Alfred Kordelinin säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja vapaata sivistystyötä. Vuonna 2018-2019 tuemme tiedettä ja kulttuuria noin 5 MEUR.

Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Edistys- ja Sivistysrahasto on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä.

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa rahastolle osoitettuja lahjoituksia, yhteyshenkilö toimitusjohtaja Erik Båsk puhelin 09 6840 1233 erik.bask@kordelin.fi.

Hallinto

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii KTM Juha Laaksonen ja toimitusjohtajana VTM Erik Båsk. Säätiön hallintoelimiä ovat hallitus, toimitusjohtaja, talousvaliokunta sekä tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot. Jaostojen asiantuntijat arvioivat päärahastoon tulevat hakemukset ja tekevät esitykset apurahojen saajista. Apurahan saajat päättää säätiön hallitus.  Alfred Kordelinin säätiö on jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa sekä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksessä (STSY). Noudatamme Hyvä säätiötapa -ohjetta (pdf).

TALOUSVALIOKUNTA

Säätiön talousvaliokunnan jäseniä ovat Juha Laaksonen, Topi Piela, Ari Kohonen, Risto Nuolimaa ja Erkka Valkila.

Säätiön taustayhteisöt nimeävät jaostojen jäsenet seuraavasti:

tieteen jaosto

Suomalainen Tiedeakatemia matemaattis-luonnontieteelliseltä osastoltaan yhden sekä humanistiselta osastoltaan yhden, Taloustieteellinen yhdistys, Suomalais-Ugrilainen Seura ja Aalto yliopiston insinööriteteiden korkeakoulu jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

kirjallisuuden jaosto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ja Suomalainen Tiedeakatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

taiteen jaosto

Suomen Arkkitehtiliitto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Taideakatemian säätiö, Suomen Taiteilijaseura ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

kansanvalistuksen jaosto

Suomen Journalistiliitto, Kansalaisopistojen liitto KoL, Kansanvalistusseura, Pellervo-Seura, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kansanopistoyhdistys jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman.

Y-tunnus

Säätiön Y-tunnus: 0221091-7.

Tutustu myös

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäseniä ovat ekonomi Juha Laaksonen (pj.), professori Jukka Seppälä, toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, dosentti Jaana Norio, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, professori Hannu Riikonen sekä diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen.

Lue lisää

Alfred Kordelin (6.11.1868 – 7.11.1917) oli liikemies ja mesenaatti. Kordelin jätti jälkeensä testamentin, jonka omaisuuden turvin perustettiin...

Lue lisää

Alfred Kordelinin säätiön vuosikertomukset vuodesta 2013.

Lue lisää