 5 kpl)
 • toimintakertomus (pakollinen jos yhteisöhakija)
 • talousarvio (pakollinen jos työryhmä/yhteisö)Kaikkien liitteiden on oltava pdf-muotoisia ja ne pitää lähettää apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitteitä ja lausuntoja ei voi lähettää sähköpostitse.

Apurahan suuruus

 • Henkilökohtainen 12. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 24 000 euroa
 • Henkilökohtainen 6. kuukauden työskentelyapuraha = enintään 12 000 euroa
 • Henkilökohtainen apuraha voi myös olla vapaamääräinen, eli hakija itse määrittelee työn keston ja haettavan summan.
 • Työryhmän/yhteisön hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa, kesto enintään 12 kuukautta. Jos kyse on mittavammasta hankkeesta, lue lisää suuret kulttuurihankkeet.

Työskentelyyn on mahdollista sisällyttää kuluja, esimerkiksi materiaalit, aputyövoima ja ostopalvelut. Apurahansaajat vakuuttava Mela hyväksyy kuluiksi puolet saadusta apurahasta.


Mille ajalle?
Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Apuraha on tarkoitettu työhön, joka tehdään myöntöä seuraavana kalenterivuonna. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen tai tapahtumaan, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on lokakuussa tehty tai kuluihin, jotka ovat syntyneet ennen apurahapäätöstä.

Apurahan myöntäminen
Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen ja kulttuurin tai niiden kansainvälistymisen edistäminen. Hakijalla on mahdollisuus saada apuraha, jos hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma. Apurahahakemuksia arvioidessaan asiantuntijat kiinnittävät huomiota työlle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Työryhmän/yhteisön apurahahakemuksessa talousarvio on laadittu huolellisesti. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Säätiö ei julkaise hakemukset arvioivien asiantuntijoiden nimiä.

Apuraha ja ansiotyö
Päätoimiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää, että henkilö ei työskentele kokopäiväisesti muualla. Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Apurahakaudella voi olla palkkatyössä enintään 25% työajasta. Kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitetulla apurahakaudella on mahdollista tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Apuraha kattaa työeläke- ja työtapaturmavakuutuksen sekä ryhmähenkivakuutuksen. Lisätietoja Melasta

Jos haku on ajankohtainen, lue ensin ohjeet hakijalle.

Kirjallisuuden apurahat 2017

844Hakemukset
56Myönnöt

Apurahojen jakautuminen
28
Kaunokirjallisuus

22
Näyttämötaide

3
Sirkustaide

3
Kirjallisuuden suomentaminen

Apuraha keskimäärin10 464 €
Yhteensä myönnettiin586 000 €
Kaikki myönnetyt apurahat
Apurahatyypit
Kirjallisuuden apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin
icon

Kaunokirjallisuus
Apuraha on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn esimerkiksi romaanin, runo- tai esseekokoelman tai näytelmän kirjoittamiseen.

icon

Kaunokirjallisuuden suomentaminen
Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi romaanin tai esseekokoelman suomentamiseen.

icon

Näyttämötaide
Apuraha on tarkoitettu esimerkiksi näytelmän, sirkus- tai muun tuotannon valmistamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen.

Oletko hakemassa apurahaa?
Lue ohjeet apurahan hakijalle
Olemme myös Facebookissa

Suuret kulttuurihankkeet -haku käynnistyy 1. tammikuuta 2019. Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille mittaviin tutkimus- ja kulttuurihankkeisiin. Tammikuussa haussa ovat myös kaupunki- ja kohderahastojen..

12 likes, 1 comments3 hours ago

Tätä kannattaa seurata! Myös Alfred Kordelinin säätiö on mukana tukemassa dokumentaristi Niko Nurmisen matkaa Etelämantereelle.

7 likes, 0 comments2 days ago

Apurahansaajaamme, ruokakulttuurin tutkija Sami Koposta haastateltiin Helsingin Sanomiin syyskuun lopussa. Koponen tarkastelee väitöskirjassaan, kuinka ruuan ja taiteen kulutuksen maailmat lähestyvät toisiaan. Mielenkiintoinen juttu muuttuvasta ruokakulttuurista!..

13 likes, 0 comments4 days ago